logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
minus Dokumenty kontroli
   minus Kontrola wewnętrzna
   minus Kontrola zarządcza
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


 

 

PRZEPROWADZONE KONTROLE

 

Zespół kontroli ŚWK OHP przeprowadził w II kwartale 2024 roku następujące kontrole:

 

MCK Zabrze

Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością jednostki zgodnie z obowiązującym standardem.

KONTROLA DORAŹNA

12-25 HP Żywiec

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu)            

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

Służba BHP

Realizacja szkoleń w zakresie BHP pracowników Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Kompletność zaświadczeń w aktach osobowych.

KONTROLA DORAŹNA

Zespól kadr

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie kompletności zakresów obowiązków pracowników ŚWK OHP w aktach osobowych.

         KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

MBP Bielsko Biała

Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością jednostki zgodnie z obowiązującym standardem.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

MCIZ Częstochowa

Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością jednostki zgodnie z obowiązującym standardem.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

 

Zespół kontroli ŚWK OHP przeprowadził w I kwartale 2024 roku następujące kontrole:

 

Jednostki opiekuńczo-wychowawcze

Poprawność sporządzenia sprawozdania DKW-3 za rok 2023. Zgodność z ewidencjami.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

12-21 HP Bielsko Biała

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu)            

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

12-27 HP Skoczów

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu)            

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

MCK Zabrze

Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością jednostki zgodnie z obowiązującym standardem.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

12-1 HP Siemianowice

 Śląskie

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu)            

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

MCK Chorzów

Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością jednostki zgodnie z obowiązującym standardem.

KONTROLA PROBLEMOWA

12-35 HP Sosnowiec

Kompletność i poprawność wpisów w dokumentacji wychowawczej uczestników.

Kompletność dokumentacji w teczkach uczestników.

KONTROLA DORAŹNA

MCK Gliwice

Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością jednostki zgodnie z obowiązującym standardem.

KONTROLA PROBLEMOWA

Zespół kontroli ŚWK OHP przeprowadził w IV kwartale 2023 roku następujące kontrole:

Jednostki opiekuńczo-wychowawcze

Efektywność rekrutacji podstawowej uczestników na rok szkolny 2023/2024.

Zgodność procesu z obowiązującym regulaminem rekrutacji.

KONTROLA  PROBLEMOWA (PLANOWANA)

12-6 HP Pszczyna

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu)            

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

12-35 HP Sosnowiec

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu)            

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

12-29 OSiW Częstochowa

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2022 roku.

             KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

12-20 HP Rybnik

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu)            

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

Jednostki opiekuńczo-wychowawcze

Kompletność i poprawność dokumentacji organizacyjnej przekazywanej przez jednostki do ŚWK OHP.

Analiza grup wychowawczych w jednostkach dochodzących w odniesieniu do szkół w których uczą się uczestnicy.

KONTROLA  PROBLEMOWA (PLANOWANA)

CEiPM Bielsko Biała

CEiPM Częstochowa

CEiPM Katowice

Prawidłowość i kompletność dokumentów związanych z refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych.

KONTROLA  PROBLEMOWA (PLANOWANA)

12-9 HP Gliwice

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu)            

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

12-33 OSiW

Dąbrowa Górnicza

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2022 roku.

             KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

12-29 OSiW Częstochowa

12-33 OSiW

Dąbrowa Górnicza

Analiza frekwencji pracowników młodocianych zatrudnionych w ramach przygotowania zawodowego przez ŚWK OHP

KONTROLA  PROBLEMOWA (PLANOWANA)

Biuro ŚWK OHP – zespół obsługi finansowej.

Prawidłowość wypłacania refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych

KONTROLA  PROBLEMOWA (PLANOWANA)

Biuro ŚWK OHP – zespół kadr,

zespół obsługi finansowej.

Prawidłowość wystawiania i rozliczania delegacji służbowych.

KONTROLA  PROBLEMOWA (PLANOWANA)

Zespół kontroli ŚWK OHP przeprowadził w III kwartale 2023 roku następujące kontrole:

12-3 HP Tychy

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu)            

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

12-33 OSiW

Dąbrowa Górnicza

Poprawność sporządzenia sprawozdania DKW-3.

KONTROLA DORAŹNA - SPRAWDZAJĄCA

12-1 HP Siemianowice Śląskie

Prowadzenie dokumentacji absolwentów w odniesieniu do ustaleń kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2023 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA

Biuro ŚWK OHP - Zespół  administracji

Gospodarka samochodowa                                         

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

Biuro ŚWK OHP - Zespół  kadr

Kompletność i aktualność zakresów obowiązków w aktach osobowych pracowników ŚWK OHP.                                         

KONTROLA PROBLEMOWA

MCIZ Bielsko Biała

Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością jednostki zgodnie z obowiązującym standardem.

KONTROLA  PROBLEMOWA (PLANOWANA)

Jednostki opiekuńczo-wychowawcze

Poprawność sporządzania sprawozdań DKW-1 za rok szkolny 2022/2023.

KONTROLA  PROBLEMOWA (PLANOWANA)

MCK Sosnowiec

Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością jednostki zgodnie z obowiązującym standardem.

KONTROLA  PROBLEMOWA (PLANOWANA)

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w II kwartale 2023 roku następujące kontrole:

12-27 HP Skoczów

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu)           

 KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

Jednostki opiekuńczo-wychowawcze

Poprawność sporządzenia sprawozdania DKW-3 za

 I kwartał 2023 roku.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

12-21 HP Bielsko Biała

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2022 roku.

             KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

12-15 HP Pyskowice

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu)           

 KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

12-17 HP Jaworzno

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu)            

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

Biuro ŚWK OHP - Zespół  kadr

Realizacja polecenia służbowego Nr ŚWK.KKW.082.3.3.2023 z dnia 23.02.2023r.                                          

KONTROLA SPRAWDZAJACA

12-25 HP Żywiec

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu)            

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

 

Zespół kontroli ŚWK OHP przeprowadził w I kwartale 2023 roku następujące kontrole:

 

Jednostki opiekuńczo-wychowawcze

Analiza stosowania „Procedury zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i ochrony jej przed krzywdzeniem oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia uczestników OHP” w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych, w odniesieniu do pisma KG.BEZ-ZW.502.2.2023.592 z dnia 10.01.2023r.                                                         KONTROLA DORAŹNA

12-33 OSiW

Dąbrowa Górnicza

Analiza zasadności rekrutacji uczestników przyjętych do jednostki po zakończeniu okresu rekrutacji .    

 KONTROLA DORAŹNA

Biuro ŚWK OHP - Zespół  kadr

Kompletność dokumentacji w aktach osobowych pracowników młodocianych.                                          KONTROLA DORAŹNA

12-9 HP Gliwice

Zastosowanie „Procedury zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i ochrony jej przed krzywdzeniem oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia uczestników OHP” w przypadku uczestnika nr ew. 28/2022/12-9/H

Zasadność prośby zawartej w piśmie ŚWK.12-9HP.500.8.2023 dotyczącej uczestnika nr ew. 78/202212-9/H.                                                       KONTROLA DORAŹNA

12-33 OSiW

Dąbrowa Górnicza

Analiza dokumentacji dotyczącej zdarzenia opisanego w notatce nr ŚWK.12-33OSiW.500.46.2023.        

