logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. planowania, sprawozdawczości i kontroli

Ilość etatów – 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 • Opracowywanie planów pracy i sprawozdań z realizacji planu pracy,
 • Opracowywanie i nadzorowanie przebiegu procesu planowania i sprawozdawczości w jednostkach organizacyjnych,
 • Sporządzanie i analiza dokumentów i druków statystycznych,
 • Współpraca merytoryczna z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych zadań;
 • Analiza efektywności funkcjonowania podległych jednostek organizacyjnych,
 • Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w podległych jednostkach organizacyjnych, opracowywanie dokumentów pokontrolnych,
 • Sporządzanie dokumentacji w ramach funkcjonowania kontroli zarządczej,

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie mile widziane wyższe
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Sumienność, uczciwość, komunikatywność
 • Umiejętność pracy pod presja czasu,
 • Biegła obsługa komputera oraz pakietów biurowych MS Office ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel
 • Umiejętność organizacji pracy;
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe;

Wymagania dodatkowe

 • Rzetelność i terminowość;
 • Zorientowanie na osiąganie celów;
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej;
 • Odpowiedzialność;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Pełny wymiar czasu pracy ;
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy;
 • Miejsce pracy: Śląska WK OHP, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice

 

Sposób składania dokumentów:

e-mail:slaska@ohp.pl

w sekretariacie ŚWK OHP do dnia 22.03.2021r.
pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice,

Inne informacje: Oferty należy składać lub przesyłać do Zastępców

Komendanta Wojewódzkiego na adres Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Katowicach.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

 

 

Nazwa dokumentu: Specjalista ds. planowania, sprawozdawczości i kontroli
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Medyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Medyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Medyńska
Data wytworzenia informacji: 2021-03-17 15:00:04
Data udostępnienia informacji: 2021-03-17 15:00:04
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-17 15:14:25

Wersja do wydruku...

corner   corner