logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
minus Dokumenty kontroli
   minus Kontrola wewnętrzna
   minus Kontrola zarządcza
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


 

 
PRZEPROWADZONE KONTROLE
 
 
 
PRZEPROWADZONE KONTROLE
 
Zespól ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadził w IV kwartale 2009 roku następujące kontrole:
 
Młodzieżowe Biuro Pracy w Częstochowie
Realizacja programów realizowanych przez MBP. Nadzór nad pracą MBP ze strony Komendy Wojewódzkiej, oraz filii MBP ze strony MBP.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Gospodarstwo Pomocnicze w Myszkowie
Realizacja zaleceń pokontrolnych, dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2008 roku w zakresie
„Prowadzenie dokumentacji zatrudnienia”
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA
Gospodarstwo Pomocnicze w Myszkowie
Gospodarowanie mieniem
KONTROLA PROBLEMOWA  (PLANOWANA)
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Bielsku Białej
Organizacja MCIZ, kompletność dokumentacji prowadzonej działalności.
KONTROLA PROBLEMOWA  (PLANOWANA)
Gospodarstwo Pomocnicze DĄBROWA w Dąbrowie Górniczej
Obsługa OSiW w Dąbrowie Górniczej.
KONTROLA PROBLEMOWA  (PLANOWANA)
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie
Przygotowanie do przeprowadzenia spisu z natury, w związku z pismem ŚWK-KWB-2013/2009
KONTROLA DORAŹNA
12-3 Hufiec Pracy w Tychach
Organizacja wewnętrzna hufca. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
KONTROLA PROBLEMOWA  (PLANOWANA)
Magazyn ŚWK OHP w Myszkowie
Przygotowanie do przeprowadzenia spisu z natury, w związku z pismem ŚWK-KWB-2013/2009
KONTROLA DORAŹNA
Młodzieżowe Biuro Pracy filie w Zawierciu i Lublińcu
Dokumentacja działalności
Filii Młodzieżowego Biura Pracy
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Gospodarstwo Pomocnicze BESKID w Bielsku Białej
Zatrudnianie młodocianych pracowników.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
12-6 Hufiec Pracy w Pszczynie
Organizacja wewnętrzna hufca. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
KONTROLA PROBLEMOWA  (PLANOWANA)
12-32 Środowiskowy Hufiec Pracy w Myszkowie
Działalność Środowiskowego Hufca Pracy
(wg wytycznych do nadzoru i kontroli))
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
 
 
 
Zespól ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadził w III kwartale 2009 roku następujące kontrole:
 
Gospodarstwo Pomocnicze BESKID w Bielsku Białej
Ewidencja kosztów.
Obsługa finansowa OSiW w Wiśle
– realizacja zaleceń pokontrolnych.
KONTROLA PROBLEMOWA
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie
Stopień realizacji zaleceń pokontrolnych, dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2008 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA
Młodzieżowe Centrum Kariery w Katowicach
Realizacja rocznego planu działalności. Dokumentowanie prowadzonej działalności.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
 
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bielsku Białej
Stopień realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2008 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA
Gospodarstwo Pomocnicze BESKID w Bielsku Białej
Stopień realizacji zaleceń
 pokontrolnych dotyczących kontroli
w zakresie „Gospodarka samochodowa”
przeprowadzonej w 2008 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA
Młodzieżowe Biuro Pracy w Katowicach
Realizacja programów realizowanych przez MBP. Nadzór nad pracą MBP ze strony Komendy Wojewódzkiej, oraz filii MBP ze strony MBP.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie
 
Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
GP DĄBROWA
w Dąbrowie Górniczej
Organizacja i działalność
Ośrodka Szkolenia Zawodowego
KONTROLA KOMPLEKSOWA ( PLANOWANA)
Młodzieżowe Biuro Pracy filia w Tychach
Dokumentacja działalności
Filii Młodzieżowego Biura Pracy
KONTROLA DORAŹNA
Gospodarstwo Pomocnicze DĄBROWA w Dąbrowie Górniczej
Realizacja zaleceń pokontrolnych, dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2008 roku w zakresie
„Prawidłowość rozliczania zatrudnienia
w Gospodarstwie Pomocniczym”.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA
Gospodarstwo Pomocnicze BESKID w Bielsku Białej
Realizacja zaleceń pokontrolnych, dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2008 roku w zakresie
„Prawidłowość rozliczania zatrudnienia
w Gospodarstwie Pomocniczym”.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA
 

