logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
minus Dokumenty kontroli
   minus Kontrola wewnętrzna
   minus Kontrola zarządcza
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


 

 
PRZEPROWADZONE KONTROLE
 
Zespól ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadził w I kwartale 2009 roku następujące kontrole:
 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie
Działalność CE i PM
(wg wytycznych do nadzoru i kontroli).
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
12-3 Hufiec Pracy w Tychach
Stopień wykonania zaleceń pokontrolnych, dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2008 roku.
KONTROLA DORAŹNA - SPRAWDZAJĄCA
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie
Stopień wykonania zaleceń pokontrolnych, dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2008 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA- DORAŹNA
Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej
Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP.
Gospodarka samochodowa.     
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)         
Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej
Stopień wykonania zaleceń pokontrolnych, dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2008 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA- DORAŹNA
12-20 Hufiec Pracy w Rybniku
Stopień wykonania zaleceń pokontrolnych, dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2008 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA- DORAŹNA
12-20 Hufiec Pracy w Rybniku
 
 
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
KONTROLA DORAŹNA
Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej
Fluktuacja uczestników OSiW w roku szkolnym 2008/2009.System rekrutacji uczestników.
Dokumentacja procesu przygotowania zawodowego.
KONTROLA DORAŹNA
12-15 Środowiskowy Hufiec Pracy w Pyskowicach
 
 
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

 

Zespól ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadził w roku 2008 następujące kontrole:

 
Gospodarstwo Pomocnicze BESKID
w Bielsku Białej
Gospodarka samochodowa
Kontrola problemowa
Gospodarstwo Pomocnicze BESKID
w Bielsku Białej
Stopień wykonania zaleceń pokontrolnych, dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2007 r.
Kontrola sprawdzająca
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie
Gospodarka samochodowa
Kontrola doraźna
12-25 Środowiskowy Hufiec Pracy  w Żywcu
Stopień wykonania zaleceń pokontrolnych, dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2007 r.
Kontrola sprawdzająca
Gospodarstwo Pomocnicze
 w Myszkowie
Prowadzenie dokumentacji zatrudnienia
Kontrola problemowa
12-3 Hufiec Pracy
w Tychach
Organizacja wewnętrzna Hufca Pracy.
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji
Kontrola problemowa
Gospodarstwo Pomocnicze
w Myszkowie
Stopień wykonania zaleceń pokontrolnych, dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2007 r.
Kontrola sprawdzająca
Gospodarstwo Pomocnicze DĄBROWA
w Dąbrowie Górniczej
Stopień realizacji ustaleń dokonanych podczas spotkania roboczego w dniu 09 01 2008 r. w zakresie ewidencjonowania mienia.
Kontrola doraźna 
12-20 Hufiec Pracy w Rybniku
System rekrutacji uczestników, ewidencja uczestników.
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji
Kontrola problemowa
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie-
Młodzieżowe Centrum Kariery
w Myszkowie
Stopień wykonania zaleceń pokontrolnych, dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2007 r.
Kontrola sprawdzająca
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie-
Klub Pracy w Częstochowie
Stopień wykonania zaleceń pokontrolnych, dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2007 r.
Kontrola sprawdzająca
12-17 Środowiskowy Hufiec Pracy
w Jaworznie
Działalność Środowiskowego Hufca Pracy
( wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
Kontrola kompleksowa
12-32 Środowiskowy Hufiec Pracy
w Myszkowie
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2007 roku.
Kontrola doraźna
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bielsku Białej, Klub Pracy w Skoczowie
Stopień wykonania zaleceń pokontrolnych, dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2007 r.
Kontrola sprawdzająca
Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
i podległe jednostki organizacyjne
Realizacja Zarządzeń Wojewódzkiego Komendanta
 Ochotniczych Hufców Pracy,
Kontrola doraźna
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bielsku Białej,
Gospodarka samochodowa
Kontrola problemowa
Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Przegląd wyposażenia i urządzeń w Magazynie
ŚWK OHP w Myszkowie.
Kontrola doraźna
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bielsku Białej,
 
Gospodarowanie mieniem Śl. WK OHP
Realizacja zaleceń pokontrolnych.
Kontrola problemowa
12-1 Hufiec Pracy
w Siemianowicach Śl
Działalność Hufca Pracy
( wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
Kontrola kompleksowa
12-9 Hufiec Pracy
w Gliwicach
Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP.
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
Kontrola problemowa
12-6 Hufiec Pracy
w Pszczynie
 
Stopień wykonania zaleceń pokontrolnych, dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2007 r.
Kontrola sprawdzająca
12-15 Środowiskowy Hufiec Pracy  w Pyskowicach
Stopień wykonania zaleceń pokontrolnych, dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2007 r.
Kontrola sprawdzająca
12-21 Środowiskowy Hufiec Pracy  w Bielsku Białej
Prowadzenie dokumentacji dotyczącej
uczestników i działalności hufca
Kontrola problemowa
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach – Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Dąbrowie Górniczej.
Stopień wykonania zaleceń pokontrolnych, dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2007 r.
Kontrola sprawdzająca
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie – Młodzieżowe Centrum Kariery w Lublińcu
Działalność Młodzieżowego Centrum Kariery (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
Kontrola kompleksowa
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bielsku Białej,
 
