logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Wychowawca w jednostce 12-1 HP w Siemianowicach Śląskich

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 • Opieka nad uczestnikami grup wychowawczych
 • Prowadzenie zajęć wychowawczych zgodnie z wytycznymi
 • Prowadzenie bieżącej dokumentacji
 • Prowadzenie działalności profilaktycznej
 • Realizację programów wychowawczych oraz innych działań wychowawczych

Wymagania związane ze stanowiskiem

 • wykształcenie: wyższe, pedagogiczne
 • doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, młodzieżą
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office,
 • kreatywność, postawa proaktywna oraz wysoki poziom umiejętności organizacyjnych
 • komunikatywność i stanowczość
 • rzetelność i samodyscyplina
 • mile widziana znajomość lokalnego rynku pracy i środowiska opieki socjalnej

 

 Warunki pracy:

 • Pełny wymiar czasu pracy
 • Miejsce pracy: Siemianowice Śląskie

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W styczniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Śląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny oraz CV.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (potwierdzone za zgodność z oryginałem własnym podpisem).
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (potwierdzone za zgodność z oryginałem własnym podpisem).
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

 

Termin składania dokumentów:

Dokumenty przyjmowane będą do 31 maja 2019 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

12-1 HP

41-103 Siemianowice Śląskie

ul. Budryka 2

tel . 515285708 

pok. 230

osoba do kontaktu: p.o. Komendanta Anna Schackemy

 

Inne informacje:

Oferty należy składać lub przesyłać na adres jednostki 12-1 HP w Siemianowicach Śląskich

W przypadku ofert przekazywanych drogą pocztową decyduje data wpłynięcia do 12-1 HP

41-103 Siemianowice Śląskie

ul. Budryka 2

 Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami. Kandydaci zakwalifikowani do dalszej procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Nazwa dokumentu: Wychowawca w jednostce 12-1 HP w Siemianowicach Śląskich
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Medyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Medyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Medyńska
Data wytworzenia informacji: 2019-05-07 09:39:22
Data udostępnienia informacji: 2019-05-07 09:39:22
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-07 09:54:19

Wersja do wydruku...

corner   corner