logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
minus Finanse
   minus Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
   minus Plan finansowy i etaty
   minus Premie i nagrody
   minus Majątek ŚWK
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
 Sprawy do załatwienia
A A A


DOKUMENTACJA > Finanse > Majątek ŚWK

Majątek ŚWK OHP

Majątek Skarbu Państwa jakim dysponuje Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Środki trwałe ogółem:  12.575.119,82 

w tym: 

Grunty:   1.625.105,56 
Budynki i lokale:   8.444.266,61 
Obiekty inż. lądowej i wodnej:
  371.468,53
Kotły i maszyny energetyczne: 
 505.925,86 
Maszyny urządzenia i aparaty o/z: 
 289.103,58   zł 

Maszyny urządzenia i aparaty specjalistyczne:  8.999,00   zł 

Urządzenia techniczne:  213.481,24 
Środki transportu: 
 602.648,24   zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 
 514.121,20 

Środki trwałe o charakterze wyposażenia:  3.958.662,72 

Wartości niematerialne i prawne:  115.618,53   

Nazwa dokumentu: Majątek ŚWK
Osoba, która wytworzyła informację: Jacek Nowak
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Nowak
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2007-03-23 09:48:12
Data udostępnienia informacji: 2007-03-23 09:49:12
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-26 11:34:45

Wersja do wydruku...

corner   corner