logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


 Katowice, 23.04.2024r.

Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2023r., poz. 2303, z późn. zm.) Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy publikuje wykaz zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego.

Wymienione składniki rzeczowe majątku mogą być przedmiotem sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny, zgodnie z przepisami w/w Rozporządzenia. Wnioski dotyczące propozycji ich zagospodarowania można składać do dnia 17 maja 2024r.

Zainteresowani zakupem poszczególnych składników majątku o wartości rynkowej nieprzekraczającej 2000 złotych mogą składać wnioski o sprzedaż, których wzór znajduje się w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.

Podmioty wymienione w § 38 wymienionego Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku w formie nieodpłatnego przekazania mogą składać pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie, których wzór znajduje się w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.

Podmioty wymienione w § 39 wymienionego Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku w formie darowizny mogą składać pisemne wnioski, których wzór znajduje się w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.

Wnioski o których mowa powyżej należy kierować pod adres: Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Plac Grunwaldzki 8-10 40-950 Katowice

Pokój nr 330, trzecie piętro osobiście lub za pośrednictwem poczty, zgodnie z wyznaczonym terminem (decyduje data wpływu).

Składniki majątku można oglądać w podanym terminie w jednostkach wymienionych w tabeli z listą przedmiotów zużytych lub zbędnych. Zainteresowanych proszę o kontakt z członkami Komisji właściwej dla wymienionej jednostki. Lista telefonów kontaktowych znajduje się na końcu zestawienia.

Wnioski dotyczące składników o aktualnej wartości rynkowej nieprzekraczającej 2000 zł będą rozpatrywane w następującej kolejności:

  1. Wnioski o przekazanie składnika majątku do jednostki OHP
  2. Wnioski dotyczące sprzedaży (w przypadku dwóch lub więcej ofert dotyczących tego samego składnika majątku przeprowadzona zostanie aukcja między oferentami)
  3. Wnioski dotyczące nieodpłatnego przekazania lub darowizny (priorytet mają jednostki sektora finansów publicznych) chyba że przepisy szczegółowe Rozporządzenia stanowić będą inaczej.

Wnioski dotyczące składników o aktualnej wartości rynkowej powyżej 2000 zł będą rozpatrywane w następującej kolejności:

  1. przekazanie składnika majątku do jednostki OHP
  2. sprzedaż z zastosowaniem trybu przetargowego (np. przetargu publicznego) który zostanie ogłoszony w późniejszym terminie
  3. nieodpłatne przekazanie lub darowizna (priorytet mają jednostki sektora finansów publicznych) chyba że przepisy szczegółowe Rozporządzenia stanowić będą inaczej.

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

EFS/03/01/2007/0004

Telewizor SAMSUNG CW29M164NRXXEC

               1 793,40 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, przestarzały, zła jakość obrazu, kineskopowy,porysowana obudowa. Aktualna wartość rynkowa: 100 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

EFS/03/08/2007/0029

Drukarka SAMSUNG CLP 510 PL Kolor

               2 069,12 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzona, mocno zużyta. Aktualna wartość rynkowa: 150 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

EFS/03/09/2007/0096

Zestaw komputerowy NTT

               2 490,02 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 20 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/01/08/2018/0001

Krzesło biurowe Billum

                  175,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Nosi ślady długiego użytkowania, brudne, nieestetyczne. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/01/08/2018/0003

Fotel obrotowy New York

                  223,77 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Nosi ślady długiego użytkowania, brudny, nieestetyczny. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/01/08/2019/0080

Krzesło D67

                  413,75 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zużyte długim użytkowaniem, niestabilne, czasem odpada oparcie lub nogi ulegają obluzowaniu. Aktualna wartość rynkowa: 200 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/01/08/2019/0081

Krzesło D67

                  413,75 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zużyte długim użytkowaniem, niestabilne, czasem odpada oparcie lub nogi ulegają obluzowaniu. Aktualna wartość rynkowa: 200 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/01/08/2019/0082

Krzesło D67

                  413,75 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zużyte długim użytkowaniem, niestabilne, czasem odpada oparcie lub nogi ulegają obluzowaniu. Aktualna wartość rynkowa: 200 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/01/08/2019/0083

Krzesło D67

                  413,75 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zużyte długim użytkowaniem, niestabilne, czasem odpada oparcie lub nogi ulegają obluzowaniu. Aktualna wartość rynkowa: 200 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/01/08/2019/0084

Krzesło D67

                  413,75 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zużyte długim użytkowaniem, niestabilne, czasem odpada oparcie lub nogi ulegają obluzowaniu. Aktualna wartość rynkowa: 200 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/01/08/2019/0085

Krzesło D67

                  413,75 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zużyte długim użytkowaniem, niestabilne, czasem odpada oparcie lub nogi ulegają obluzowaniu. Aktualna wartość rynkowa: 200 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/01/08/2019/0086

Krzesło D67

                  413,75 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zużyte długim użytkowaniem, niestabilne, czasem odpada oparcie lub nogi ulegają obluzowaniu. Aktualna wartość rynkowa: 200 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/01/08/2019/0087

Krzesło D67

                  413,75 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zużyte długim użytkowaniem, niestabilne, czasem odpada oparcie lub nogi ulegają obluzowaniu. Aktualna wartość rynkowa: 200 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/01/08/2022/0001

Krzesło SKODSBORG

                  549,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Nosi ślady długiego użytkowania. Aktualna wartość rynkowa: 200 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/01/09/2010/0001

Fotel

               1 273,02 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty długotrwałym użytkowaniem, odrapany, nieestetyczny. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/01/10/2007/0278

Stół konferencyjny

                  530,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty długotrwałym użytkowaniem, nieestetyczny. Aktualna wartość rynkowa: 200 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/02/02/2007/0034

Kalkulator CITIZEN CT 500

                    59,90 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

 

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/02/02/2010/0006

Kalkulator CITIZEN

                    45,36 zł

 

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

 

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/02/04/2014/0006

Niszczarka Fellowes

                  495,00 zł

 

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony silnik. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

 

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/03/05/2007/0005

Cyfrowa kamera DVD SAMSUNG

               1 299,00 zł

 

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzona, zużyta, przestarzała, . Aktualna wartość rynkowa: 90 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

 

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/03/07/2007/0009

Aparat cyfrowy CANON A540 POWERSHOT +karta

               1 098,00 zł

 

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony, przestarzały, mocno zużyty. Aktualna wartość rynkowa: 90 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

 

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/03/08/2016/0024

Skaner Canon Lide 120

                  304,43 zł

 

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony, skanowanie wyłącznie z szyby, brak podajnika automatycznego. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

 

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/03/08/2016/0025

Drukarka HP OfficeJet Pro 8210

                  543,91 zł

 

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzona, mocno zużyta. Aktualna wartość rynkowa: 100 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

 

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/03/08/2017/0001

Drukarka laserowa HP LJ Pro M402dn

                  969,24 zł

 

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyta, wyeksploatowana.. Aktualna wartość rynkowa: 20 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/03/09/2007/0210

Pendrive Kingston 2GB

                    50,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/03/09/2011/0097

Monitor LCD Benq 18,5-cal

                  315,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 10 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/03/09/2011/0115

Zestaw komputerowy

               2 500,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 20 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/03/09/2013/0044

Zestaw komputerowy

               2 495,01 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 20 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/03/09/2014/0068

Zestaw komputerowy

               2 998,74 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 20 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/03/09/2015/0014

Notebook HP 250

               2 598,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 20 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/03/09/2016/0019

Komputer Zoneo Phantom

               3 308,70 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzona matryca monitora i płyta główna. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

 

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/03/09/2016/0024

Komputer Zoneo Phantom

               3 308,70 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, przestarzały, uszkodzona płyta główna. Aktualna wartość rynkowa: 20 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/03/09/2018/0001

Barracuda CloudGen Firewall F80

               3 148,80 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Spalona płyta główna. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/04/02/2007/0046

Telefon Siemens

                  242,16 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Ucięte kable, uszkodzony. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/04/02/2007/0091

Telefon stacjonarny bezprzewodowy Panasonic KX-TG

                  119,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzona słuchawka. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/04/02/2015/0010

Telefon Panasonic z dodatkową słuchawką

                  251,66 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony, nie działa. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/04/02/2016/0012

Telefon Panasonic KX-TG 1611PDH

                    78,47 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony, nie działa. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/04/02/2018/0008

Telefon stacjonarny Siemens Gigaset E310

                  150,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony, nie działa. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/04/02/2018/0009

Telefon bezprzewodowy Gigaset

                  148,83 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony, nie działa. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/04/02/2018/0010

Telefon bezprzewodowy Gigaset

                  148,83 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony, nie działa. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/04/02/2021/0004

Telefon Siemens Gigaset A170 DUO

                  200,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony, nie działa. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/04/03/2018/0023

