logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
minus Dokumenty kontroli
   minus Kontrola wewnętrzna
   minus Kontrola zarządcza
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


 

 
PRZEPROWADZONE KONTROLE
 
 

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w IV kwartale 2014 roku następujące kontrole:

 

OSiW Wisła

Działalność OSiW ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

OSiW Dąbrowa Górnicza

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2013 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

12-35 HP Sosnowiec

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

12-25 HP Żywiec

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

MCK Zawiercie

Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi. Prowadzenie dokumentacji w zakresie pośrednictwa pracy.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

CEiPM Katowice

Prawidłowość naliczania oraz terminowość przekazywania wniosków o wypłatę refundacji.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

ROSZM Dąbrowa Górnicza

Prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi kursami oraz dotyczącej gospodarki samochodowej.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

Biuro ŚWK OHP – zespół ds. kadr

Kompletność dokumentów w aktach osobowych pracowników.

KONTROLA  PROBLEMOWA (PLANOWANA)

 

 Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w III kwartale 2014 roku następujące kontrole:

 

Filia MBP Radzionków

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

KONTROLA PROBLEMOWA

CEiPM Bielsko Biała

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2013 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

PPP Jastrzębie Zdrój

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

KONTROLA PROBLEMOWA

PPP Zabrze

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

KONTROLA PROBLEMOWA

MCK Świętochłowice

Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi.

Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP.

KONTROLA PROBLEMOWA

MCK Czeladź

Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi.

Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

PPP Chorzów

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

KONTROLA PROBLEMOWA

12-27 HP Skoczów

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

MCK Myszków

Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

CEiPM Częstochowa

Działalność CE i PM ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

 

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w II kwartale 2014 roku następujące kontrole:

12-21 ŚHP Bielsko Biała

Działalność Środowiskowego Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

CEiPM Bielsko Biała

Prawidłowość naliczania oraz terminowość przekazywania wniosków o wypłatę refundacji.

KONTROLA  PROBLEMOWA (PLANOWANA)

Warsztaty szkoleniowo-produkcyjne

 ŚWK OHP

Dokumentowanie czasu przygotowania zawodowego pracowników młodocianych.

KONTROLA DORAŹNA

PPP Czerwionka Leszczyny

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji .

KONTROLA PROBLEMOWA

PPP Skoczów

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji .

KONTROLA PROBLEMOWA

12-9 HP Gliwice

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

12-32 ŚHP Myszków

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2013 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

12-17 ŚHP Jaworzno

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2013 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

MCK Jaworzno

Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi. Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP.

KONTROLA PROBLEMOWA

PPP Cieszyn

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

KONTROLA PROBLEMOWA

 

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w I kwartale 2014 roku następujące kontrole:

 

12-15 ŚHP  Pyskowice

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2013 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

 

12-20 HP Rybnik

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2013 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

 

12-6 HP Pszczyna

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2013 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

 

12-29 ŚHP Częstochowa

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2013 roku.

KONTROLA  SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

 

MBP Bielsko Biała

 

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji zgodnie ze standardem usługi.

KONTROLA SPROBLEMOWA (PLANOWANA)

 

12-1 HP Siemianowice

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2013 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

 

12-3 HP Tychy

 

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

 

Biuro ŚWK OHP – zespół ds refundacji

 

Zawieranie umów o refundację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KONTROLA  PROBLEMOWA (PLANOWANA)

 

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w IV kwartale 2013 roku następujące kontrole:

 

12-25 ŚHP Żywiec

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2012 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

MCK Mysłowice

Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi.

KONTROLA PROBLEMOWA

Fila MBP  Lubliniec

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki.

KONTROLA PROBLEMOWA

12-32 ŚHP Myszków

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki.

KONTROLA PROBLEMOWA(PLANOWANA)

12-27 HP Skoczów

Dokumentowanie działalności jednostki, realizacja zaleceń w oparciu o wyniki kontroli kompleksowej.

KONTROLA PROBLEMOWA(PLANOWANA)

MCK Lubliniec

Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi.

