logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
minus Dokumenty kontroli
   minus Kontrola wewnętrzna
   minus Kontrola zarządcza
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Prowadzone kontrole i rejestry

Przeprowadzone kontrole:
Zespół ds. Kontroli w 2007 roku przeprowadził następujące kontrole:

 

1.Kontrola problemowa - Biuro Śląskiej WK OHP w Katowicach,

Przedmiot kontroli: Gospodarowanie mieniem

 

 

2.Kontrola problemowa -  Gospodarstwo Pomocnicze „Dąbrowa” Śl. WK OHP -  Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dąbrowie Górniczej – Łośniu,

 

Przedmiot kontroli: Zgodność organizacji i działalności OSZ z zarządzeniem KG OHP

 

 nr 33/KCEiP z dn. 12 12 2001 r.

 

 

3.Kontrola problemowa - Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach,

Przedmiot kontroli: Gospodarowanie mieniem Śl. WK OHP

 

 

4.Kontrola problemowa - Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach,

Przedmiot kontroli: Gospodarka samochodowa

 

 

5.Kontrola kompleksowa - Gospodarstwo Pomocnicze Śl. WK OHP w Myszkowie,

Przedmiot kontroli: Działalność Gospodarstwa Pomocniczego (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

 

 

6.Kontrola doraźna - Środowiskowy Hufiec Pracy 12-32 w Myszkowie,

Przedmiot kontroli: Stany ewidencyjne uczestników OHP w roku szkolnym 2006/2007 w 12-32 ŚHP w Myszkowie

 

 

7.Kontrola problemowa - Gospodarstwo Pomocnicze „Beskid” w Bielsku-Białej,- Ośrodek Szkolenia Zawodowego,

Przedmiot kontroli: Zgodność organizacji i działalności OSZ z zarządzeniem KG OHP nr 33/KCEiP z dn. 12 12 2001 r.

 

 

8.Kontrola problemowa - Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bielsku Białej,

Przedmiot kontroli: Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP

 

 

9.Kontrola problemowa - 12-9 Hufiec Pracy w Gliwicach,

Przedmiot kontroli: Realizacja procesu wychowania. Dokumentowanie procesu wychowania

 

 

10.Kontrola kompleksowa - Gospodarstwo Pomocnicze „Beskid” w Bielsku-Białej,

Przedmiot kontroli: Działalność Gospodarstwa Pomocniczego (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

 

 

11.Kontrola problemowa - Gospodarstwo Pomocnicze „KOPTTUR” Śl. WK OHP w Częstochowie,

Przedmiot kontroli: Rozliczanie usług świadczonych przez gospodarstwo pomocnicze na rzecz jednostki macierzystej

 

 

12.Kontrola problemowa - Gospodarstwo Pomocnicze „KOPTTUR” Śl. WK OHP w Częstochowie,

Przedmiot kontroli: Prawidłowość rozliczania zatrudnienia w GP. Sprawdzenie kwalifikacji osób zatrudnionych w GP.

 

 

13.Kontrola problemowa - Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie,

Przedmiot kontroli: Organizacja MCK. Realizacja planów pracy

 

 

14.Kontrola problemowa - Młodzieżowe Centrum Kariery w Gliwicach,

Przedmiot kontroli: Organizacja MCK. Realizacja planów pracy

 

 

15.Kontrola doraźna - Młodzieżowe Biuro Pracy w Katowicach,

Przedmiot kontroli: Poprawność prowadzonej dokumentacji

 

 

16.Kontrola doraźna - Młodzieżowe Biuro Pracy w Częstochowie,

Przedmiot kontroli: Stopień wdrożenia standardów wprowadzonych Zarządzeniem KG OHP Nr 30/BRP z dnia 11.12.2006

 

 

17.Kontrola doraźna - Młodzieżowe Biuro Pracy w Bielsku-Białej,

Przedmiot kontroli: Stopień wdrożenia standardów wprowadzonych Zarządzeniem KG OHP Nr 30/BRP z dnia 11.12.2006

 

 

18.Kontrola doraźna – Filia Młodzieżowego Biuro Pracy w Jastrzębiu Zdroju,

Przedmiot kontroli: Stopień wdrożenia standardów wprowadzonych Zarządzeniem KG OHP Nr 30/BRP z dnia 11.12.2006

 

 

19.Kontrola problemowa - Mobilne Centrum Informacji Zawodowe w Bielsku-Białej,

Przedmiot kontroli: Działalność Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej

 

 

20.Kontrola problemowa - 12-25 Środowiskowy Hufiec Pracy w Żywcu,

Przedmiot kontroli: Realizacja procesu wychowania. Dokumentowanie procesu wychowania

 

 

21.Kontrola sprawdzająca - 12-9 Hufiec Pracy w Gliwicachcach,

Przedmiot kontroli: Zgodność informacji zawartych w piśmie OHP/262/07 Komendanta 12-9 HP z dnia 07.08.2007r, ze stanem faktycznym

 

 

22.Kontrola problemowa - Gospodarstwo Pomocnicze „KOPTTUR” Śl. WK OHP w Częstochowie -  Ośrodek Szkolenia Zawodowego,

Przedmiot kontroli: Zgodność organizacji i działalności OSZ z zarządzeniem KG OHP nr 33/KCEiP z dn. 12 12 2001 r.

 

 

23.Kontrola kompleksowa - Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej,

Przedmiot kontroli: Działalność Ośrodka Szkolenia i Wychowania (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

 

 

24.Kontrola doraźna - Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej,

 

Przedmiot kontroli: Wyjaśnienie w związku z pismem KG OHP-BKG-ZP-051-9/07

 

 

25.Kontrola problemowa - Biuro Śląskiej WK OHP w Katowicach,

Przedmiot kontroli: Kontrola zakupów przez Śl. WK OHP pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych

 

 

26.Kontrola problemowa - Gospodarstwo Pomocnicze „KOPTTUR” Śl. WK OHP w Częstochowie,

Przedmiot kontroli: Gospodarowanie mieniem Śl. WK OHP

 

27.Kontrola doraźna - Klub Pracy w Częstochowie,

 

Przedmiot kontroli: Stopień wdrożenia standardów wprowadzonych Zarządzeniem KG OHP Nr 30/BRP z dnia11.12.2006

 

 

28.Kontrola doraźna - Klub Pracy w Skoczowie,

 

Przedmiot kontroli: Stopień wdrożenia standardów wprowadzonych Zarządzeniem KG OHP Nr 30/BRP z dnia11.12.2006

 

 

29.Kontrola doraźna - Klub Pracy w Koniecpolu,

 

Przedmiot kontroli: Stopień wdrożenia standardów wprowadzonych Zarządzeniem KG OHP Nr 30/BRP z dnia11.12.2006

 

 

30.Kontrola doraźna - Klub Pracy w Żywcu,

 

Przedmiot kontroli: Stopień wdrożenia standardów wprowadzonych Zarządzeniem KG OHP Nr 30/BRP z dnia11.12.2006

 

 

31.Kontrola kompleksowa - 12-15 Środowiskowy Hufiec Pracy w Pyskowicach,

Przedmiot kontroli: Działalność Środowiskowego Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

 

 

32.Kontrola kompleksowa - 12-6 Hufiec Pracy w Pszczynie,

Przedmiot kontroli: Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

 

 

33.Kontrola problemowa - Gospodarstwo Pomocnicze „Dąbrowa”  w Dąbrowie Górniczej,

Przedmiot kontroli: Gospodarka samochodowa

 

 

34.Kontrola doraźna - Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Dąbrowie Górniczej,

 

Przedmiot kontroli: Kontrola dokumentacji zajęć grupowych , w ramach prowadzonej działalności

 

 

35.Kontrola doraźna - Młodzieżowe Centrum Kariery w Gliwicach,

 

Przedmiot kontroli: Kontrola dokumentacji zajęć grupowych , w ramach prowadzonej działalności

 

 

36.Kontrola problemowa - Gospodarstwo Pomocnicze „Dąbrowa”  w Dąbrowie Górniczej,

Przedmiot kontroli: Prawidłowość rozliczania zatrudnienia w GP. Sprawdzenie kwalifikacji osób zatrudnionych w GP.

 

 

37.Kontrola problemowa - Gospodarstwo Pomocnicze „Dąbrowa”  w Dąbrowie Górniczej,

Przedmiot kontroli: Gospodarowanie mieniem Śl. WK OHP

Nazwa dokumentu: Przeprowadzone kontrole i rejestry
Podmiot udostępniający: ŚWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wnuk
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wnuk
Osoba, która wprowadzała dane: Artur Molenda
Data wytworzenia informacji: 2007-03-23 09:50:49
Data udostępnienia informacji: 2007-03-23 09:50:49
Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-28 10:47:56

Wersja do wydruku...

corner   corner