logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Mapa strony:

INFORMACJE
   Informacje ogólne
   Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
      Wychowawca w jednostce 12-15 HP w Pyskowicach
      Wychowawca - na zastępstwo w jednostce organizacyjnej ŚWK OHP/ HP – 35 Sosnowiec
      Specjalista ds. programów
      Referent ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej
      Główny Specjalista ds. szkoleń  BHP i PPOŻ
      Referent   ds. finansowo-księgowych
      Nazwa stanowiska: Specjalista ds. rozwoju zawodowego lub Specjalista ds. rozwoju zawodowego – stażysta
      Wychowawca w jednostce organizacyjnej ŚWK OHP/ HP - 20  Rybnik

OGŁOSZENIA

DOKUMENTACJA
   Podstawa prawna
   Finanse
      Sprawozdanie finansowe za 2023 rok
      Plan finansowy i etaty
      Premie i nagrody
      Majątek ŚWK
   Dokumenty kontroli
      Kontrola wewnętrzna
      Kontrola zarządcza
   Tryb rozpatrywania wniosków
   Zamówienia publiczne
      Plan Zamówień 2024
      Ogłoszenia Bieżące
         Zapytanie ofertowe - usługa sprzątania
         Zapytanie ofertowe usługa ubezpieczenia
         Zapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy - 24-06-2024
         Zapytanie ofertowe - roboty budowlane
         Zapytanie ofertowe roboty budowlane
         Zapytanie ofertowe roboty budowlane
         Zapytanie ofertowe roboty budowlane
         Zapytanie ofertowe roboty budowlane
         Zapytanie ofertowe roboty budowlane
         Zapytanie ofertowe powtórzone - roboty budowlane
         Zapytanie ofertowe powtórzone - roboty budowlane
         Zapytanie ofertowe powtórzone - roboty budowlane
         Zapytanie ofertowe powtórzone - roboty budowlane
         Zapytanie ofertowe powtórzone roboty budowlane
      Archiwum zamówień
         2020
            Zapytanie ofertowe 02-01-2020
            Zapytanie ofertowe 12-03-2020
            Zapytanie ofertowe 12-03-2020
            Zapytanie ofertowe 12-03-2020
            Ogłoszenie o zamówieniu 08-07-2020
            Zapytanie ofertowe 12-08-2020
            Ogłoszenie o zamówieniu 24-08-2020
            Ogłoszenie o zamówieniu 10-06-2020
            Zapytanie ofertowe 24-06-2020
            Zapytanie ofertowe 28-10-2020
            Zapytanie ofertowe 30-11-2020
            Zapytanie ofertowe 10-12-2020
         2021
            Ogłoszenie o zamówieniu 21-04-2021
            Zapytanie ofertowe 01-06-2021
            Zapytanie ofertowe 14-07-2021
            Zapytanie ofertowe 29-07-2021
            Zapytanie ofertowe 06-08-2021
            Ogłoszenie o zamówieniu 13-09-2021
            Ogłoszenie o zamówieniu 26-10-2021
            Zapytanie ofertowe 28-10-2021
            Zapytanie ofertowe 29-11-2021
            Zapytanie ofertowe 17-11-2021
            Zapytanie ofertowe 03-12-2021
            Ogłoszenie o zamówieniu 06-12-2021
            Zapytanie ofertowe 09-12-2021
            Zapytanie ofertowe 10-12-2021
         2022
            Zapytanie ofertowe 17-01-2022
            Zapytanie ofertowe 08-02-2022
            Zapytanie ofertowe 03-03-2022
            Zapytanie ofertowe - 20-10-2022
            Zapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy - 26-10-2022
            Zapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy -28-10-2022
            Zapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy-12-12-2022
            Ogłoszenie 25-03-2022
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Zapytanie ofertowe wyżywienie uczestników pielgrzymki
            Zapytanie ofertowe - wynajem namiotu, kompletów biesiadnych dla uczestników pielgrzymki
            Zapytanie ofertowe obsługa techniczna pielgrzymki
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane
            Zapytanie ofertowe
            Zapytanie ofertowe
            Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty Budowlane
            Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty Budowlane
            Informacja o wszczęciu postępowania
         2023
            Zapytanie ofertowe
            Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
            Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
            Zapytanie ofertowe
            Zapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy - 27-07-2023
            Zapytanie ofertowe
            Zapytanie ofertowe - roboty budowlane
            Zapytanie ofertowe - Roboty budowlane
            Zapytanie ofertowe - Roboty budowlane
            Zapytanie ofertowe - Roboty budowlane
            Zapytanie ofertowe - Roboty budowlane
            Zapytanie ofertowe
            Zapytanie ofertowe
            Zapytanie ofertowe - roboty budowlane
            Zapytanie ofertowe - roboty budowlane
            Zapytanie ofertowe - Roboty budowlane
            Zapytanie ofertowe roboty budowlane
            Zapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy 05-12-2023
   Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
   Komenda Wojewódzka
   Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
   Młodzieżowe Biura Pracy
   Mobilne Centra Informacji Zawodowej
   Młodzieżowe Centra Kariery
   Ośrodki Szkolenia i Wychowania
   Hufce Pracy
      Hufiec Pracy 12-1 Siemianowice Śląskie
      Hufiec Pracy 12-3 Tychy
      Hufiec Pracy 12-6 Pszczyna
      Hufiec Pracy 12-9 Gliwice
      Hufiec Pracy 12-20 Rybnik
      Hufiec Pracy 12-27 Skoczów
      Hufiec Pracy 12-35 Sosnowiec
      Hufiec Pracy 12-15 Pyskowice
      Hufiec Pracy 12-17 Jaworzno
      Hufiec Pracy 12-21 Bielsko-Biała
      Hufiec Pracy 12-25 Żywiec

DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
   Współpraca z zagranicą
      Programy
      Partnerzy
   Projekty współfinansowane z EFS
      Realizowane
      Zakończone
         Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
         Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II
         Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – III edycja
         Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
         Nowe kwalifikacje – Nowe perspektywy
         Nasza przyszłość
         Nasza przyszłość 2
         Nasza Przyszłość 3
         Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo – Wychowawczej OHP
         Nowe Perspektywy
         Nowe Perspektywy 2
         Młodzieżowa Akademia Umiejętności
         Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
         OHP jako realizator usług rynku pracy
         Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy
         OHP jako realizator usług rynku pracy
         Twoja przyszłość w Twoich rękach
         Twoja przyszłość w Twoich rękach - Edycja II
         Ginące Zawody Pomysłem Na Przyszłość
         Pomysł na siebie
         Większe możliwości – lepszy start
         Równi na rynku pracy
         Obudź swój potencjał - EFS
         Akcja aktywizacja - EFS
         Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
         Stawiam na przyszłość
         Staże Europejskie POWER VET
   Eurodesk
   EURES
   ECAM
   Rekrutacja
   Refundacja
   Działalność wychowawcza
   Oferty Pracy dla Młodzieży

INFORMACJE
   Redakcja Biuletynu
   Wyjaśnienie skrótów
   Deklaracja dostępności
corner   corner