KONTROLA DORAŹNA

12-1 HP Siemianowice Śląskie

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu)           

 KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w IV kwartale 2022 roku następujące kontrole:

MCK Dąbrowa Górnicza

Funkcjonowanie jednostki zgodnie z obowiązującym standardem.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

Biuro ŚWK OHP - zespół kadr

Kompletność dokumentacji w aktach osobowych pracowników jednostek opiekuńczo-wychowawczych. Posiadanie wymaganych kwalifikacji.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

OSiW Dąbrowa Górnicza

Dokonanie ustaleń w zakresie informacji zawartych w notatkach służbowych dotyczących nagannego zachowania dwóch uczestniczek OSiW Dąbrowa Górnicza w stosunku do wychowawcy.

KONTROLA DORAŹNA

OSiW Dąbrowa Górnicza

Analiza obecności uczestników przebywających w internacie OSiW w Dąbrowie Górniczej.

KONTROLA DORAŹNA

OSiW Dąbrowa Górnicza

Wyjaśnienie zarzutów zawartych w wiadomości z dnia 8.11.2022r. przesłanej przez matkę uczestniczki..

KONTROLA DORAŹNA

12-25 HP Żywiec

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2021 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA  (PLANOWANA)

12-35 HP Sosnowiec

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2021 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA  (PLANOWANA)

Jednostki opiekuńczo-wychowawcze

Poprawność sporządzenia dokumentacji organizacyjnej na rok szkolny 2022/2023.

KONTROLA PROBLEMOWA

Biuro ŚWK OHP

Rozliczanie delegacji samochodem prywatnym.

KONTROLA DORAŹNA

12-6 HP Pszczyna

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2021 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA  (PLANOWANA)

OSiW Częstochowa

Wyjaśnienie zarzutów zawartych w wiadomości umieszczonej na Messengerze ŚWK OHP (Facebook)

z dnia 8.12.2022 przesłanej przez uczestniczkę OSiW

w Częstochowie.

KONTROLA DORAŹNA

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w III kwartale 2022 roku następujące kontrole:

OSiW Dąbrowa Górnicza

Działalność Ośrodka Szkolenia i Wychowania

(wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

CEiPM Katowice

Prawidłowość i kompletność dokumentacji związanej z refundacją wynagrodzeń pracowników młodocianych.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

Jednostki opiekuńczo-wychowawcze

Poprawność sporządzenia sprawozdania DKW-3 za I półrocze 2022 r. Zgodność z dokumentacją źródłową.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

Zespół administracji

Wybór wykonawców do realizacji inwestycji oraz dokonywania zakupów przez ŚWK OHP.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

OSiW Częstochowa

Działalność Ośrodka Szkolenia i Wychowania

(wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

MCK Żory

Funkcjonowanie jednostki zgodnie z obowiązującym standardem.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

MCK Jastrzębie

Funkcjonowanie jednostki zgodnie z obowiązującym standardem.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

Jednostki opiekuńczo-wychowawcze

Poprawność sporządzenia sprawozdań DKW-1 za rok szkolny 2021/2022.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w II kwartale 2022 roku następujące kontrole:

12-15 HP Pyskowice

Sprawdzenie utraconych danych w komputerze służbowym w związku ze zgłoszeniem w dniu 23 marca 2022 r.

KONTROLA DORAŹNA

CEiPM Częstochowa

Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

CEiPM Bielsko Biała

Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

CEiPM Katowice

Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

Jednostki opiekuńczo-wychowawcze

Zgodność dokumentacji organizacyjnej na rok szkolny 2021/2022

z dokumentacją sprawozdawczą.      

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

MCK Lubliniec

Funkcjonowanie jednostki zgodnie z obowiązującym standardem.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

12-21 HP Bielsko Biała

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

Archiwum

zakładowe

Stosowanie instrukcji archiwalnej w prowadzeniu

 archiwum zakładowego ŚWK OHP.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

CEiPM Częstochowa

Prawidłowość i kompletność dokumentacji związanej z refundacją wynagrodzeń pracowników młodocianych.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

CEiPM Bielsko Biała

Prawidłowość i kompletność dokumentacji związanej z refundacją wynagrodzeń pracowników młodocianych.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w I  kwartale 2022 roku następujące kontrole:

12-15 HP Pyskowice

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2021 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA  (PLANOWANA)

12-17 HP Jaworzno

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2021 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJACA  (PLANOWANA)

12-21 HP Bielsko Biała

Sprawdzenie dokumentacji dotyczącej uczestnika w odniesieniu do złożonej skargi.

KONTROLA DORAŹNA

12-29 OSiW Częstochowa

Sprawdzenie dokumentacji uczestnika w odniesieniu do złożonej telefonicznie przez ojca  skargi w dniu 18.03.2022r

KONTROLA DORAŹNA

12-3 HP Tychy

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2021 roku.

KONTROLA SPARAWDZAJĄ  (PLANOWANA)

 
Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w IV kwartale 2021 roku następujące kontrole:
 

Biuro ŚWK OHP – Zespół Refundacji

Prawidłowość wypłacania refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych.

Kontrola problemowa

OSiW Dąbrowa Górnicza

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2020 roku.

Kontrola sprawdzająca (PLANOWANA)

12-35 HP Sosnowiec

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu)

Kontrola kompleksowa (PLANOWANA)

12-27 HP Skoczów

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2020 roku.

Kontrola sprawdzająca (PLANOWANA)

12-20 HP Rybnik

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2020 roku.

Kontrola sprawdzająca (PLANOWANA)

12-6 HP Pszczyna

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu)

Kontrola kompleksowa (PLANOWANA)

OSiW Częstochowa

OSiW Dąbrowa Górnicza

Zgodność ewidencji czasu pracy pracowników młodocianych oraz instruktorów PNZ z dokumentacją przeprowadzonych zajęć.

Kontrola doraźna

MCK Rybnik

Funkcjonowanie  jednostki zgodnie z obowiązującym standardem.

Kontrola problemowa (PLANOWANA)

12-25 HP Żywiec

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu)

Kontrola kompleksowa (PLANOWANA)

 

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w III kwartale 2021 roku następujące kontrole:

12-9 HP

w Gliwicach

Poprawność sporządzenia sprawozdania DKW-3

za półrocze 2021, zgodność z dokumentacją źródłową.

Kontrola problemowa (PLANOWANA)

12-29 OSiW

w Częstochowie

Poprawność sporządzenia sprawozdania DKW-3

za półrocze 2021, zgodność z dokumentacją źródłową.

Kontrola problemowa (PLANOWANA)

CEiPM

 Częstochowa

Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP.

Kontrola problemowa (PLANOWANA)

12-3 HP

w Tychach

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu)

Kontrola kompleksowa (PLANOWANA)

CEiPM Bielsko Biała, CEiPM

 Częstochowa

Realizacja zaleceń w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej zawarcia umów o refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych.

Kontrola sprawdzająca

MCK Koniecpol

Funkcjonowanie  jednostki zgodnie z obowiązującym standardem.

Kontrola doraźna

12-17 HP

w Jaworznie

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu)

Kontrola kompleksowa (PLANOWANA)

Jednostki opiekuńczo-wychowawcze

Poprawność sporządzania sprawozdania DKW-1 za rok szkolny 2020/2021.

Kontrola problemowa (PLANOWANA)

MCK Żywiec

Funkcjonowanie  jednostki zgodnie z obowiązującym standardem.

Kontrola problemowa (PLANOWANA)


Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w II kwartale 2021 roku następujące kontrole:

CEiPM Katowice

Poprawność i kompletność  dokumentacji dotyczącej zawarcia umów o refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych.

Kontrola problemowa (PLANOWANA)

Biuro ŚWK OHP – Zespół Administracji

Prowadzenie gospodarki samochodowej w ŚWK OHP.

Kontrola problemowa (PLANOWANA)

Biuro ŚWK OHP – Zespół Administracji

Procedury stosowane przy wyborze firm do realizacji remontów oraz inwestycji przez ŚWK OHP.