 

 

Zespól ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadził w II kwartale 2009 roku następujące kontrole:
 
12-1 Hufiec Pracy w Siemianowicach
Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do
nadzoru i kontroli) – stopień realizacji zaleceń
 pokontrolnych dotyczących kontroli
przeprowadzonej w 2008 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
12-1 Hufiec Pracy w Siemianowicach
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
KONTROLA DORAŹNA
 
Gospodarstwo Pomocnicze DĄBROWA w Dąbrowie Górniczej
Ewidencja kosztów
KONTROLA DORAŹNA
12-17 Środowiskowy
Hufiec Pracy w Jaworznie
Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do
nadzoru i kontroli) – stopień realizacji zaleceń
 pokontrolnych dotyczących kontroli
przeprowadzonej w 2008 roku.
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
12-25 Środowiskowy Hufiec Pracy w Żywcu
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Młodzieżowe Centrum Kariery
w Lublińcu
Stopień realizacji zaleceń pokontrolnych, dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2008 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Dąbrowie Górniczej
Stopień wykonania zaleceń pokontrolnych, dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2008 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA - DORAŹNA
12-9 Hufiec Pracy w Gliwicach
Stopień wykonania zaleceń pokontrolnych, dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2008 roku.
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA - DORAŹNA
12-27 Hufiec Pracy w Skoczowie
Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do
nadzoru i kontroli) – stopień realizacji zaleceń
 pokontrolnych dotyczących kontroli
przeprowadzonej w 2008 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
12-35 Hufiec Pracy w Sosnowcu
 
Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do
nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
 
Biuro ŚWK OHP –Wydział Techniczno-Gospodarczy
Zgodność zakupów dokonywanych przez
ŚWK OHP z  ustawą „Prawo zamówień publicznych”.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
 
Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wiśle
Działalność OSiW (wg wytycznych do
nadzoru i kontroli) – stopień realizacji zaleceń
 pokontrolnych dotyczących kontroli
przeprowadzonej w 2008 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
GP BESKID 
w Bielsku Białej
Organizacja i działalność
Ośrodka Szkolenia Zawodowego
KONTROLA KOMPLEKSOWA ( PLANOWANA)
 

 

 
Zespól ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadził w I kwartale 2009 roku następujące kontrole:
 

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie
Działalność CE i PM
(wg wytycznych do nadzoru i kontroli).
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
12-3 Hufiec Pracy w Tychach
Stopień wykonania zaleceń pokontrolnych, dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2008 roku.
KONTROLA DORAŹNA - SPRAWDZAJĄCA
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie
Stopień wykonania zaleceń pokontrolnych, dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2008 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA- DORAŹNA
Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej
Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP.
Gospodarka samochodowa.     
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)         
Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej
Stopień wykonania zaleceń pokontrolnych, dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2008 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA- DORAŹNA
12-20 Hufiec Pracy w Rybniku
Stopień wykonania zaleceń pokontrolnych, dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2008 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA- DORAŹNA
12-20 Hufiec Pracy w Rybniku
 
 
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
KONTROLA DORAŹNA
Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej
Fluktuacja uczestników OSiW w roku szkolnym 2008/2009.System rekrutacji uczestników.
Dokumentacja procesu przygotowania zawodowego.
KONTROLA DORAŹNA
12-15 Środowiskowy Hufiec Pracy w Pyskowicach
 
 
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Przeprowadzone kontrole i rejestry
Podmiot udostępniający: ŚWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wnuk
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wnuk
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2007-03-23 09:50:49
Data udostępnienia informacji: 2007-03-23 09:50:49
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-04 12:18:26

Wersja do wydruku...

corner   corner