KONTROLA PROBLEMOWA

OSiW Dąbrowa Górnicza

Działalność Ośrodka Szkolenia i Wychowania

(wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

Pion Finansowy ŚWK OHP - zespół ds. refundacji

Prawidłowość naliczania oraz wypłacania refundacji.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

ROSZM Dąbrowa Górnicza

Funkcjonowanie Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

 

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w III kwartale 2013 roku następujące kontrole:

 

Zespół ds. obsługi ŚWK OHP

Funkcjonowanie magazynu ŚWK OHP w Myszkowie – sprawowany nadzór..

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

ROSZM Częstochowa

Funkcjonowanie Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

Fila MBP Tarnowskie Góry

Dokumentowanie bieżącej działalności.

KONTROLA DORAŹNA

Zespół ds. obsługi ŚWK OHP

Stosowanie procedur związanych z udzielaniem zamówień o wartości do 14 000 euro.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

Zespół ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej ŚWK OHP

Wybór wykonawców do realizacji projektu „Nowe perspektywy” w oparciu o wyniki kontroli przeprowadzonej w 2012 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

Punkt Pośrednictwa Pracy w Jaworznie

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji zgodnie ze standardem usługi.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

Młodzieżowe Centrum Kariery w Kłobucku

Realizacja zaleceń dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2012 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA

Młodzieżowe Centrum Kariery w Pszowie

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie gospodarowania mieniem ŚWK OHP.

Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA

12-1 HP Siemianowice, 12-3 HP Tychy,12-20 HP Rybnik, 12-32 ŚHP Myszków, 12-35 HP Sosnowiec

Prawidłowość sporządzania sprawozdań dotyczących roku szkolnego 2012/2013, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdania Druk Nr 09.

KONTROLA DORAŹNA

12-17 ŚHP Jaworzno

Działalność Środowiskowego Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

Zespół ds. obsługi ŚWK OHP- magazyn ŚWK OHP w Myszkowie

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie prowadzenia dokumentacji inwentarzowej w magazynie ŚWK OHP w Myszkowie.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA

CEiPM Katowice

Refundacja wynagrodzeń za pracę oraz składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników młodocianych.

KONTROLA PROBLEMOWA(PLANOWANA)

 

 Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w II kwartale 2013 roku następujące kontrole:

 

12-20 HP Rybnik

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

12-35 HP Sosnowiec

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2012 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

12-9 HP Gliwice

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2012 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

12-1 HP Siemianowice

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

12-15 ŚHP Pyskowice

Działalność Środowiskowego Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

12-6 HP Pszczyna

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

Fila MBP Dąbrowa Górnicza

Dokumentowanie bieżącej działalności.

KONTROLA DORAŹNA

CEiPM Bielsko Biała

Działalność CEiPM ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli).

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

CEiPM Częstochowa

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2012 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

KP Skoczów

Dokumentowanie działalności zgodnie z obowiązującym standardem usługi.

KONTROLA PROBLEMOWA

ROSZM Wisła

Realizacja zaleceń dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2012 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA

 

 

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w I kwartale 2013 roku następujące kontrole:
 

 

12-21 ŚHP Bielsko Biała
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2012 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
MCK Mikołów
Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi.
Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP.
KONTROLA PROBLEMOWA
12-29 ŚHP Częstochowa
Działalność Środowiskowego Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
12-3 HP Tychy
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2012 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
OSiW Wisła
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2012 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
CEiPM Częstochowa
Prowadzenie dokumentacji w zakresie refundacji młodocianych pracowników.
KONTROLA PROBLEMOWA
MCIZ Bielsko Biała
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
KONTROLA PROBLEMOWA

 

 

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w IV kwartale 2012 roku następujące kontrole:
 

 

12-32 ŚHP Myszków
Stopień realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2011 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
MCK Katowice
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji zgodnie ze standardem usługi.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
OSiW Dąbrowa Górnicza
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2011 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
12-27 HP Skoczów
Działalność Hufca Pracy ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli).
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
Biuro ŚWK OHP – Zespól ds. obsługi
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli  przeprowadzonej w 2011 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

 

 

 

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w III kwartale 2012 roku następujące kontrole:
 
CEiPM Bielsko Biała
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2011 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
MCK Pszów
Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP
KONTROLA PROBLEMOWA
12-29 ŚHP Częstochowa
Stopień wdrożenia zaleceń pokontrolnych w roku szkolnym 2011/2012.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA
Filia MBP Zawiercie
Dokumentowanie bieżącej działalności.
KONTROLA DORAŹNA
CEiPM Częstochowa
Działalność CE i PM ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli).
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
 