Kontrola problemowa (PLANOWANA)

Ośrodek Szkoleniowy Wisła

Prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Ośrodka szkoleniowego w Wiśle.

Kontrola doraźna

OSiW Dąbrowa Górnicza

Funkcjonowanie internatu. Prowadzenie dokumentacji uczestników. Realizacja działań opiekuńczo-wychowawczych. Wydatkowanie środków.

Kontrola doraźna

12-1 HP w Siemianowicach

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu)

Kontrola kompleksowa (PLANOWANA)

12-15 HP w Pyskowicach

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu)

Kontrola kompleksowa (PLANOWANA)


Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w I kwartale 2021 roku następujące kontrole:

MCK Tychy

Prowadzenie dokumentacji jednostki zgodnie z obowiązującym standardem.

Kontrola problemowa (PLANOWANA)

CEiPM Bielsko – Biała

 

Poprawność i kompletność  dokumentacji dotyczącej zawarcia umów o refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych.

Kontrola problemowa (PLANOWANA)

CEiPM Częstochowa

Poprawność i kompletność  dokumentacji dotyczącej zawarcia umów o refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych.

Kontrola problemowa (PLANOWANA)


Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w IV kwartale 2020 roku następujące kontrole:

12-21 HP Bielsko Biała

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

12-33 OSiW Dąbrowa Górnicza

Działalność Ośrodka Szkolenia i Wychowania

(wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

12-6 HP Pszczyna

Realizacja zadań pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2019 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA  (PLANOWANA)

12-20 HP Rybnik

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

12-27 HP Skoczów

Realizacja zadań pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA 

12-9 HP Gliwice

Realizacja zadań pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2019 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA  (PLANOWANA)


Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w III kwartale 2020 roku następujące kontrole:

CEiPM Częstochowa

 

Realizacja zadań pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2019 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA  (PLANOWANA)

12-1 HP Siemianowice

Poprawność sporządzenia sprawozdania DKW-3 za rok 2020, zgodność z dokumentacją źródłową.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

12-21 HP Bielsko Biała

Poprawność sporządzenia sprawozdania DKW-3 za rok 2020, zgodność z dokumentacją źródłową.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

12-25 HP Żywiec

Poprawność sporządzenia sprawozdania DKW-3 za rok 2020, zgodność z dokumentacją źródłową.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

12-35 HP Sosnowiec

 

Realizacja zadań pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2019 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA  (PLANOWANA)

12-15 HP Pyskowice

 

Realizacja zadań pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2019 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA  (PLANOWANA)

12-17 HP  Jaworzno

 

Realizacja zadań pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2019 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA  (PLANOWANA)

12-1 HP Siemianowice

Poprawność sporządzenia sprawozdania DKW-1 za rok szkolny 2019/2020.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

12-17 HP Jaworzno

 

Poprawność sporządzenia sprawozdania DKW-1 za rok szkolny 2019/2020.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

12-20 HP Rybnik

Poprawność sporządzenia sprawozdania DKW-1 za rok szkolny 2019/2020.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

12-1 HP Siemianowice

Realizacja zadań pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2019 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA  (PLANOWANA)

12-29 OSiW Częstochowa

Realizacja zadań pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2019 roku. KONTROLA SPRAWDZAJĄCA  (PLANOWANA)


Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w II kwartale 2020 roku następujące kontrole:

Biuro ŚWK OHP

Realizacja zadań w zakresie RODO. Kompletność dokumentacji oraz stosowane zabezpieczenia danych osobowych.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

CEiPM Bielsko B.

CEiPM Częstochowa

CEiPM Katowice

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)


Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w I kwartale 2020 roku następujące kontrole:

CEiPM Bielsko Biała

Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

12-27 HP Skoczów

Działalność Hufca Pracy
 (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu).
KONTROLA  KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)


Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w IV kwartale 2019 roku następujące kontrole:

MCK Skoczów

Realizacja zaleceń pokontrolnych.

Zabezpieczenie danych osobowych.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA

MCK Zabrze

Prowadzenie dokumentacji jednostki zgodnie z obowiązującym standardem.

Zabezpieczenie danych osobowych.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

12-9 HP Gliwice

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu).  Zabezpieczenie danych osobowych.                                                     KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

OSiW Dąbrowa Górnicza

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2018 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

12-25 HP Żywiec

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2018 roku.

Zabezpieczenie danych osobowych.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

12-35 HP Sosnowiec

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu).  Zabezpieczenie danych osobowych.                                                     KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

12-6 HP Pszczyna

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu).  Zabezpieczenie danych osobowych.                                                     KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

OSiW Częstochowa

Działalność Ośrodka Szkolenia i Wychowania

 (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu).  Zabezpieczenie danych osobowych.

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

CEiPM Katowice

Prowadzenie dokumentacji w zakresie refundacji pracowników młodocianych.  Zabezpieczenie danych osobowych.                                            

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

Biuro ŚWK OHP

Realizacja zadań w zakresie powszechnego obowiązku obrony oraz zarządzania kryzysowego.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

 

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w III kwartale 2019 roku następujące kontrole:

MCK Żywiec

Prowadzenie dokumentacji jednostki w zakresie pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego zgodnie z obowiązującym standardem.

Zabezpieczenie danych osobowych.

KONTROLA PROBLEMOWA

12-20 HP Rybnik

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2018 roku.

Zabezpieczenie danych osobowych.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

CEiPM Częstochowa

Funkcjonowanie jednostki zgodnie z obowiązującym standardem. Zabezpieczenie danych osobowych.                                

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

12-3 HP Tychy

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2018 roku.

Zabezpieczenie danych osobowych.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

 

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w II kwartale 2019 roku następujące kontrole:

12-17 HP Jaworzno

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu).  Zabezpieczenie danych osobowych.       KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

Zespół ds. kadr

Analiza list obecności pracowników młodocianych zatrudnionych w warsztatach OSiW w Dąbrowie Górniczej.
KONTROLA DORAŹNA

PPP Pyskowice

Prowadzenie dokumentacji jednostki zgodnie z obowiązującym standardem. Zabezpieczenie danych osobowych.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

MCK Lubliniec

Prowadzenie dokumentacji jednostki zgodnie z obowiązującym standardem. Zabezpieczenie danych osobowych.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

12-15 HP Pyskowice

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu).  Zabezpieczenie danych osobowych.
  KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

CEiPM Bielsko Biała

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2018 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

MCIZ Dąbrowa Górnicza

Realizacja obowiązującego  standardu w zakresie  funkcjonowania jednostki.
Zabezpieczenie danych osobowych.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA

Zespół ds. refundacji

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

 

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w I kwartale 2019 roku następujące kontrole:

PPP Gliwice

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
KONTROLA PROBLEMOWA

PPP Cieszyn

Realizacja standardów i wytycznych w zakresie prowadzenia dokumentacji jednostki.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA

12-27 HP Skoczów

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących  kontroli przeprowadzonych w 2018 roku.  Zabezpieczenie danych osobowych. 
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

OSiW Dąbrowa Górnicza

Prawidłowość sporządzania grafików pracy, częstotliwość dyżurów, realizacja zakresów obowiązków służbowych.  Zabezpieczenie danych osobowych. 
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

CEiPM Bielsko Biała

Prowadzenie dokumentacji w zakresie refundacji pracowników młodocianych.  Zabezpieczenie danych osobowych. 
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

12-21 HP Bielsko Biała

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących  kontroli przeprowadzonych w 2018 roku.  Zabezpieczenie danych osobowych.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

MCK Sosnowiec

Prowadzenie dokumentacji jednostki zgodnie z obowiązującym standardem. Zabezpieczenie danych osobowych.
KONTROLA PROBLEMOWA

