logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
minus Dokumenty kontroli
   minus Kontrola wewnętrzna
   minus Kontrola zarządcza
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


 

 
PRZEPROWADZONE KONTROLE
 
 
Zespól ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadził w IV kwartale 2010 roku następujące kontrole:
 
Gospodarstwo Pomocnicze 
w Myszkowie
Działalność Gospodarstwa Pomocniczego
(wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
Gospodarstwo Pomocnicze KOPTTUR
w Częstochowie
Dokumentowanie prowadzonej działalności w ramach Ośrodka Szkolenia Zawodowego
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Gospodarstwo Pomocnicze BESKID
w Bielsku Białej
Korzystanie z wyżywienia przez pracowników GP w Ośrodku RELAKS w Wiśle.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
 
Biuro ŚWK OHP –Wydział Logistyki
Gospodarka samochodowa
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2009 w jednostkach podległych CEiPM zlokalizowanych w Katowicach.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA
12-27 Hufiec Pracy w Skoczowie
Działalność Hufca Pracy
(wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
Gospodarstwo Pomocnicze KOPTTUR
w Częstochowie
Ewidencja kosztów.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Dąbrowie Górniczej
Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
12-9 Hufiec Pracy w Gliwicach
Działalność Hufca Pracy
(wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
CEiPM w Bielsku Białej - Punkty Pośrednictwa Pracy w Cieszynie i Skoczowie.
Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP
w nowopowstałych jednostkach funkcjonujących
w strukturze CEiPM.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
12-29 Środowiskowy Hufiec Pracy w Częstochowie
Działalność Środowiskowego Hufca Pracy
(wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
12-32 Środowiskowy Hufiec Pracy w Myszkowie
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2009 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
Młodzieżowe Biuro Pracy w Częstochowie
Dokumentowanie działalności MBP
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Młodzieżowe Biuro Pracy w Bielsku Białej
Dokumentowanie działalności MBP
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
 
 
 
Zespól ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadził w III kwartale 2010 roku następujące kontrole:
 
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bielsku Białej
Refundacja wynagrodzeń za pracę oraz składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Gospodarstwo Pomocnicze BESKID w Bielsku Białej
Organizacja i działalność OSZ - realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej
w 2009 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie
Działalność MCK (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
Gospodarstwo Pomocnicze DĄBROWA w Dąbrowie Górniczej
Organizacja i działalność OSZ - realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej
w 2009 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie
Gospodarowanie mieniem
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Młodzieżowe Centrum Kariery 
w Lublińcu
Dokumentowanie działalności MCK
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
 
 
 
 
PRZEPROWADZONE KONTROLE
 
Zespól ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadził w I kwartale 2010 roku następujące kontrole:
 
Biuro ŚWK OHP –Wydział Techniczno-Gospodarczy
Adaptacja pomieszczeń garażowych na siłownię w OSiW w Wiśle.
KONTROLA DORAŹNA
12-1 Hufiec Pracy w Siemianowicach
Organizacja wewnętrzna hufca. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
KONTROLA PROBLEMOWA  (PLANOWANA)
Gospodarstwo Pomocnicze DĄBROWA w Dąbrowie Górniczej
Koszty poniesione przez GP DĄBROWA w odniesieniu do kalkulacji na 2010.
KONTROLA DORAŹNA
Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2009 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
 
12-21 Środowiskowy Hufiec Pracy w Bielsku Białej
Działalność Środowiskowego Hufca Pracy
(wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
 
Gospodarstwo Pomocnicze BESKID w Bielsku Białej
Gospodarka samochodowa
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
 

 

 

Zespól ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadził w II kwartale 2010 roku następujące kontrole:
 

 

Gospodarstwo Pomocnicze DĄBROWA w Dąbrowie Górniczej
Korzystanie z wyżywienia przez pracowników GP DĄBROWA. Działalność komercyjna związana ze sprzedażą posiłków.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wiśle
Działalność Ośrodka Szkolenia i Wychowania
(wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
Biuro ŚWK OHP –Wydział Wdrażania Programów Europejskich i współpracy Międzynarodowej
Procedury zastosowane przy wyborze firm do realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS - stosownie do pisma Nr BKG-ZKW-051/9-1/2010 z dnia 01.04.2010r.
KONTROLA DORAŹNA
12-17 ŚHP Jaworzno, Gospodarstwa Pomocnicze ŚWK OHP
Kontrola stanu książek obiektów budowlanych budynków ŚWK OHP.
KONTROLA DORAŹNA
Gospodarstwo Pomocnicze DĄBROWA w Dąbrowie Górniczej
Gospodarka samochodowa
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Biuro ŚWK OHP –Wydział Techniczno-Gospodarczy
Rejestrowanie przechowywanej dokumentacji.
KONTROLA DORAŹNA
12-3 HP Tychy
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2009 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
Biuro ŚWK OHP –zespół ds. refundacji
Refundacja wynagrodzeń za pracę oraz składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
12-20 HP Rybnik
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2009 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bielsku Białej
Prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką samochodową.
KONTROLA DORAŹNA
12-15 ŚHP Pyskowice
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2009 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA
12-25 Środowiskowy Hufiec Pracy w Żywcu
Działalność Środowiskowego Hufca Pracy
(wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
12-35 Hufiec Pracy w Sosnowcu
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2009 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

 

 

Nazwa dokumentu: Przeprowadzone kontrole i rejestry
Podmiot udostępniający: ŚWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wnuk
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wnuk
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2007-03-23 09:50:49
Data udostępnienia informacji: 2007-03-23 09:50:49
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-04 10:16:10

Wersja do wydruku...

corner   corner