ROSZM Wisła
Funkcjonowanie Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
PPP Myszków
Prowadzenie bieżącej dokumentacji.
KONTROLA PROBLEMOWA
MCK Kłobuck
Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi.
KONTROLA PROBLEMOWA
Filia MBP Żory
Dokumentowanie bieżącej działalności.
KONTROLA DORAŹNA
Filia MBP Rybnik
Dokumentowanie bieżącej działalności.
KONTROLA DORAŹNA
12-17 ŚHP Jaworzno
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2011 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
Biuro ŚWK OHP – Zespól ds. obsługi
Prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką samochodową .
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Biuro ŚWK OHP – Zespól ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej
Procedury zastosowane przy wyborze firm do realizacji projektu „SPZR IV” współfinansowanego ze środków EFS.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
OSiW Wisła
Działalność Ośrodka Szkolenia i Wychowania, funkcjonowanie warsztatów.
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
OSiW Dąbrowa Górnicza
Funkcjonowanie warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
 
 
Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w II kwartale 2012 roku następujące kontrole:
 
CEiPM Bielsko Biała
Prowadzenie dokumentacji w zakresie refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych.
KONTROLA PROBLEMOWA
12-1 HP Siemianowice Śl.
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2011 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
12-20 HP Rybnik
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2011 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
12-25 ŚHP Żywiec
Działalność Środowiskowego Hufca Pracy ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli).
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
12-15 ŚHP Pyskowice
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2011 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
12-21 ŚHP Bielsko Biała
Działalność Środowiskowego Hufca Pracy ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli).
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
MCIZ Częstochowa
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
KONTROLA DORAŹNA
MCK Jeleśnia
Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi.
KONTROLA PROBLEMOWA
MCK Węgierska Górka
Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi.
KONTROLA PROBLEMOWA
12-9 HP Gliwice
Działalność Hufca Pracy ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli).
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
PPP Wodzisław Śląski
Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
12-35 HP Sosnowiec
Działalność Hufca Pracy ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli).
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
 
 
Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w I kwartale 2012 roku następujące kontrole:
 
12-27 HP Skoczów
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
12-6 HP Pszczyna
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2011 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
12-3 HP Tychy
Działalność Hufca Pracy ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli).
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
MBP Częstochowa
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
KONTROLA PROBLEMOWA
Biuro ŚWK OHP – Zespól ds. programów edukacyjnych, refundacji, kształcenia i wychowania
Stosowanie zapisów zarządzenia KG OHP w sprawie zasad realizacji refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników.
KONTROLA PROBLEMOWA
 
 
 
Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w IV kwartale 2011 roku następujące kontrole:
 
12-9 Hufiec Pracy Gliwice
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2010 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
12-20 Hufiec Pracy Rybnik
Prawidłowość sporządzania i terminowość przekazywania sprawozdań do ŚWK OHP.
KONTROLA DORAŹNA
Biuro ŚWK OHP- Zespół ds. administracyjnych
Stosowanie instrukcji archiwalnej w prowadzeniu archiwum zakładowego ŚWK OHP.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
12-27 Hufiec Pracy Skoczów
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2010 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
12-15 Środowiskowy Hufiec Pracy Pyskowice
Działalność Środowiskowego Hufca Pracy
 ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
Ośrodek Szkolenia i Wychowania Wisła
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2010 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
12-29 Środowiskowy Hufiec Pracy Częstochowa
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2010 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
Ośrodek Szkolenia i Wychowania Wisła
Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP.
KONTROLA DORAŹNA
12-32 Środowiskowy Hufiec Pracy Myszków
Działalność Środowiskowego Hufca Pracy
 ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
12-17 Środowiskowy Hufiec Pracy Jaworzno
Działalność Środowiskowego Hufca Pracy
 ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
Ośrodek Szkolenia i Wychowania Dąbrowa Górnicza
Działalność Ośrodka Szkolenia i Wychowania
 ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
 
 
Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w III kwartale 2011 roku następujące kontrole:
 