12-1 HP Siemianowice

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu).  Zabezpieczenie danych osobowych.
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

MCK Mikołów

Prowadzenie dokumentacji jednostki zgodnie z obowiązującym standardem. Zabezpieczenie danych osobowych.
KONTROLA PROBLEMOWA

 

Komórka ds. kontroli i zarzadzania ryzykiem ŚWK OHP przeprowadziła w IV kwartale 2018 roku następujące kontrole:

12-27 HP Skoczów

Realizacja zaleceń w zakresie dokumentacji dotyczącej przekazania uczestników z OSiW Wisła.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA

Biuro ŚWK OHP – zespół ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej

Wybór wykonawców usług realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE i w ramach EFS.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

Biuro ŚWK OHP – zespół ds. kadr i szkoleń

Kompletność dokumentacji w aktach osobowych pracowników młodocianych.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

12-29 ŚHP Częstochowa

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2017 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

12-6 HP Pszczyna

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2017 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

MCK Zawiercie

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji zgodnie ze standardem.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

12-35 HP Sosnowiec

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2017 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

CEiPM Katowice

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2017 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

CEiPM Bielsko Biała

Działalność CEiPM zgodnie z obowiązującym standardem.

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

12-3 HP Tychy

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu).

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

12-25 HP Żywiec

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu).

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

12-9 HP Gliwice

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu).

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

Biuro SWK OHP- stanowisko ds. archiwum

Funkcjonowanie archiwum zakładowego zgodnie z zaleceniami w tym zakresie.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

 

 

Komórka ds. kontroli i zarzadzania ryzykiem ŚWK OHP przeprowadziła  w III kwartale 2018 roku następujące kontrole:

PPP Sosnowiec

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji w zakresie pośrednictwa pracy.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA

12-20 HP Rybnik

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu).

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

Biuro ŚWK OHP Zespół Refundacji

Poprawność dokumentacji dotyczącej wypłaty refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

CEiPM Bielsko-Biała

Dokumentowanie zajęć grupowych, zgodność dokumentacji dotyczącej realizacji zajęć grupowych

KONTROLA DORAŹNA

ROSZM Częstochowa

Funkcjonowanie ROSZM w oparciu o obowiązujące standardy

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

Biuro ŚWK OHP – zespół ds. obsługi

Prawidłowość przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji zgodnie z zarządzeniem Komendanta ŚWK OHP

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

OSiW Wisła

Przygotowanie dokumentacji do przekazania uczestników jednostki do 12-27 Hufca Pracy w Skoczowie.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA


Komórka ds. kontroli i zarzadzania ryzykiem ŚWK OHP przeprowadziła w III kwartale 2018 roku następujące kontrole:

PPP Sosnowiec

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji w zakresie pośrednictwa pracy.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA

12-20 HP Rybnik

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu).

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

Biuro ŚWK OHP Zespół Refundacji

Poprawność dokumentacji dotyczącej wypłaty refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

CEiPM Bielsko-Biała

Dokumentowanie zajęć grupowych, zgodność dokumentacji dotyczącej realizacji zajęć grupowych

KONTROLA DORAŹNA

ROSZM Częstochowa

Funkcjonowanie ROSZM w oparciu o obowiązujące standardy

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

Biuro ŚWK OHP – zespół ds. obsługi

Prawidłowość przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji zgodnie z zarządzeniem Komendanta ŚWK OHP

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

OSiW Wisła

Przygotowanie dokumentacji do przekazania uczestników jednostki do 12-27 Hufca Pracy w Skoczowie.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA

 

Komórka ds. kontroli i zarzadzania ryzykiem ŚWK OHP przeprowadziła w III kwartale 2018 roku następujące kontrole:

PPP Sosnowiec

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji w zakresie pośrednictwa pracy.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA

12-20 HP Rybnik

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu).

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

Biuro ŚWK OHP Zespół Refundacji

Poprawność dokumentacji dotyczącej wypłaty refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

CEiPM Bielsko-Biała

Dokumentowanie zajęć grupowych, zgodność dokumentacji dotyczącej realizacji zajęć grupowych

KONTROLA DORAŹNA

ROSZM Częstochowa

Funkcjonowanie ROSZM w oparciu o obowiązujące standardy

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

Biuro ŚWK OHP – zespół ds. obsługi

Prawidłowość przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji zgodnie z zarządzeniem Komendanta ŚWK OHP

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

OSiW Wisła

Przygotowanie dokumentacji do przekazania uczestników jednostki do 12-27 Hufca Pracy w Skoczowie.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA

 

Zespół ds. kontroli i zarzadzania ryzykiem ŚWK OHP przeprowadził w II kwartale 2018 roku następujące kontrole:

12-1 HP Siemianowice

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2017 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

12-21 HP Bielsko Biała

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu).

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

MCK Radzionków

Prowadzenie dokumentacji jednostki zgodnie z obowiązującym standardem.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

PPP Zabrze

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji w zakresie pośrednictwa pracy.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA

PPP Chorzów

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji w zakresie pośrednictwa pracy.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA

PPP Radlin

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji w zakresie pośrednictwa pracy.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA

OSZ Cieszyn

Funkcjonowanie jednostki zgodnie z obowiązującym standardem.

KONTROLA PROBLEMOWA

CEiPM Częstochowa

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2017 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

CEiPM Bielsko Biała

Prowadzenie dokumentacji w zakresie refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych.

KONTROLA PROBLEMOWA

OSiW Dąbrowa Górnicza

Funkcjonowanie OSiW zgodnie z obowiązującym standardem.

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

 

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w I kwartale 2018 roku następujące kontrole:

12-17 HP Jaworzno

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2017 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

PPP Tychy

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji w odniesieniu do zaleceń przeprowadzonej kontroli.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA

12-3 HP Tychy

Zgodność prowadzonych ewidencji z dokumentacją źródłową, w odniesieniu do pisma

SWK.12-3HP.111.1.2018

KONTROLA DORAŹNA

Jednostki opiekuńczo-wychowawcze

Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć w trakcie ferii zimowych w odniesieniu do harmonogramów.

KONTROLA SPRAWDZAJACA

12-27 HP Skoczów

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu).

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

12-20 HP Rybnik

Kontrola czasu pracy kadry 12-20 HP w Rybniku.

KONTROLA  SPRAWDZAJACA

CEiPM Częstochowa

Prowadzenie dokumentacji w zakresie refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

MCK Skoczów

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji zgodnie ze standardem.

KONTROLA PROBLEMOWA

 
 
Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w IV kwartale 2017 roku następujące kontrole:
 

OSiW  Wisła

Poprawność danych zawartych w sprawozdaniach na rok szkolny 2017/2018.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA

MCIZ Częstochowa

Prowadzenie i dokumentowanie działalności  jednostki zgodnie z obowiązującym standardem.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

MCK  Koniecpol

Prowadzenie dokumentacji jednostki zgodnie z obowiązującym standardem.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

MCK Częstochowa

Prowadzenie dokumentacji jednostki zgodnie z obowiązującym standardem.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

12-25 HP Żywiec

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2016 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

12-15 HP Pyskowice

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu).

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

12-9 HP Gliwice

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2016 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

12-32 HP Myszków

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu).

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

OSiW Dąbrowa Górnicza

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2016 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

12-29 ŚHP Częstochowa

Działalność Środowiskowego Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu).

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

12-35 HP Sosnowiec

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu).

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

MCK Katowice

Prowadzenie dokumentacji jednostki zgodnie z obowiązującym standardem.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

CEiPM Katowice

Prowadzenie dokumentacji w zakresie refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

CEiPM Bielsko Biała

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2016 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA

Biuro SWK OHP – zespól ds. obsługi

Prowadzenie gospodarki materiałowej i samochodowej.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA  (PLANOWANA)

 
 
Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w III kwartale 2017 roku następujące kontrole:
 

12-3 HP Tychy

Funkcjonowanie wybranych standardów w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych. Rzetelność prowadzonej dokumentacji.

KONTROLA DORAŹNA

OSiW  Wisła

Funkcjonowanie Ośrodka Szkolenia i Wychowania.

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

12-1 HP Siemianowice

Prowadzenie dokumentacji wychowawczej.

KONTROLA DORAŹNA

Biuro ŚWK OHP – zespól ds. refundacji

Prowadzenie dokumentacji w zakresie refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

PPP Czerwionka Leszczyny

Prowadzenie dokumentacji jednostki zgodnie z obowiązującym standardem.

KONTROLA PROBLEMOWA

 

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w II kwartale 2017 roku następujące kontrole:

12-27 HP Skoczów

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2016 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

PPP Wodzisław Śl.

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2016 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA

12-21 HP Bielsko Biała

Funkcjonowanie  Hufca Pracy (wg obowiązującego standardu).

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

PPP Jastrzębie

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

KONTROLA PROBLEMOWA

12-20 HP Rybnik

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2016 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

CEiPM Częstochowa

Prowadzenie dokumentacji w zakresie refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

12-1 HP Siemianowice

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu).

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)


Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w I kwartale 2017 roku następujące kontrole:

CEiPM Bielsko Biała

Prowadzenie dokumentacji w zakresie refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

12-3 HP Tychy

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2016 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

12-17 HP Jaworzno

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu).

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

PPP Cieszyn

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

KONTROLA PROBLEMOWA

OSiW Dąbrowa Górnicza

Funkcjonowanie w Ośrodku Szkolenia i Wychowania standardu zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży

i ochrony jej przed krzywdzeniem oraz

standardu działań opiekuńczo –wychowawczych.

KONTROLA DORAŹNA

12-6 HP Pszczyna

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu).

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

 

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w IV kwartale 2016 roku następujące kontrole:

12-15  HP

Pyskowice

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2015 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

12-32  HP

Myszków

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2015 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

12-25 HP

Żywiec

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu).

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

ROSZM Wisła

Funkcjonowanie Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży.

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

OSZ

Wodzisław Śląski

Funkcjonowanie jednostki zgodnie z obowiązującym standardem.

KONTROLA PROBLEMOWA(PLANOWANA)

OSiW Dąbrowa Górnicza

Prowadzenie i dokumentowanie działalności warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych.

KONTROLA PROBLEMOWA(PLANOWANA)

12-35  HP

Sosnowiec

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2015 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

CEiPM Katowice

Prawidłowość dokumentacji w zakresie wypłaty refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych.

KONTROLA PROBLEMOWA(PLANOWANA)

PPP

Dąbrowa Górnicza

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie prowadzonej dokumentacji.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA

12-9  HP

Gliwice

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu)

KONTROLA KOMPLEKSOWA  (PLANOWANA)

Biuro ŚWK OHP

- zespół obsługi

Prowadzenie gospodarki samochodowej w  ŚWK OHP – realizacja zaleceń pokontrolnych.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

 

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w III kwartale 2016 roku następujące kontrole:

OSiW Dąbrowa Górnicza

Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP oraz prowadzenie gospodarki samochodowej.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

MCK Mikołów

Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

CEiPM Bielsko Biała

Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP oraz prowadzenie gospodarki samochodowej.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

MCK Ujsoły

Prowadzenie dokumentacji jednostki zgodnie z obowiązującym standardem.

KONTROLA PROBLEMOWA

12-21 HP

Bielsko Biała

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu).

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

Biuro ŚWK OHP - Zespół ds. refundacji

Prowadzenie dokumentacji w zakresie refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

MCK Jaworzno

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji

KONTROLA PROBLEMOWA

 

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w II kwartale 2016 roku następujące kontrole:

MCK Lubliniec

Prowadzenie dokumentacji jednostki zgodnie z obowiązującym standardem usługi

KONTROLA PROBLEMOWA

12-20 HP

Rybnik

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2015 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

12-27 HP

Skoczów

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu).

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

PPP Rybnik

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

KONTROLA PROBLEMOWA

PPP Żory

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

KONTROLA PROBLEMOWA

PPP Tarnowskie Góry

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie prowadzonej dokumentacji.

KONTROLA SPRAWDZAJACA

MCK Skoczów

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie dokumentacji pośrednictwa pracy.

KONTROLA SPRAWDZAJACA

12-17  HP

Jaworzno

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2015 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

OSiW Wisła

Dokumentowanie działalności nowo powstałej świetlicy środowiskowej zgodnie z obowiązującym standardem.

KONTROLA DORAŹNA

CEiPM Częstochowa

Funkcjonowanie CEiPM (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

 

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w I kwartale 2016 roku następujące kontrole:

12-3 HP

Tychy

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu).

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

12-1 HP

Siemianowice

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2015 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

12-6 HP

Pszczyna

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2015 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

PPP Wodzisław

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

KONTROLA PROBLEMOWA

PPP Racibórz

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji zgodnie ze standardem.

KONTROLA PROBLEMOWA

CEiPM Bielsko Biała

Prowadzenie dokumentacji związanej z refundacją młodocianych pracowników.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

OSZ

Częstochowa

Funkcjonowanie jednostki w oparciu o obowiązujące standardy.

KONTROLA PROBLEMOWA

12-29 ŚHP

Częstochowa

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2015 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

MCK Jeleśnia

Prowadzenie dokumentacji jednostki zgodnie z obowiązującym standardem.

KONTROLA PROBLEMOWA

MCK Węgierska

Górka

Prowadzenie dokumentacji jednostki zgodnie z obowiązującym standardem.

KONTROLA PROBLEMOWA

 

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w IV kwartale 2015 roku następujące kontrole:

12-9 HP

Gliwice

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2014 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

12-25 HP

Żywiec

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2014 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

PPP Gliwice

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

KONTROLA PROBLEMOWA

PPP Siemianowice

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

KONTROLA PROBLEMOWA

12-35 HP Sosnowiec

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2014 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

12-15 HP

Pyskowice

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

12-32 HP

Myszków

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

ROSZM Dąbrowa Górnicza

Realizacja zaleceń dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2014 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

PPP Sosnowiec

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

KONTROLA PROBLEMOWA

CEiPM Katowice

Prowadzenie dokumentacji w zakresie refundacji młodocianych pracowników

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

Biuro ŚWK OHP – stanowisko ds. zamówień publicznych

Procedury stosowane przy wyborze firm do realizacji remontów oraz inwestycji przez ŚWK OHP. KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

Biuro ŚWK OHP – zespól ds. obsługi

Prowadzenie gospodarki samochodowej w ŚWK OHP

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

 

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w III kwartale 2015 roku następujące kontrole:

MCK Mysłowice

Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi.

KONTROLA PROBLEMOWA

12-17 HP

Jaworzno

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

MCIZ  Bielsko Biała

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji zgodnie ze standardem usługi.

KONTROLA DORAŹNA

PPP Radlin

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

KONTROLA PROBLEMOWA

Konsultanci ECAM w ŚWK OHP

Bieżące przekazywanie informacji o jednostkach i usługach w celu zamieszczenia w bazie Intranet.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

Stanowisko ds. zamówień publicznych, Zespól ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej

Wybór wykonawców usług realizowanych w ramach projektów „Równi na rynku pracy” oraz „Pomysł na siebie” w ramach „Gwarancji dla Młodzieży”

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

Stanowisko ds. refundacji

Prawidłowość i terminowość wypłaty refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

MCK Czeladź

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji zgodnie ze standardem usługi.