Stopień wykonania zaleceń pokontrolnych, dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2007 r., w MBP oraz MCIZ w Bielsku Białej
Kontrola sprawdzająca
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie – Filia Młodzieżowego Biura Pracy w Lublińcu
Stopień wdrożenia standardów wprowadzonych Zarządzeniem Komendanta Głównego OHP Nr 30/BRP z dnia 11 2006 r.
Kontrola problemowa- doraźna
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach – Młodzieżowe Centrum Kariery w Gliwicach
Stopień wykonania zaleceń pokontrolnych, dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2007 roku.
Kontrola dokumentacji zajęć grupowych, w ramach prowadzonej działalności w 2008 r.
Kontrola sprawdzająca
Ośrodek Szkolenia i Wychowania
 w Dąbrowie Górniczej
Działalność kształceniowa i opiekuńczo - wychowawcza.
Kontrola problemowa
Gospodarstwo Pomocnicze DĄBROWA
w Dąbrowie Górniczej
 
Prawidłowość rozliczania zatrudnienia
w Gospodarstwie Pomocniczym
Kontrola problemowa
Gospodarstwo Pomocnicze DĄBROWA
 w Dąbrowie Górniczej
Sprawdzenie stopnia zaprowadzenia ewidencji środków trwałych, środków trwałych o charakterze wyposażenia oraz przedmiotów niskocennych
Kontrola doraźna
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach
Realizacja zaleceń pokontrolnych, dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2007 roku.
Kontrola sprawdzająca
Gospodarstwo Pomocnicze DĄBROWA
 w Dąbrowie Górniczej
Realizacja zaleceń pokontrolnych, dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2007 roku
Kontrola sprawdzająca
Gospodarstwo Pomocnicze DĄBROWA
 w Dąbrowie Górniczej
Organizacja wewnętrzna GP,
rozliczenie usług świadczonych na rzecz ŚWK OHP, przygotowanie Ośrodka Szkolenia i Wychowania na przyjęcie uczestników w roku szkolnym 2008/2009
Kontrola problemowa
12-27 Hufiec Pracy
w Skoczowie
Działalność Hufca Pracy
( wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
Kontrola kompleksowa
Gospodarstwo Pomocnicze BESKID
 w Bielsku Białej
Prawidłowość rozliczania zatrudnienia
w Gospodarstwie Pomocniczym.
Kontrola problemowa
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie
– Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
Organizacja MCIZ, kompletność
dokumentacji prowadzonej działalności.
Kontrola problemowa
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach,
Młodzieżowe Biuro Pracy
Realizacja zatrudnienia młodzieży szkolnej
w okresie wakacji
Kontrola problemowa
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach
– Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Dąbrowie Górniczej
Stopień wdrożenia standardów, wprowadzonych Zarządzeniem KG OHP Nr 30/BRP z dnia 21.12.2005 r.
Kontrola problemowa
Gospodarstwo Pomocnicze KOPTTUR w Częstochowie
Organizacja i działalność
Gospodarstwa Pomocniczego
Kontrola problemowa
Gospodarstwo Pomocnicze KOPTTUR w Częstochowie
Realizacja zaleceń pokontrolnych, dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2007 r.
Kontrola sprawdzająca
Ośrodek Szkolenia i Wychowania
 w Dąbrowie Górniczej
Stopień wykonania zaleceń pokontrolnych, dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2007 roku
Kontrola sprawdzająca
12-29 Hufiec Pracy
w Częstochowie
 
Organizacja wewnętrzna Hufca Pracy.
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji
Kontrola problemowa
Gospodarstwo Pomocnicze BESKID
 w Bielsku Białej
Obsługa finansowa Ośrodka Szkolenia
i Wychowania w Wiśle.
Kontrola problemowa
Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Stopień wykonania zaleceń pokontrolnych, dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2007r, w zakresie gospodarowania mieniem ŚWK OHP.
Kontrola sprawdzająca
Gospodarstwo Pomocnicze BESKID
w Bielsku Białej
Dokumentacja związana z wykorzystaniem pokoi w Ośrodku RELAKS w Wiśle.
Kontrola doraźna
Ośrodek Szkolenia i Wychowania
 w Wiśle
Działalność Ośrodka szkolenia i Wychowania
( wg wytycznych do nadzoru i kontroli).
Kontrola kompleksowa

Nazwa dokumentu: Przeprowadzone kontrole i rejestry
Podmiot udostępniający: ŚWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wnuk
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wnuk
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2007-03-23 09:50:49
Data udostępnienia informacji: 2007-03-23 09:50:49
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-04 12:02:14

Wersja do wydruku...

corner   corner