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2010 roku w zakresie gospodarowania mieniem ŚWK OHP.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA
Młodzieżowe Centrum Kariery w Lublińcu
Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych
realizowanych w ramach projektu „SPZR - IV edycja”,współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.
KONTROLA  PROBLEMOWA
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Dąbrowie Górniczej
Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych w odniesieniu do kontroli przeprowadzonej w 2010 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA
CEiPM Katowice – PPP Czerwionka Leszczyny
Dokumentowanie bieżącej działalności.
KONTROLA DORAŹNA
Biuro ŚWK OHP- Zespół ds. Obsługi
Wybór wykonawców usług realizowanych na rzecz ŚWK OHP.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Biuro ŚWK OHP- Zespół ds. Obsługi
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2010 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bielsku Białej
Działalność CE i PM
(wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
Biuro ŚWK OHP- Zespół ds. Programów Europejskich
Przebieg procesu zakupów i dystrybucji materiałów biurowych przy realizacji projektów współfinansowanych z EFS.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie
Refundacja wynagrodzeń za pracę oraz składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
12-1 HP Siemianowice, 12-6 HP Pszczyna
Kompletność dokumentacji dotyczącej przygotowania zawodowego uczestników OHP.
KONTROLA DORAŹNA
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach
Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
 
 
Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w II kwartale 2011 roku następujące kontrole:
 
12-3 HP Tychy
Działalność Hufca Pracy ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
12-9 HP Gliwice,
12-25 ŚHP Żywiec,
12-27 HP Skoczów, OSiW Wisła
Prawidłowość sporządzania sprawozdań
z działalności przekazywanych do ŚWK OHP.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
CEiPM Katowice, CEiPM Bielsko Biała, CEiPM Częstochowa,
 12-21 ŚHP Bielsko Biała, 12-25 ŚHP Żywiec, 12-27 HP Skoczów, 12-29 ŚHP Częstochowa, 12-32 ŚHP Myszków,
12-35 HP Sosnowiec, OSiW Dąbrowa G., OSiW Wisła.
Kompletność dokumentacji dotyczącej organizacji i funkcjonowania w jednostkach organizacyjnych ŚWK OHP.
KONTROLA DORAŹNA
12-20 HP Rybnik
Działalność Hufca Pracy ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
Biuro ŚWK OHP- Zespół ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej
Procedury zastosowane przy wyborze firm do realizacji projektu „SPZR III” współfinansowanego ze środków EFS
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
MCIZ Bielsko Biała
Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
CEiPM Katowice – filia MBP Gliwice
Dokumentowanie działalności MBP.
KONTROLA PROBLEMOWA
MBP Bielsko Biała
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2010 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
 
Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w I kwartale 2011 roku następujące kontrole:
 
12-21 ŚHP Bielsko Biała
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2010 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
CEiPM Katowice – PPP Czerwionka Leszczyny
Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP
KONTROLA PROBLEMOWA
12-6 HP Pszczyna
Działalność Hufca Pracy ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
CEiPM Katowice – filia MBP Siemianowice Śl.
Dokumentowanie działalności MBP.
KONTROLA PROBLEMOWA
MCIZ Częstochowa
Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
12-25 ŚHP Żywiec
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2010 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
12-1 HP Siemianowice Śląskie
Działalność Hufca Pracy ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
 
 
Zespól ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadził w IV kwartale 2010 roku następujące kontrole:
 
Gospodarstwo Pomocnicze 
w Myszkowie
Działalność Gospodarstwa Pomocniczego
(wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
Gospodarstwo Pomocnicze KOPTTUR
w Częstochowie
Dokumentowanie prowadzonej działalności w ramach Ośrodka Szkolenia Zawodowego
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Gospodarstwo Pomocnicze BESKID
w Bielsku Białej
Korzystanie z wyżywienia przez pracowników GP w Ośrodku RELAKS w Wiśle.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
 
Biuro ŚWK OHP –Wydział Logistyki
Gospodarka samochodowa
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2009 w jednostkach podległych CEiPM zlokalizowanych w Katowicach.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA
12-27 Hufiec Pracy w Skoczowie
Działalność Hufca Pracy
(wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
Gospodarstwo Pomocnicze KOPTTUR
w Częstochowie
Ewidencja kosztów.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Dąbrowie Górniczej
Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
12-9 Hufiec Pracy w Gliwicach
Działalność Hufca Pracy
(wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
CEiPM w Bielsku Białej - Punkty Pośrednictwa Pracy w Cieszynie i Skoczowie.
Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP
w nowopowstałych jednostkach funkcjonujących
w strukturze CEiPM.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
12-29 Środowiskowy Hufiec Pracy w Częstochowie
Działalność Środowiskowego Hufca Pracy
(wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
12-32 Środowiskowy Hufiec Pracy w Myszkowie
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2009 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
Młodzieżowe Biuro Pracy w Częstochowie
Dokumentowanie działalności MBP
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Młodzieżowe Biuro Pracy w Bielsku Białej
Dokumentowanie działalności MBP
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
 