KONTROLA PROBLEMOWA

 

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w II kwartale 2015 roku następujące kontrole:
 

12-20 HP

Rybnik

Funkcjonowanie Hufca Pracy  (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu).

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

ROSZM Wisła

Funkcjonowanie Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży.

KONTROLA PROBLEMOWA

12-29 ŚHP

Częstochowa

Funkcjonowanie Środowiskowego Hufca Pracy  (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu).

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

12-1 HP

Siemianowice

Funkcjonowanie Hufca Pracy  (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu).

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

CEiPM Bielsko Biała

Funkcjonowanie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bielsku Białej (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

PPP Pyskowice

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

KONTROLA PROBLEMOWA

CEiPM Częstochowa

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2014 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

OSiW Wisła

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2014 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

 

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w I kwartale 2015 roku następujące kontrole:
 

12-21 HP

Bielsko Biała

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2014 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

12-6 HP

Pszczyna

Funkcjonowanie Hufca Pracy  (wg wytycznych do nadzoru i kontroli oraz obowiązującego standardu).

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

12-27 HP Skoczów

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2014 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

12-3 HP

Tychy

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2014 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

MCIZ Dąbrowa Górnicza

Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

OSZ Cieszyn

Funkcjonowanie jednostki w oparciu o obowiązujące standardy.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

PPP Tychy

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

KONTROLA PROBLEMOWA

CEiPM Częstochowa

Prawidłowość naliczania oraz terminowość przekazywania wniosków o wypłatę refundacji..

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

 

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w IV kwartale 2014 roku następujące kontrole:

OSiW Wisła

Działalność OSiW ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

OSiW Dąbrowa Górnicza

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2013 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

12-35 HP Sosnowiec

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

12-25 HP Żywiec

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

MCK Zawiercie

Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi. Prowadzenie dokumentacji w zakresie pośrednictwa pracy.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

CEiPM Katowice

Prawidłowość naliczania oraz terminowość przekazywania wniosków o wypłatę refundacji.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

ROSZM Dąbrowa Górnicza

Prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi kursami oraz dotyczącej gospodarki samochodowej.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

Biuro ŚWK OHP – zespół ds. kadr

Kompletność dokumentów w aktach osobowych pracowników.

KONTROLA  PROBLEMOWA (PLANOWANA)

 

 Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w III kwartale 2014 roku następujące kontrole:

Filia MBP Radzionków

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

KONTROLA PROBLEMOWA

CEiPM Bielsko Biała

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2013 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

PPP Jastrzębie Zdrój

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

KONTROLA PROBLEMOWA

PPP Zabrze

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

KONTROLA PROBLEMOWA

MCK Świętochłowice

Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi.

Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP.

KONTROLA PROBLEMOWA

MCK Czeladź

Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi.

Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

PPP Chorzów

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

KONTROLA PROBLEMOWA

12-27 HP Skoczów

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

MCK Myszków

Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

CEiPM Częstochowa

Działalność CE i PM ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

 

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w II kwartale 2014 roku następujące kontrole:

12-21 ŚHP Bielsko Biała

Działalność Środowiskowego Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

CEiPM Bielsko Biała

Prawidłowość naliczania oraz terminowość przekazywania wniosków o wypłatę refundacji.

KONTROLA  PROBLEMOWA (PLANOWANA)

Warsztaty szkoleniowo-produkcyjne

 ŚWK OHP

Dokumentowanie czasu przygotowania zawodowego pracowników młodocianych.

KONTROLA DORAŹNA

PPP Czerwionka Leszczyny

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji .

KONTROLA PROBLEMOWA

PPP Skoczów

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji .

KONTROLA PROBLEMOWA

12-9 HP Gliwice

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

12-32 ŚHP Myszków

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2013 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

12-17 ŚHP Jaworzno

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2013 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

MCK Jaworzno

Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi. Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP.

KONTROLA PROBLEMOWA

PPP Cieszyn

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

KONTROLA PROBLEMOWA

 

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w I kwartale 2014 roku następujące kontrole:

 12-15 ŚHP  Pyskowice

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2013 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

 12-20 HP Rybnik

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2013 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

 12-6 HP Pszczyna

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2013 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

 12-29 ŚHP Częstochowa

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2013 roku.

KONTROLA  SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

 

MBP Bielsko Biała

 

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji zgodnie ze standardem usługi.

KONTROLA SPROBLEMOWA (PLANOWANA)

 12-1 HP Siemianowice

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2013 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

 

12-3 HP Tychy

 

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

 

Biuro ŚWK OHP – zespół ds refundacji

 

Zawieranie umów o refundację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KONTROLA  PROBLEMOWA (PLANOWANA)

 

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w IV kwartale 2013 roku następujące kontrole:

12-25 ŚHP Żywiec

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2012 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

MCK Mysłowice

Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi.

KONTROLA PROBLEMOWA

Fila MBP  Lubliniec

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki.

KONTROLA PROBLEMOWA

12-32 ŚHP Myszków

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki.

KONTROLA PROBLEMOWA(PLANOWANA)

12-27 HP Skoczów

Dokumentowanie działalności jednostki, realizacja zaleceń w oparciu o wyniki kontroli kompleksowej.

KONTROLA PROBLEMOWA(PLANOWANA)

MCK Lubliniec

Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi.

KONTROLA PROBLEMOWA

OSiW Dąbrowa Górnicza

Działalność Ośrodka Szkolenia i Wychowania

(wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

Pion Finansowy ŚWK OHP - zespół ds. refundacji

Prawidłowość naliczania oraz wypłacania refundacji.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

ROSZM Dąbrowa Górnicza

Funkcjonowanie Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

 

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w III kwartale 2013 roku następujące kontrole:

Zespół ds. obsługi ŚWK OHP

Funkcjonowanie magazynu ŚWK OHP w Myszkowie – sprawowany nadzór..

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

ROSZM Częstochowa

Funkcjonowanie Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

Fila MBP Tarnowskie Góry

Dokumentowanie bieżącej działalności.

KONTROLA DORAŹNA

Zespół ds. obsługi ŚWK OHP

Stosowanie procedur związanych z udzielaniem zamówień o wartości do 14 000 euro.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

Zespół ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej ŚWK OHP

Wybór wykonawców do realizacji projektu „Nowe perspektywy” w oparciu o wyniki kontroli przeprowadzonej w 2012 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

Punkt Pośrednictwa Pracy w Jaworznie

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji zgodnie ze standardem usługi.

KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)

Młodzieżowe Centrum Kariery w Kłobucku

Realizacja zaleceń dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2012 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA

Młodzieżowe Centrum Kariery w Pszowie

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie gospodarowania mieniem ŚWK OHP.

Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA

12-1 HP Siemianowice, 12-3 HP Tychy,12-20 HP Rybnik, 12-32 ŚHP Myszków, 12-35 HP Sosnowiec

Prawidłowość sporządzania sprawozdań dotyczących roku szkolnego 2012/2013, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdania Druk Nr 09.

KONTROLA DORAŹNA

12-17 ŚHP Jaworzno

Działalność Środowiskowego Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

Zespół ds. obsługi ŚWK OHP- magazyn ŚWK OHP w Myszkowie

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie prowadzenia dokumentacji inwentarzowej w magazynie ŚWK OHP w Myszkowie.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA

CEiPM Katowice

Refundacja wynagrodzeń za pracę oraz składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników młodocianych.

