logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
minus Dokumenty kontroli
   minus Kontrola wewnętrzna
   minus Kontrola zarządcza
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Prowadzone kontrole i rejestry

Przeprowadzone kontrole:
Zespół ds. Kontroli w 2006 roku przeprowadził następujące kontrole:

1.Kontrola doraźna o charakterze interwencyjnym w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży - Zespole ds. Kształcenia Zawodowego i Refundacji w Katowicach, ul. Piaskowa 8

Przedmiot kontroli:
Przebieg załatwiania wniosków pracodawców o zawarcia umowy o refundację w okresie wprowadzenia do użytkowania programu „Delfin”
Przebieg zawierania umów o refundację w okresie wprowadzenia do użytkowania programu „Delfin”
Przebieg sprawdzania i realizacji wniosków pracodawców o dokonanie refundacji w okresie wprowadzenia do użytkowania programu „Delfin”

2.Kontrola Wydziału Programów Edukacyjnych Kształcenia i Wychowania – Zespołu ds. Organizacji Kształcenia Zawodowego i Refundacji Biura Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach, ul. Piaskowa 8

Przedmiot kontroli:
Refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych
pracowników. Realizacja umów przejętych z Urzędów Pracy.


3.Kontrola Wydziału Budżetu – samodzielnych stanowisk ds. refundacji Biura Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach, Piaskowa 8
Przedmiot kontroli:
Refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych
pracowników. Realizacja umów przejętych z Urzędów Pracy.

4.Kontrola Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach – Zespołu ds. Organizacji Kształcenia Zawodowego i Refundacji Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach, ul. Piaskowa 8

Przedmiot kontroli:
Refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych
pracowników. Realizacja umów przejętych z Urzędów Pracy.

5.Kontrola doraźna problemowa Gospodarstwa Pomocniczego Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Myszkowie, ul Helenówka 1

Przedmiot kontroli:
Kontrola zgodności powierzchni wynajmowanej z umowami i zapisami w
fakturach
Rozliczenie mediów za okres I kwartał 2006 r. i porównanie z obciążeniami kontrahentów
Porządek w pomieszczeniach, które nie są użytkowane

6.Kontrola doraźna problemowa Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie – Młodzieżowym Centrum Kariery w Myszkowie, ul. Helenówka 1

Przedmiot kontroli:
Stan mienia ochotniczych hufców pracy w Młodzieżowym Centrum Kariery w Myszkowie

7.Kontrola doraźna uproszczona Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej – Łośniu, ul. Ząbkowicka 44

Przedmiot kontroli:
Sprawdzenie realizacji zaleceń z kontroli funkcjonalnych i instytucjonalnych
Sprawdzenie różnic między stanami: umownym, ewidencyjnym, żywionych uczestników
Sprawdzenie dbałości i troski o stan mienia i jego racjonalne użytkowanie zgodnie z przepisami obowiązującymi w OHP

8.Kontrola doraźna o charakterze interwencyjnym w 12-6 Hufiec Pracy w Pszczynie , ul. Poniatowskiego 2

Przedmiot kontroli:
Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki na wybór firmy realizującej kurs języka angielskiego w ramach realizacji projektu „Twoja wiedza, twój sukces” Edycja III 2006 r. „Nauka – wiedza – praca”

9.Kontrola doraźna o charakterze interwencyjnym  Gospodarstwa Pomocniczego „Dąbrowa” Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Dąbrowie Górniczej – Łośniu ul. Ząbkowicka 44

Przedmiot kontroli:
Zbadanie przyczyn nieprawidłowości.

10.Kontrola problemowa  Gospodarstwa Pomocniczego „Dąbrowa” Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Dąbrowie Górniczej –
Łośniu ul. Ząbkowicka 44

Przedmiot kontroli:
Organizacja wewnętrzna Gospodarstwa Pomocniczego „Dąbrowa”

11.Kontrola problemowa Gospodarstwa Pomocniczego „Dąbrowa” Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Dąbrowie Górniczej –Łośniu ul. Ząbkowicka 44

Przedmiot kontroli:
Obsługa finansowa Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie-Górniczej Łośniu w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i szkolenia przez Gospodarstwo Pomocnicze.

12.Kontrola problemowa Gospodarstwa Pomocniczego „Dąbrowa” Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Dąbrowie Górniczej –Łośniu ul. Ząbkowicka 44

Przedmiot kontroli:
Sprzedaż usług na rzecz jednostek Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, oraz sprzedaż usług na zewnątrz przez Gospodarstwo Pomocnicze „Dąbrowa”

Nazwa dokumentu: Przeprowadzone kontrole i rejestry
Podmiot udostępniający: ŚWK OHP
Osoba, która wprowadzała dane: Bernadeta Maro
Data wytworzenia informacji: 2007-03-23 09:50:49
Data udostępnienia informacji: 2007-03-23 09:50:49
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-10 11:50:21

Wersja do wydruku...

corner   corner