 
 
Zespól ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadził w III kwartale 2010 roku następujące kontrole:
 
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bielsku Białej
Refundacja wynagrodzeń za pracę oraz składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Gospodarstwo Pomocnicze BESKID w Bielsku Białej
Organizacja i działalność OSZ - realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej
w 2009 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie
Działalność MCK (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
Gospodarstwo Pomocnicze DĄBROWA w Dąbrowie Górniczej
Organizacja i działalność OSZ - realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej
w 2009 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie
Gospodarowanie mieniem
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Młodzieżowe Centrum Kariery 
w Lublińcu
Dokumentowanie działalności MCK
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
 
 
 
 
PRZEPROWADZONE KONTROLE
 
Zespól ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadził w I kwartale 2010 roku następujące kontrole:
 
Biuro ŚWK OHP –Wydział Techniczno-Gospodarczy
Adaptacja pomieszczeń garażowych na siłownię w OSiW w Wiśle.
KONTROLA DORAŹNA
12-1 Hufiec Pracy w Siemianowicach
Organizacja wewnętrzna hufca. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
KONTROLA PROBLEMOWA  (PLANOWANA)
Gospodarstwo Pomocnicze DĄBROWA w Dąbrowie Górniczej
Koszty poniesione przez GP DĄBROWA w odniesieniu do kalkulacji na 2010.
KONTROLA DORAŹNA
Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2009 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
 
12-21 Środowiskowy Hufiec Pracy w Bielsku Białej
Działalność Środowiskowego Hufca Pracy
(wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
 
Gospodarstwo Pomocnicze BESKID w Bielsku Białej
Gospodarka samochodowa
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
 

 

 

Zespól ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadził w II kwartale 2010 roku następujące kontrole:
 

 

Gospodarstwo Pomocnicze DĄBROWA w Dąbrowie Górniczej
Korzystanie z wyżywienia przez pracowników GP DĄBROWA. Działalność komercyjna związana ze sprzedażą posiłków.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wiśle
Działalność Ośrodka Szkolenia i Wychowania
(wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
Biuro ŚWK OHP –Wydział Wdrażania Programów Europejskich i współpracy Międzynarodowej
Procedury zastosowane przy wyborze firm do realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS - stosownie do pisma Nr BKG-ZKW-051/9-1/2010 z dnia 01.04.2010r.
KONTROLA DORAŹNA
12-17 ŚHP Jaworzno, Gospodarstwa Pomocnicze ŚWK OHP
Kontrola stanu książek obiektów budowlanych budynków ŚWK OHP.
KONTROLA DORAŹNA
Gospodarstwo Pomocnicze DĄBROWA w Dąbrowie Górniczej
Gospodarka samochodowa
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Biuro ŚWK OHP –Wydział Techniczno-Gospodarczy
Rejestrowanie przechowywanej dokumentacji.
KONTROLA DORAŹNA
12-3 HP Tychy
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2009 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
Biuro ŚWK OHP –zespół ds. refundacji
Refundacja wynagrodzeń za pracę oraz składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
12-20 HP Rybnik
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2009 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bielsku Białej
Prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką samochodową.
KONTROLA DORAŹNA
12-15 ŚHP Pyskowice
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2009 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA
12-25 Środowiskowy Hufiec Pracy w Żywcu
Działalność Środowiskowego Hufca Pracy
(wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
12-35 Hufiec Pracy w Sosnowcu
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2009 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

 

 

 

Nazwa dokumentu: Kontrola wewnętrzna
Podmiot udostępniający: ŚWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wnuk
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wnuk
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2007-03-23 09:50:49
Data udostępnienia informacji: 2007-03-23 09:50:49
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-12 07:44:56

Wersja do wydruku...

corner   corner