KONTROLA PROBLEMOWA(PLANOWANA)

 

 Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w II kwartale 2013 roku następujące kontrole:

12-20 HP Rybnik

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

12-35 HP Sosnowiec

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2012 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

12-9 HP Gliwice

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2012 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

12-1 HP Siemianowice

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

12-15 ŚHP Pyskowice

Działalność Środowiskowego Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

12-6 HP Pszczyna

Działalność Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

Fila MBP Dąbrowa Górnicza

Dokumentowanie bieżącej działalności.

KONTROLA DORAŹNA

CEiPM Bielsko Biała

Działalność CEiPM ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli).

KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)

CEiPM Częstochowa

Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2012 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

KP Skoczów

Dokumentowanie działalności zgodnie z obowiązującym standardem usługi.

KONTROLA PROBLEMOWA

ROSZM Wisła

Realizacja zaleceń dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2012 roku.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA


Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w I kwartale 2013 roku następujące kontrole:

12-21 ŚHP Bielsko Biała
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2012 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
MCK Mikołów
Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi.
Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP.
KONTROLA PROBLEMOWA
12-29 ŚHP Częstochowa
Działalność Środowiskowego Hufca Pracy (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
12-3 HP Tychy
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2012 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
OSiW Wisła
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2012 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
CEiPM Częstochowa
Prowadzenie dokumentacji w zakresie refundacji młodocianych pracowników.
KONTROLA PROBLEMOWA
MCIZ Bielsko Biała
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
KONTROLA PROBLEMOWA


Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w IV kwartale 2012 roku następujące kontrole:

12-32 ŚHP Myszków
Stopień realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2011 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
MCK Katowice
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji zgodnie ze standardem usługi.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
OSiW Dąbrowa Górnicza
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2011 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
12-27 HP Skoczów
Działalność Hufca Pracy ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli).
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
Biuro ŚWK OHP – Zespól ds. obsługi
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli  przeprowadzonej w 2011 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)


Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w III kwartale 2012 roku następujące kontrole:

CEiPM Bielsko Biała
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2011 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
MCK Pszów
Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP
KONTROLA PROBLEMOWA
12-29 ŚHP Częstochowa
Stopień wdrożenia zaleceń pokontrolnych w roku szkolnym 2011/2012.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA
Filia MBP Zawiercie
Dokumentowanie bieżącej działalności.
KONTROLA DORAŹNA
CEiPM Częstochowa
Działalność CE i PM ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli).
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
 
ROSZM Wisła
Funkcjonowanie Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
PPP Myszków
Prowadzenie bieżącej dokumentacji.
KONTROLA PROBLEMOWA
MCK Kłobuck
Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi.
KONTROLA PROBLEMOWA
Filia MBP Żory
Dokumentowanie bieżącej działalności.
KONTROLA DORAŹNA
Filia MBP Rybnik
Dokumentowanie bieżącej działalności.
KONTROLA DORAŹNA
12-17 ŚHP Jaworzno
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2011 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
Biuro ŚWK OHP – Zespól ds. obsługi
Prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką samochodową .
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Biuro ŚWK OHP – Zespól ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej
Procedury zastosowane przy wyborze firm do realizacji projektu „SPZR IV” współfinansowanego ze środków EFS.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
OSiW Wisła
Działalność Ośrodka Szkolenia i Wychowania, funkcjonowanie warsztatów.
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
OSiW Dąbrowa Górnicza
Funkcjonowanie warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
 
 
Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w II kwartale 2012 roku następujące kontrole:
 
CEiPM Bielsko Biała
Prowadzenie dokumentacji w zakresie refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych.
KONTROLA PROBLEMOWA
12-1 HP Siemianowice Śl.
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2011 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
12-20 HP Rybnik
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2011 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
12-25 ŚHP Żywiec
Działalność Środowiskowego Hufca Pracy ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli).
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
12-15 ŚHP Pyskowice
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2011 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
12-21 ŚHP Bielsko Biała
Działalność Środowiskowego Hufca Pracy ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli).
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
MCIZ Częstochowa
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
KONTROLA DORAŹNA
MCK Jeleśnia
Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi.
KONTROLA PROBLEMOWA
MCK Węgierska Górka
Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi.
KONTROLA PROBLEMOWA
12-9 HP Gliwice
Działalność Hufca Pracy ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli).
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
PPP Wodzisław Śląski
Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
12-35 HP Sosnowiec
Działalność Hufca Pracy ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli).
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
 
 
Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w I kwartale 2012 roku następujące kontrole:
 
12-27 HP Skoczów
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
12-6 HP Pszczyna
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2011 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
12-3 HP Tychy
Działalność Hufca Pracy ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli).
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
MBP Częstochowa
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
KONTROLA PROBLEMOWA
Biuro ŚWK OHP – Zespól ds. programów edukacyjnych, refundacji, kształcenia i wychowania
Stosowanie zapisów zarządzenia KG OHP w sprawie zasad realizacji refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników.
KONTROLA PROBLEMOWA
 
 
Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w IV kwartale 2011 roku następujące kontrole:
 
12-9 Hufiec Pracy Gliwice
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2010 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
12-20 Hufiec Pracy Rybnik
Prawidłowość sporządzania i terminowość przekazywania sprawozdań do ŚWK OHP.
KONTROLA DORAŹNA
Biuro ŚWK OHP- Zespół ds. administracyjnych
Stosowanie instrukcji archiwalnej w prowadzeniu archiwum zakładowego ŚWK OHP.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
12-27 Hufiec Pracy Skoczów
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2010 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
12-15 Środowiskowy Hufiec Pracy Pyskowice
Działalność Środowiskowego Hufca Pracy
 ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
Ośrodek Szkolenia i Wychowania Wisła
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2010 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
12-29 Środowiskowy Hufiec Pracy Częstochowa
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2010 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
Ośrodek Szkolenia i Wychowania Wisła
Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP.
KONTROLA DORAŹNA
12-32 Środowiskowy Hufiec Pracy Myszków
Działalność Środowiskowego Hufca Pracy
 ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
12-17 Środowiskowy Hufiec Pracy Jaworzno
Działalność Środowiskowego Hufca Pracy
 ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
Ośrodek Szkolenia i Wychowania Dąbrowa Górnicza
Działalność Ośrodka Szkolenia i Wychowania
 ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
 
 
Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w III kwartale 2011 roku następujące kontrole:
 
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2010 roku w zakresie gospodarowania mieniem ŚWK OHP.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA
Młodzieżowe Centrum Kariery w Lublińcu
Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych
realizowanych w ramach projektu „SPZR - IV edycja”,współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.
KONTROLA  PROBLEMOWA
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Dąbrowie Górniczej
Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych w odniesieniu do kontroli przeprowadzonej w 2010 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA
CEiPM Katowice – PPP Czerwionka Leszczyny
Dokumentowanie bieżącej działalności.
KONTROLA DORAŹNA
Biuro ŚWK OHP- Zespół ds. Obsługi
Wybór wykonawców usług realizowanych na rzecz ŚWK OHP.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Biuro ŚWK OHP- Zespół ds. Obsługi
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2010 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bielsku Białej
Działalność CE i PM
(wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
Biuro ŚWK OHP- Zespół ds. Programów Europejskich
Przebieg procesu zakupów i dystrybucji materiałów biurowych przy realizacji projektów współfinansowanych z EFS.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie
Refundacja wynagrodzeń za pracę oraz składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
12-1 HP Siemianowice, 12-6 HP Pszczyna
Kompletność dokumentacji dotyczącej przygotowania zawodowego uczestników OHP.
KONTROLA DORAŹNA
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach
Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
 
 
Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w II kwartale 2011 roku następujące kontrole:
 
