logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
minus Finanse
   minus Bilans jednostki budżetowej
   minus Plan finansowy i etaty
   minus Premie i nagrody
   minus Majątek ŚWK
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zużytych lub zbędnych składnikach majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
minus Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


DOKUMENTACJA > Finanse > Majątek ŚWK

Majątek Skarbu Państwa jakim dysponuje Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy wg stanu na dzień 31.12.2018r.

Środki trwałe ogółem: 12 010 613,61 zł

w tym:

Grunty: 1 510 105,56 zł

Budynki i lokale: 8 045 083,11 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 363 268,53 zł

Kotły i maszyny energetyczne: 505 925,86 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 216 543,68 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne: 8 999,00 zł

Urządzenia techniczne: 333 422,60 zł

Środki transportu: 647 711,04 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane: 379 554,23 zł

Środki trwałe o charakterze wyposażenia: 4 094 901,57 zł

Wartości niematerialne i prawne: 36 044,37 zł

 

Ilość odwiedzin: 16348
Nazwa dokumentu: Majątek ŚWK
Osoba, która wytworzyła informację: Jacek Nowak
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Nowak
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Szlosarek
Data wytworzenia informacji: 2007-03-23 09:48:12
Data udostępnienia informacji: 2007-03-23 09:49:12
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-16 10:46:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner