logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
minus Ogłoszenie - dzierżawa kuchni
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
minus Informacja o zużytych lub zbędnych składnikach majątku ruchomego
plus Zamówienia publiczne
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
minus Współpraca z zagranicą
   minus Programy
   minus Partnerzy
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
 Sprawy do załatwienia
A A A


DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK > Współpraca z zagranicą > Programy

Śląska Wojewódzka Komenda OHP realizuje programy w ramach środków unijnych, grantów instytucji rządowych i pozarządowych

 

MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU

Nazwa programu: „One for All and All for One”

Miejsce i termin realizacji:

Liderem projektu jest słowacka organizacja z Ziliny (miejsce wymiany).

Terminy realizacji:

1.      Wizyta przygotowawcza: 4-6 maja 2009r. (wraz z dniami podróży)

2.      Wymiana młodzieży: 18-25 maja 2009r.

Charakterystyka programu:
Projekt realizowany w ramach Akcji 1.1 - Wymiana młodzieży. Uczestnicy i uczestniczki projektu to młodzież z mniejszymi szansami, której projekt stwarza szansę kontaktu z rówieśnikami z różnych krajów Europy (Polska, Słowacja, Węgry, Turcja, Włochy) i wspólną pracę nad artystycznym i społecznym rozwojem (zajęcia teatralne, taneczne, techniki relaksacyjne). Pomysł projektu został oparty na zasadzie, według której przy odpowiednim wsparciu każdy człowiek ma szansę stać się kreatywny i znaleźć sposób na wyrażenie siebie. W kontakcie i współpracy z innymi wyrażanie siebie prowadzi do pokonania społecznych barier i rozwoju w takich dziedzinach jak empatia, zainteresowanie drugim człowiekiem, odpowiedzialność za grupę i własnej miejsce w jej szeregach, akceptacja, dochodzenie do kompromisu.

Adresaci programu:

Podopieczne Środowiskowego Hufca Pracy w Bielsku-Białej

Partnerzy uczestniczący w realizacji programu: Kumakokra organisation – Nonformal Group My (Słowacja), Artist of Life Association (Węgry), Terra del Fuoco-Mediterranea (Włochy), Active Energetic Students (Turcja), Śląska Wojewódzka Komenda OHP.

 MŁODZIEŻ  

 

 

 

 

Nazwa programu: "Tolerancja miłości"

Miejsce i termin realizacji: 19-27.08.2006 Słowenia, Bohinj

Charakterystyka programu:
Projekt zrealizowano w ramach Akcji 1 - Wymiana młodzieży. Głównym celem projektu było skonfrontowanie postrzegania "miłości" przez młodzież z Polski i ze Słowenii. Młodzi ludzie wspólnie pracowali przez 10 dni nad ujęciem tematu w różnych formach: plastycznej, filmowej i muzycznej.
Dzięki spotkaniu młodzież polska mogła wymienić się zainteresowaniami i problemami ze swoimi słoweńskimi rówieśnikami. Grupa Polska mogła zapoznać się z kulturą egzotycznego dla siebie kraju. Efektami spotkania były: krótki film, wspólnie napisana piosenka i rzeźba.

Adresaci programu: Podopieczni OSiW Dąbrowa Górnicza 

Partnerzy uczestniczący w realizacji programu: Ljudske univerze Radovljica, Słowenia, ŚWK OHP, OSiW Dąbrowa Górnicza

Nazwa programu: "Jesteśmy Europą"

Miejsce i termin realizacji: 13-27.08.2006 Qedlinburg, Niemcy  

Charakterystyka programu: Projekt zrealizowano w ramach Akcji 1 - Wymiana młodzieży.

Główne cele projektu:

  • ntegracja młodzieży

  • pozytywne przeżycia

  • zredukowanie strach przed obcymi

  • godna praca

  • dobre komunikowanie się między sobą

  • szanowanie się

  • rozwijanie własnej inicjatywy, odpowiedzialności i pewności siebie

  • wypoczynek i dobra zabawa

W programie spotkania znalazła się wspólna praca na rzecz Ośrodka Kontiki, podczas której młodzież wykonała remont ogrodzenia pastwiska dla koni, pomalowała wnętrze stajni. Grupa polska i rumuńska przygotowała boisko do kosza. W ramach warsztatów młodzież przygotowała dokumentacje spotkania, uczyła się tańca towarzyskiego, przygotowała sceny do teatru ulicznego i uczyła się grac na bębnach afrykańskich.

