logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

   
         

Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 w Sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 998 ze zm.) Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy publikuje wykaz zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego.

Wymienione składniki rzeczowe majątku mogą być przedmiotem sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny, zgodnie z przepisami w/w Rozporządzenia. Wnioski dotyczące propozycji ich zagospodarowania można składać do dnia 24 maja 2023r.

Zainteresowani zakupem poszczególnych składników majątku o wartości do 2000 złotych (dotyczy wszystkich pozycji z wyjątkiem kotła węglowego 35KW
o numerze inwentarzowym ST/3-00009) mogą składać wnioski o sprzedaż, których wzór znajduje się w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.

Podmioty wymienione w § 38 wymienionego Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku w formie nieodpłatnego przekazania mogą składać pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie, których wzór znajduje się w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.

Podmioty wymienione w § 39 wymienionego Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku w formie darowizny mogą składać pisemne wnioski, których wzór znajduje się w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.

Wnioski o których mowa powyżej należy kierować pod adres:

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Plac Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Pokój nr 330, trzecie piętro

osobiście lub za pośrednictwem poczty, zgodnie z wyznaczonym terminem (decyduje data wpływu).

Składniki majątku można oglądać w podanym terminie w jednostkach wymienionych w tabeli z listą przedmiotów zużytych lub zbędnych.

Wnioski dotyczące składników o wartości do 2000 zł (dotyczy wszystkich pozycji z wyjątkiem kotła węglowego 35KW o numerze inwentarzowym ST/3-00009) będą rozpatrywane w następującej kolejności:

1) Wnioski o przekazanie składnika majątku do jednostki OHP
2) Wnioski dotyczące sprzedaży (w przypadku dwóch lub więcej ofert dotyczących tego samego składnika majątku przeprowadzona zostanie aukcja między oferentami)
3) Wnioski dotyczące nieodpłatnego przekazania lub darowizny (priorytet mają jednostki sektora finansów publicznych)

chyba że przepisy szczegółowe Rozporządzenia stanowić będą inaczej.

Wnioski dotyczące składników o wartości powyżej 2000 zł (dotyczy kotła węglowego 35KW o numerze inwentarzowym ST/3-00009) będą rozpatrywane w następującej kolejności:

1) przekazanie składnika majątku do jednostki OHP
2) sprzedaż z zastosowaniem trybu przetargowego (np. przetargu publicznego) który zostanie ogłoszony w późniejszym terminie
3) nieodpłatne przekazanie lub darowizna (priorytet mają jednostki sektora finansów publicznych)

chyba że przepisy szczegółowe Rozporządzenia stanowić będą inaczej.

Nazwa dokumentu: Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2023-05-08 12:48:21
Data udostępnienia informacji: 2023-05-08 12:48:21
Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-24 14:42:36

Wersja do wydruku...

corner   corner