logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Specjalista ds. zamówień publicznych  

Ilość etatów – 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ŚWK OHP w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Opracowywanie Specyfikacji Warunków Zamówienia na potrzeby Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Katowicach zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
 • Prowadzenie  pozostałej dokumentacji realizowanych postępowań w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Prowadzenie postępowań w ŚWK OHP w oparciu o regulamin wydatków poniżej kwoty 130 000 zł
 • Prowadzenie dokumentacji realizowanych postępowań  o wartości poniżej 130 000 zł

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: Minimum średnie
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Minimum rok  doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych.  
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień publicznych  wraz z aktami wykonawczymi 
 • Znajomość obsługi pakietu MS/Open Office

Wymagania dodatkowe

 • Rzetelność i terminowość;
 • Zorientowanie na osiąganie celów;
 • Umiejętność organizacji pracy;
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe;
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej;
 • Odpowiedzialność;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Pełny wymiar czasu pracy ;
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy;
 • Miejsce pracy: Śląska WK OHP, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • Życiorys i list motywacyjny;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

Termin składania dokumentów do 3 listopada 2022r.

 Miejsce składania dokumentów:

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Sekretariat

Plac Grunwaldzki 8-10

40-950 Katowice 

Inne informacje:

Oferty należy składać lub przesyłać na adres Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Katowicach.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

 

Nazwa dokumentu: Specjalista ds. zamówień publicznych
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Gądek
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Gądek
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2022-10-13 10:55:45
Data udostępnienia informacji: 2022-10-13 10:55:45
Data ostatniej aktualizacji: 2022-10-13 11:01:02

Wersja do wydruku...

corner   corner