W czasie wolnym wszyscy uczestnicy wzięli udział w spływie łodziami po rzece Bade, zwiedzali Magdeburg, Qedlinburg oraz uczestniczyła w zajęciach sportowych (jazda konna, gra w siatkówkę, wspinaczka na ściance wspinaczkowej)

Adresaci programu: Podopieczni 12-6 HP Pszczyna, Młodzież szkolna

Partnerzy uczestniczący w realizacji programu:
AGSA Magdeburg, Niemcy
STAJ Tours, Francja,
PARRO Bukareszt, Rumunia 

SOCRATES

Nazwa programu: "MOBYS - Motywowanie do nauki poprzez sport"

Miejsce i termin realizacji:
1.09.2005 - 30.07.2006  Śląska Wojewódzka Komenda OHP, 12-17 ŚHP Jaworzno
18-21.05.2006 12-17 ŚHP Jaworzno - spartakiada sportowa

Charakterystyka programu:

Koordynator projektu: AWO Niemcy, od lat zajmuje się problematyką terapii uzależnionych od narkotyków. Instytucja z Włoch od lat zajmuje się problemami ludzi niepełnosprawnych, organizacja hiszpańska od lat wspiera w integracji społecznej imigrantów. VpS to czeskie stowarzyszenie, które zachęca członków lokalnej społeczności do aktywności sportowej.

Projekt był kontynuacją działań z lat poprzednich. Instytucje partnerskie wymieniły się doświadczeniem ze swojej pracy.
Założeniem projektu było udowodnienie tezy, że działania aktywizujące społecznie i motywujące do nauki najlepiej realizować poprzez sport. W tym celu we wszystkich krajach przeprowadzono ankietę i na podstawie jej wyników opracowano raport z realizacji projektu. Dla ŚWK OHP najważniejszym zadaniem na ten rok realizacji projektu było zorganizowanie spotkania partnerskiego i spartakiady sportowej. Spotkanie takie odbyło się w maju w Jaworznie. Adresaci programu: Kadra ŚWK OHP, podopieczni 12-17 ŚHP Jaworzno 

Partnerzy uczestniczący w realizacji programu:
AWO Hagen Niemcy
SBB Hagen Niemcy,
Probens Hiszpania,
Lange Monferato Roero Włochy
Volba pro Slavonicko Czechy

Nazwa programu: "Learning for intercultural awareness and inclusion in suburban area" Seminarium Kontaktowe - Socrates Grundtvig 2.

Miejsce i termin realizacji: HoojeTaastrup Dania, 16-19 listopad 2006

Charakterystyka programu:
Seminarium kontaktowe "Learning for Intercultural Awareness nad Inclusion in Suburban Area" zgromadziło aż 50 organizacji z 19 krajów europejskich. Organizatorem tego seminarium był CIRIUS, Duńska Narodowa Agencja Programów Leonardo da Vinci, Socrates i Młodzieży. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Agencji Narodowych Programu "Socrates" z Polski i Holandii: Pan Dariusz Bieranowski i Pani Marcia Joosen. Podczas spotkania w Hoje Taastrup, uczestnicy uzyskali informacje i wskazówki dotyczące procedury opracowywania projektu. Pośród tych informacji zawarte były uwagi dotyczące podziału obowiązków i zadań w projekcie, opracowania budżetu, a także wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. Taka wizyta przygotowawcza umożliwia organizacjom uczestniczącym w seminarium znalezienie partnerów o podobnym profilu działalności i rozpoczęcie już na miejscu działań zmierzających do opracowania projektów. Dzięki uczestnictwie w tym spotkaniu Śląska Wojewódzka Komenda OHP nawiązała kontakt z organizacjami z : Wielkiej Brytanii (Staffordshire Adult L. Sernice), Niemiec ( Gustav-Stresemann-Institut e.V.), Grecji (Second chance school of Korydallos) i Hiszpanii (AAPA Prison education).

Adresaci programu: Organizacje, instytucje i ich pracownicy zaangażowani w szeroko rozumianą edukację dorosłych.

SPOTKANIE W RAMACH PROGRAMU SOCRATES GRUNDTVIG II

Dwie osoby reprezentowały ŚWK OHP na spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Narodową Agencję Programu Sokrates Grundtvig 2. Spotkanie odbyło się 3.02.2006 roku. ŚWK OHP reprezentowała na nim swój projekt "MOBYS - Motywowanie do nauki przez sport", który realizowała wspólnie z partnerami zagranicznymi od 2004 roku. Projekt zakończył się w czerwcu 2006r.

INICJATYWA WSPÓLNOTOWA INTERREG III C

Nazwa programu: Czynniki i strategie sukcesu w integrowaniu długotrwale bezrobotnych w podstawowy rynek pracy

Miejsce i termin realizacji: Katowice (i miasta ościenne), Dortmund (i okolice), Lille (i okolice)

Projekt realizowany był od 1.07.2005 roku do 31.12.2006 roku w trzech półrocznych etapach rozliczeniowych.

Charakterystyka programu:
Projekt był próbą wyłonienia lokalnych struktur wsparcia dla sektora MŚP oraz określenia kierunku rozwoju istniejących instytucji organizujących szkolenia zawodowe, w celu zwiększenia zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Ważnym celem była również wymiana doświadczeń w tematyce przekwalifikowywania, doradztwa, pośrednictwa i tworzenia nowych miejsc pracy dla długotrwale bezrobotnych w sektorze MSP.

Instytucje, które były zaangażowane w projekt działają od lat w podobnym otoczeniu: umiejscowione są na terenach poprzemysłowych z dużym odsetkiem osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami zawodowymi. 

Przez międzynarodowe kontakty wszyscy partnerzy mieli możliwość wzajemnej nauki. Wymiana doświadczeń dotyczyła określenia np. roli psychologa w procesie wprowadzania? osoby długotrwale bezrobotnej na rynek pracy, budowania strategii zwiększania zatrudnienia poprzez współpracę z sektorem MSP, czy współpracy instytucji (np. NGO, instytucji rządowych, samorządowych i prywatnych agencji zatrudnienia) zajmujących się problematyką bezrobocia we wprowadzaniu osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy.

Partnerzy programu:
Projekt  realizowały cztery instytucje z trzech krajów - Dobeq (Dortmunder Besch䦴igungs-, Qualifizierungs- und Ausbildungsgesellschaft), AWO Dortmund i SFS (Sozialforschungsstelle Dortmund Landesinstitut NRW) z Niemiec, AFPA  z Francji oraz ŚWK OHP (Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy) z Polski. Wszystkie te instytucje zajmują się szeroko rozumianym rynkiem pracy. Liderem projektu był Dobeq, instytucja z ogromnym doświadczeniem w dziedzinie organizowania wsparcia dla osób bezrobotnych.

ŚWK OHP zaprosiła do współpracy, w trakcie realizacji projektu, przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich.

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE WYMIANĘ MŁODZIEŻY "JESTESMY EUROPĄ"

Spotkanie podsumowujące polsko-niemiecko-rumuńskie spotkanie młodzieży (sierpień 2006 r.) w Qedlinburg, odbyło się w dniach 7-10.12.2006 r. Uczestniczyli w niej przedstawiciele strony niemieckiej z organizacji AGSA: Edyta Wiench, Anna Samol, Amadeu Vebane, ze strony rumuńskiej: Maria Bejan, ze strony polskiej: Mieczysław Pałka, Maciej Szpejna.

Celem spotkania byłe ewaluacja merytoryczna i finansowa wymiany oraz ocena dotychczasowej współpracy i opracowanie nowych projektów na 2007 rok. Już teraz trwają przygotowania do projektu, który będzie realizowany przez strony polską i niemiecką w ramach programu Leonardo da Vinci.

Udział kadry OHP w szkoleniach z zakresu pisania wniosków oraz koordynacji projektów międzynarodowej wymiany młodzieży.

Nazwa szkolenia: "Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych przez Komisję Europejską w ramach konkursów KE tzw. Call for Proposals" 

Termin i miejsce: 23.03.2006, Bielsko-Biała, Urząd Miejski  

Tematyka szkolenia: Omówienie historii i zasad funkcjonowania UE, prezentacja działalności BRWS, omówienie aktualnych i przyszłych programów UE, ich genezy, podstawowych celów i budżetu, przedstawienie ogólnych zasad aplikacji do konkursów Komisji Europejskiej

Nazwa szkolenia: "Budowanie projektów profilaktycznych finansowanych ze środków UE"

Termin i miejsce: 21 - 22.11.2006 r. ,Szczyrk, DW "Włókniarz"

Tematyka szkolenia: Prezentacja działalności ROPS, programy profilaktyczne, Omówienie aktualnych i przyszłych programów UE w zakresie profilaktyki, Zajęcia warsztatowe, opracowanie przykładowych projektów.

Nazwa szkolenia:  "Fundusze strukturalne dla przedsiębiorstw" 

Termin i miejsce:  30 czerwca - 18 października 2006, szkolenie e-learning

Tematyka: System Funduszy Strukturalnych, System Wdrażania Funduszy Strukturalnych w Polsce

Zasady, warunki, proc. oraz prawa i obowiązki stawiane podmiotom ubiegającym się o wsparcie finansowe, możliwości uzyskania wsparcia przez przedsiębiorców, przegląd działań programów operacyjnych, zasady budowy dobrego projektu i przeniesienie go na wniosek aplikacyjny

Nazwa szkolenia: Zamówienia publiczne

Termin i miejsce: 22.02-24.02.2006 Ruda Śląska

Tematyka:  Prawo zamówień publicznych w aspekcie realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS.

Nazwa dokumentu: Programy
Podmiot udostępniający: ŚWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Lato
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Lato
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2009-05-04 14:09:00
Data udostępnienia informacji: 2009-05-04 14:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-04 13:29:21

Wersja do wydruku...

corner   corner