logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
minus Informacja o zużytych lub zbędnych składnikach majątku ruchomego
plus Zamówienia publiczne
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
 Sprawy do załatwienia
A A A


DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK > Rekrutacja

 

1. Rekrutacji uczestników do jednostek organizacyjnych, dokonuje powołana przez Komendanta lub Kierownika jednostki Komisja Rekrutacyjna.


2. Uczestnik może być przyjęty do jednostki OHP po spełnieniu następujących warunków:

- najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończone 15 lat i nieukończone     18 lat,

- ukończoną szóstą klasę szkoły podstawowej, w przypadku kandydatów do gimnazjum,  

- ukończone gimnazjum w przypadku kandydatów do 3 letniej szkoły branżowej I stopnia,

- badanie lekarskie wymagane w zależności od specjalizacji zawodowej,

- dobrowolnie zobowiązał się do przestrzegania zasad organizacyjnych i regulaminu jednostki.


3. Dokumentacja wymagana przy przyjęciu kandydata do OHP:

- kwestionariusz rekrutacyjny do OHP,

- świadectwo szkolne (kopia) ostatnio uzyskane przez kandydata,

- 1 fotografia legitymacyjna (aktualna),

- zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania zawodu (dotyczy uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe),

- zaświadczenie o dochodach w rodzinie (dotyczy kandydatów do jednostek na miejsca z zakwaterowaniem),

- indywidualna umowa o pracę (kopia), dostarczona po jej zawarciu,

- opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku kandydata uzupełniającego kształcenie ogólne w szkole podstawowej dla dorosłych,

- mile widziana opinia dotycząca kandydata z poprzedniej placówki/placówek oświatowych w celu    wzmocnienia diagnozy i przygotowania  indywidualnego toku pracy z uczestnikiem,

- pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych,

-pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na wykorzystanie wizerunku,

- pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w imprezach .


4. Szczegółowych informacji udzielają kierownicy jednostek organizacyjnych ŚWK OHP oraz Dyrektor Pionu Merytorycznego.


5. Istnieje możliwość udziału w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych na rynku pracy umiejętności w ramach projektów EFS.

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2007-07-09 14:08:30 - Kwestionariusz Osobowy Uczestnika (40.50 kB)
2007-07-09 14:09:27 - Podanie (34.00 kB)
2013-11-29 11:25:59 - Formularz do pobrania (51.00 kB)

Ilość odwiedzin: 22930
Nazwa dokumentu: Rekrutacja
Podmiot udostępniający: ŚWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Chrobak
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Chrobak
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Szlosarek
Data wytworzenia informacji: 2007-03-23 13:33:47
Data udostępnienia informacji: 2007-03-23 13:33:47
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-09 13:29:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner