logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Wychowawca w Hufcu Pracy w Tychy

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe pedagogiczne,

- niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne     przestępstwa skarbowe,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 

Warunki pracy:

- pełny wymiar czasu pracy, umowa o pracę na okres próbny (następnie umowa
o pracę w celu zastępstwa)
,

- płaca zasadnicza: 2020,00 zł brutto,

- dodatek funkcyjny: 200,00 zł brutto,

- dodatek stażowy od 5% do 20% w zalezności od wysługi lat

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

- list motywacyjny i CV,

- kopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

- kopie świadectw pracy,

 

Obowiązki:
 

 • Opracowanie planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz dokładna znajomość ujętej w nim problematyki,
 • Prowadzenie dzienników zajęć wychowawczych dotyczących planowania
  i dokumentowania  przeprowadzonych zajęć,
 • Realizacja zajęć wychowawczych,
 • Kompletowanie dokumentacji uczestników,
 • Opracowanie i bieżące prowadzenie charakterystyki uczestników,
 • Organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań, sekcji zadaniowych,
 • Organizowanie i nadzorowanie prawidłowego przebiegu nauki własnej uczestników,
 • Przeprowadzanie rozmów wychowawczych z uczniami z udziałem rodziców,  pracodawców, nauczycieli,
 • Udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu planowanych imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
 • Działania związane z realizacją programów i projektów europejskich wynikających 
  z głównych kierunków działalności  jednostki organizacyjnej

Miejsce składania dokumentów oraz świadczenia pracy: siedziba HP Tychy
ul. Edukacji 5, 43-100 Tychy,

Nazwa dokumentu: Wychowawca w Hufcu Pracy w Tychy
Osoba, która wytworzyła informację: Dariusz Staroń
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Staroń
Osoba, która wprowadzała dane: Dariusz Staroń
Data wytworzenia informacji: 2018-02-19 11:14:25
Data udostępnienia informacji: 2018-02-19 11:14:25
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-06 12:29:54

Wersja do wydruku...

corner   corner