logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


REJONOWE OŚRODKI SZKOLENIA ZAWODOWEGO MŁODZIEŻY
 
 
Zarządzeniem Komendanta Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy Nr 3/WK/2011 z dnia 26.08.2011 r. utworzone zostały trzy Rejonowe Ośrodki szkolenia Zawodowego Młodzieży w Częstochowie, Dąbrowie Górniczej i Wiśle. 
 
Celem działalności ROSZM jest tworzenie dla młodzieży, w szczególności bezrobotnej, poszukującej pracy, absolwentów oraz uczestników Ochotniczych Hufców Pracy, możliwości:
- zdobycia kwalifikacji zawodowych,
- doskonalenia zawodowego,
- reorientacji zawodowej,
- zdobycia umiejętności poprawiających ich pozycję na rynku pracy,
- kształtowania zachowań i postaw przygotowujących do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.
 
Podstawowe zadania:
1. Diagnozowanie lokalnego rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na określoną ofertę szkoleń. 
2. Przygotowanie oferty i realizacja kursów i szkoleń podnoszących i uzupełniających kwalifikacje zawodowe młodzieży w zawodach i specjalnościach poszukiwanych na lokalnych rynkach prac.
3. Organizowanie szkoleń zawodowych m.in. na zlecenie innych jednostek OHP – grupy zamknięte i skierowania indywidualne oraz na podstawie bieżących analiz zapotrzebowania klientów zewnętrznych (grupy otwarte), a także dla osób rekrutowanych na podstawie własnej diagnozy.
4. Tworzenie (opracowywanie) i realizowanie projektów o charakterze szkoleniowym współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (np. EFS lub inne fundusze europejskie).
5. Współpraca w realizacji z innymi podmiotami zajmującymi się działalnością edukacyjną i szkoleniową. 
6. Ośrodki mogą organizować kursy dla zewnętrznych zleceniodawców instytucjonalnych, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów powierzających im organizację szkolenia pracowników oraz dla osób zgłaszających się indywidualnie.
 
Na terenie województwa śląskiego w strukturach OHP funkcjonują obecnie dwa Regionalne Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży:
 
 
ROSZM w Częstochowie
42-200 Częstochowa
ul. Tkacka 5A
tel. 34 389-25-88
e-mail:
roszm.czestochowa@wp.pl
Kierownik ROSZM: Ewa Czernecka

ROSZM w Dąbrowie Górniczej
42-523 Dąbrowa Górnicza - Ząbkowice
ul. Ząbkowicka 44
tel. 32 268 07 64 wew. 25
e-mail: roszm.dabrowa@wp.pl
Kierownik ROSZM: Arkadiusz Potapczuk

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Chrobak
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Chrobak
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Szlosarek
Data wytworzenia informacji: 2012-01-19 14:02:56
Data udostępnienia informacji: 2012-01-19 14:02:56
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-27 13:52:18

Wersja do wydruku...

corner   corner