12-3 HP Tychy
Działalność Hufca Pracy ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
12-9 HP Gliwice,
12-25 ŚHP Żywiec,
12-27 HP Skoczów, OSiW Wisła
Prawidłowość sporządzania sprawozdań
z działalności przekazywanych do ŚWK OHP.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
CEiPM Katowice, CEiPM Bielsko Biała, CEiPM Częstochowa,
 12-21 ŚHP Bielsko Biała, 12-25 ŚHP Żywiec, 12-27 HP Skoczów, 12-29 ŚHP Częstochowa, 12-32 ŚHP Myszków,
12-35 HP Sosnowiec, OSiW Dąbrowa G., OSiW Wisła.
Kompletność dokumentacji dotyczącej organizacji i funkcjonowania w jednostkach organizacyjnych ŚWK OHP.
KONTROLA DORAŹNA
12-20 HP Rybnik
Działalność Hufca Pracy ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
Biuro ŚWK OHP- Zespół ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej
Procedury zastosowane przy wyborze firm do realizacji projektu „SPZR III” współfinansowanego ze środków EFS
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
MCIZ Bielsko Biała
Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
CEiPM Katowice – filia MBP Gliwice
Dokumentowanie działalności MBP.
KONTROLA PROBLEMOWA
MBP Bielsko Biała
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2010 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
 

Komórka ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadziła w I kwartale 2011 roku następujące kontrole:
 
12-21 ŚHP Bielsko Biała
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2010 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
CEiPM Katowice – PPP Czerwionka Leszczyny
Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP
KONTROLA PROBLEMOWA
12-6 HP Pszczyna
Działalność Hufca Pracy ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
CEiPM Katowice – filia MBP Siemianowice Śl.
Dokumentowanie działalności MBP.
KONTROLA PROBLEMOWA
MCIZ Częstochowa
Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
12-25 ŚHP Żywiec
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2010 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
12-1 HP Siemianowice Śląskie
Działalność Hufca Pracy ( wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
 
 
Zespól ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadził w IV kwartale 2010 roku następujące kontrole:
 
Gospodarstwo Pomocnicze 
w Myszkowie
Działalność Gospodarstwa Pomocniczego
(wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
Gospodarstwo Pomocnicze KOPTTUR
w Częstochowie
Dokumentowanie prowadzonej działalności w ramach Ośrodka Szkolenia Zawodowego
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Gospodarstwo Pomocnicze BESKID
w Bielsku Białej
Korzystanie z wyżywienia przez pracowników GP w Ośrodku RELAKS w Wiśle.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
 
Biuro ŚWK OHP –Wydział Logistyki
Gospodarka samochodowa
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2009 w jednostkach podległych CEiPM zlokalizowanych w Katowicach.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA
12-27 Hufiec Pracy w Skoczowie
Działalność Hufca Pracy
(wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
Gospodarstwo Pomocnicze KOPTTUR
w Częstochowie
Ewidencja kosztów.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Dąbrowie Górniczej
Prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych zgodnie z obowiązującym standardem usługi.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
12-9 Hufiec Pracy w Gliwicach
Działalność Hufca Pracy
(wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
CEiPM w Bielsku Białej - Punkty Pośrednictwa Pracy w Cieszynie i Skoczowie.
Gospodarowanie mieniem ŚWK OHP
w nowopowstałych jednostkach funkcjonujących
w strukturze CEiPM.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
12-29 Środowiskowy Hufiec Pracy w Częstochowie
Działalność Środowiskowego Hufca Pracy
(wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
12-32 Środowiskowy Hufiec Pracy w Myszkowie
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2009 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
Młodzieżowe Biuro Pracy w Częstochowie
Dokumentowanie działalności MBP
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Młodzieżowe Biuro Pracy w Bielsku Białej
Dokumentowanie działalności MBP
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
 
 
Zespól ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadził w III kwartale 2010 roku następujące kontrole:
 
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bielsku Białej
Refundacja wynagrodzeń za pracę oraz składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Gospodarstwo Pomocnicze BESKID w Bielsku Białej
Organizacja i działalność OSZ - realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej
w 2009 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie
Działalność MCK (wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
Gospodarstwo Pomocnicze DĄBROWA w Dąbrowie Górniczej
Organizacja i działalność OSZ - realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej
w 2009 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie
Gospodarowanie mieniem
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Młodzieżowe Centrum Kariery 
w Lublińcu
Dokumentowanie działalności MCK
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
 
 
Zespól ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadził w I kwartale 2010 roku następujące kontrole:
 
Biuro ŚWK OHP –Wydział Techniczno-Gospodarczy
Adaptacja pomieszczeń garażowych na siłownię w OSiW w Wiśle.
KONTROLA DORAŹNA
12-1 Hufiec Pracy w Siemianowicach
Organizacja wewnętrzna hufca. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
KONTROLA PROBLEMOWA  (PLANOWANA)
Gospodarstwo Pomocnicze DĄBROWA w Dąbrowie Górniczej
Koszty poniesione przez GP DĄBROWA w odniesieniu do kalkulacji na 2010.
KONTROLA DORAŹNA
Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2009 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
 
12-21 Środowiskowy Hufiec Pracy w Bielsku Białej
Działalność Środowiskowego Hufca Pracy
(wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
 
Gospodarstwo Pomocnicze BESKID w Bielsku Białej
Gospodarka samochodowa
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
 


Zespól ds. kontroli ŚWK OHP przeprowadził w II kwartale 2010 roku następujące kontrole:

Gospodarstwo Pomocnicze DĄBROWA w Dąbrowie Górniczej
Korzystanie z wyżywienia przez pracowników GP DĄBROWA. Działalność komercyjna związana ze sprzedażą posiłków.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wiśle
Działalność Ośrodka Szkolenia i Wychowania
(wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
Biuro ŚWK OHP –Wydział Wdrażania Programów Europejskich i współpracy Międzynarodowej
Procedury zastosowane przy wyborze firm do realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS - stosownie do pisma Nr BKG-ZKW-051/9-1/2010 z dnia 01.04.2010r.
KONTROLA DORAŹNA
12-17 ŚHP Jaworzno, Gospodarstwa Pomocnicze ŚWK OHP
Kontrola stanu książek obiektów budowlanych budynków ŚWK OHP.
KONTROLA DORAŹNA
Gospodarstwo Pomocnicze DĄBROWA w Dąbrowie Górniczej
Gospodarka samochodowa
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
Biuro ŚWK OHP –Wydział Techniczno-Gospodarczy
Rejestrowanie przechowywanej dokumentacji.
KONTROLA DORAŹNA
12-3 HP Tychy
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2009 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)
Biuro ŚWK OHP –zespół ds. refundacji
Refundacja wynagrodzeń za pracę oraz składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych.
KONTROLA PROBLEMOWA (PLANOWANA)
12-20 HP Rybnik
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2009 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bielsku Białej
Prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką samochodową.
KONTROLA DORAŹNA
12-15 ŚHP Pyskowice
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2009 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA
12-25 Środowiskowy Hufiec Pracy w Żywcu
Działalność Środowiskowego Hufca Pracy
(wg wytycznych do nadzoru i kontroli)
KONTROLA KOMPLEKSOWA (PLANOWANA)
12-35 Hufiec Pracy w Sosnowcu
Realizacja zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2009 roku.
KONTROLA SPRAWDZAJĄCA (PLANOWANA)

 

 

 

Ilość odwiedzin: 77947
Nazwa dokumentu: Kontrola wewnętrzna
Podmiot udostępniający: ŚWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wnuk
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wnuk
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-03-23 09:50:49
Data udostępnienia informacji: 2007-03-23 09:50:49
Data ostatniej aktualizacji: 2024-07-05 08:14:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner