logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko: doradca zawodowy w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Świętochłowicach.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: działania w ramach usługi poradnictwa zawodowego
i nauki aktywnego poszukiwania pracy, promowanie i przybliżanie zagadnień związanych
z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz umiejętnością kierowania i kreowania własnej przyszłości zawodowej oraz postaw przedsiębiorczości, pomoc w identyfikacji zasobów młodego człowieka istotnych dla jego funkcjonowania zawodowego, projektowanie indywidualnych planów działania, udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwości kształcenia, szkolenia
w  poszukiwanych zawodach na lokalnym rynku pracy, przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, organizowanie i prowadzenie warsztatów z zakresu poradnictwa zawodowego.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem:

wykształcenie wyższe kierunkowe (doradztwo zawodowe)

umiejętność pracy z grupami młodzieży i osobami poszukującymi pracy,

posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wymagania dodatkowe:

dyspozycyjność,

obsługa komputera,

otwartość i kreatywność,

umiejętność pracy z młodzieżą.

 

Warunki pracy:

Pełny wymiar czasu pracy.

Umowa o pracę na okres próbny.

Warunki płacy ok. 2 100,00 zł wynagrodzenie zasadnicze (brutto) + dodatek stażowy od 5 – 20 %.

Dodatek dla pracowników rynku pracy wynikający z Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy.

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

Miejsce świadczenia pracy: siedziba  Młodzieżowego Centrum Kariery w  Świętochłowicach ul. Sądowa 1

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

List motywacyjny oraz CV.

Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (potwierdzone za zgodność z oryginałem własnym podpisem).

Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu (potwierdzone za zgodność z oryginałem własnym podpisem; zatrudnienie wyłącznie w ramach stosunku pracy).

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

 

Termin składania dokumentów: do 14 września 2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Katowice 40-950, Plac Grunwaldzki 8 – 10, SEKRETARIAT (III piętro, pokój Nr 330) – Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na maila: h.koprowska@ohp.pl, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko pośrednika pracy” lub „Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego”. Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach, tel: 32 209-08-59.

Inne informacje:

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami. Kandydaci zakwalifikowani do dalszej  procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie.

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko: doradca zawodowy w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Świętochłowicach.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: działania w ramach usługi poradnictwa zawodowego
i nauki aktywnego poszukiwania pracy, promowanie i przybliżanie zagadnień związanych
z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz umiejętnością kierowania i kreowania własnej przyszłości zawodowej oraz postaw przedsiębiorczości, pomoc w identyfikacji zasobów młodego człowieka istotnych dla jego funkcjonowania zawodowego, projektowanie indywidualnych planów działania, udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwości kształcenia, szkolenia
w  poszukiwanych zawodach na lokalnym rynku pracy, przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, organizowanie i prowadzenie warsztatów z zakresu poradnictwa zawodowego.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem:

wykształcenie wyższe kierunkowe (doradztwo zawodowe)

umiejętność pracy z grupami młodzieży i osobami poszukującymi pracy,

posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wymagania dodatkowe:

dyspozycyjność,

obsługa komputera,

otwartość i kreatywność,

umiejętność pracy z młodzieżą.

 

Warunki pracy:

Pełny wymiar czasu pracy.

Umowa o pracę na okres próbny.

Warunki płacy ok. 2 100,00 zł wynagrodzenie zasadnicze (brutto) + dodatek stażowy od 5 – 20 %.

Dodatek dla pracowników rynku pracy wynikający z Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy.

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

Miejsce świadczenia pracy: siedziba  Młodzieżowego Centrum Kariery w  Świętochłowicach ul. Sądowa 1

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

List motywacyjny oraz CV.

Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (potwierdzone za zgodność z oryginałem własnym podpisem).

Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu (potwierdzone za zgodność z oryginałem własnym podpisem; zatrudnienie wyłącznie w ramach stosunku pracy).

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

 

Termin składania dokumentów: do 14 września 2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Katowice 40-950, Plac Grunwaldzki 8 – 10, SEKRETARIAT (III piętro, pokój Nr 330) – Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na maila: h.koprowska@ohp.pl, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko pośrednika pracy” lub „Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego”. Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach, tel: 32 209-08-59.

Inne informacje:

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami. Kandydaci zakwalifikowani do dalszej  procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie.

Nazwa dokumentu: Doradca zawodowy w MCK Świętochłowice
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Szlosarek
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Szlosarek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Szlosarek
Data wytworzenia informacji: 2018-08-31 12:04:32
Data udostępnienia informacji: 2018-08-31 12:04:32
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-31 12:06:34

Wersja do wydruku...

corner   corner