Smartfon HUAWEI L21 P20

                  155,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony mechanicznie. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/04/03/2022/0001

Smartfon Samsung Galaxy S21

               3 588,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mechanicznie uszkodzony, stłuczony wyświetlacz. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/06/01/2011/0004

Odkurzacz Electrolux

                  470,03 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony silnik. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/06/01/2015/0002

Odkurzacz Odyssey

                  299,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony silnik. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

 

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/06/02/2007/0015

Konwektor do ogrzewania stojący

                  265,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony, przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/06/02/2016/0001

Bojler

                  360,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony, cieknie. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/06/03/2007/0004

Czajnik bezprzewodowy

                    97,99 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony, pęknieta obudowa. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/NC/2017/0003

Stacja pogody Metrex

                          -   zł

1

Ocena stanu technicznego:

Nosi ślady długotrwałego użytkowania. Aktualna wartość rynkowa: 20 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/NC/2017/0020

Nagrzewnica elektryczna

                          -   zł

1

Ocena stanu technicznego:

Lekko zużyta długotrwałym użytkowaniem. Aktualna wartość rynkowa: 200 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/NC/2017/0021

Nagrzewnica elektryczna

                          -   zł

1

Ocena stanu technicznego:

Lekko zużyta długotrwałym użytkowaniem. Aktualna wartość rynkowa: 200 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/NC/2017/0022

Lampka biurkowa Lora

                          -   zł

1

Ocena stanu technicznego:

Lekko zużyta długotrwałym użytkowaniem. Aktualna wartość rynkowa: 20 zł

 

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/NC/2017/0024

Lampka biurkowa Suzi

                          -   zł

1

Ocena stanu technicznego:

Lekko zużyta długotrwałym użytkowaniem. Aktualna wartość rynkowa: 20 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ŚWK/NC/2022/0007

Wentylator stojacy

                          -   zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro CEiPM Bielsko-Biała

ŚWK/06/01/2020/0001

Odkurzacz BOSCH

                  399,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony, nie uruchamia się. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Biuro Pracy Bielsko-Biała

EFS/03/06/2009/0002

Projektor BENQ MP 623

               2 128,90 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony - skaza na wyświetlanym obrazie, przerywa pracę przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Biuro Pracy Bielsko-Biała

ŚWK/03/08/2012/0003

Drukarka Brother HL-2130

                  350,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zużyta, technicznie przestarzała. Aktualna wartość rynkowa: 10 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Biuro Pracy Bielsko-Biała

ŚWK/03/09/2014/0019

Laptop Lenovo

               2 492,23 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zużyty, technicznie przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 10 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Biuro Pracy Bielsko-Biała

ŚWK/03/09/2016/0001

Notebook Lenovo

               2 646,22 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zużyty, technicznie przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 10 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Biuro Pracy Bielsko-Biała

ŚWK/04/02/2015/0006

Telefon stacjonarny Gigaset

                  129,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony głośnik, brak możliwości regulacji głośności, słaba słyszalność rozmówcy. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Skoczów

EFS/03/09/2010/0009

Komputer (jednostka centralna)

               1 626,85 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zużyty, technicznie przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 10 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Skoczów

EFS/03/09/2010/0010

Komputer (jednostka centralna)

               1 626,85 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zużyty, technicznie przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 10 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Skoczów

EFS/03/09/2010/0011

Komputer (jednostka centralna)

               1 683,75 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zużyty, technicznie przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 10 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Skoczów

EFS/03/09/2010/0022

Monitor BENQ LCD 19 cali

                  514,69 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zużyty, technicznie przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 10 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Skoczów

EFS/03/09/2010/0023

Monitor BENQ LCD 19 cali

                  514,69 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zużyty, technicznie przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 10 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Skoczów

EFS/03/09/2010/0024

Monitor BENQ LCD 19 cali

                  514,69 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zużyty, technicznie przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 10 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Skoczów

ŚWK/03/09/2013/0036

Zestaw komputerowy

               2 495,01 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zużyty, technicznie przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 10 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Bielsko-Biała

EFS/03/09/2013/0006

Zestaw komputerowy

               2 878,20 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, technicznie przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 10 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Bielsko-Biała

MCIZ/03/07/2007/0002

Aparat cyfrowy CANON A520 POWERSHOT

                  995,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Technicznie przestarzały, zużyty. Aktualna wartość rynkowa: 10 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Bielsko-Biała

MCIZ/03/09/2007/0023

Pendrive Kingstone Data Traveler 256MB USB

                    89,90 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zużyty, technicznie przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 5 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Bielsko-Biała

MCIZ/03/09/2007/0026

Pendrive Kingstone Data Traveler 256MB USB

                    89,90 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zużyty, technicznie przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 5 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Bielsko-Biała

MCIZ/03/11/2007/0002

Dyktafon cyfrowy SONY ICD-P210

                  437,10 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zużyty, technicznie przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 5 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Bielsko-Biała

MCIZ/09/02/2007/0017

Torba fotograficzna SAMSONITE

                    39,90 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zużyta. Aktualna wartość rynkowa: 5 zł

 

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Bielsko-Biała

ŚWK/01/08/2022/0052

Krzesło obrotowe

                  282,90 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzona regulacja wysokości fotela oraz blokada regulacji oparcia. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Bielsko-Biała

ŚWK/03/07/2013/0001

Aparat Nikon Coolpix S30

                  333,38 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Technicznie przestarzały, zużyty. Aktualna wartość rynkowa: 10 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Bielsko-Biała

ŚWK/03/07/2015/0001

Aparat Sony DSC-W830B Etui 16GB

                  536,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Technicznie przestarzały, zużyty. Aktualna wartość rynkowa: 10 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Bielsko-Biała

ŚWK/03/09/2014/0020

Tablet Samsung Galaxy Tab

               1 239,84 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzona bateria - szybko się rozładowuje, brak możliwości aktualizacji. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Bielsko-Biała

ŚWK/03/09/2014/0021

Tablet Samsung Galaxy Tab

               1 239,84 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzona bateria - szybko się rozładowuje, brak możliwości aktualizacji. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Bielsko-Biała

ŚWK/03/09/2014/0046

Zestaw komputerowy

               2 998,74 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, technicznie przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 10 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro CEiPM Częstochowa

EFS/09/01/2012/0011

Tablica Flipchart

                  248,46 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Aktualna wartość rynkowa: 80 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro CEiPM Częstochowa

ŚWK/01/08/2007/0984

Krzesło

                    48,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zły stan wizualny, brudna i zużyta tapicerka, widoczne przebarwienia na częściach plastikowych, na częściach metalowych występują zarysowania oraz miejscami rdza. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro CEiPM Częstochowa

ŚWK/01/08/2007/0986

Krzesło

                    48,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zły stan wizualny, brudna i zużyta tapicerka, widoczne przebarwienia na częściach plastikowych, na częściach metalowych występują zarysowania oraz miejscami rdza. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro CEiPM Częstochowa

ŚWK/01/08/2007/0987

Krzesło

                    48,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zły stan wizualny, brudna i zużyta tapicerka, widoczne przebarwienia na częściach plastikowych, na częściach metalowych występują zarysowania oraz miejscami rdza. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro CEiPM Częstochowa

ŚWK/01/08/2007/0988

Krzesło

                    48,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zły stan wizualny, brudna i zużyta tapicerka, widoczne przebarwienia na częściach plastikowych, na częściach metalowych występują zarysowania oraz miejscami rdza. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro CEiPM Częstochowa

ŚWK/01/09/2015/0002

Fotel Leon czarny

                  261,98 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zły stan wizualny, popękana tapicerka. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro CEiPM Częstochowa

ŚWK/02/04/2018/0009

Niszczarka Rexel

                  492,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyta, powolna, przegrzewa się. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro CEiPM Częstochowa

ŚWK/02/04/2020/0005

Niszczarka Fellowes

               1 140,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzona, nie pobiera papieru. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro CEiPM Częstochowa

ŚWK/03/08/2010/0013

Drukarka HP

                  384,43 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyta, widoczne ślady użytkowania, przebarwienia plastiku, przestarzały model, brak możliwości współpracy z nowymi komputerami. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro CEiPM Częstochowa

ŚWK/03/08/2011/0013

Drukarka HP Laser Jet 1200

               1 610,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzały model, widoczne ślady użytkowania, przebarwienia plastiku, ułamany zawias klapy od podajnika papieru. Stan techniczny dobry (drukuje). Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro CEiPM Częstochowa

ŚWK/03/09/2012/0025

Laptop HP ProBook

               3 473,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzały model o niskich parametrach. Brak możliwości zainstalowania najnowszej aktualizacji oprogramowania.

Aktualna wartość rynkowa: 150 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro CEiPM Częstochowa

ŚWK/03/09/2013/0033

Zestaw komputerowy

               2 495,01 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzały model o niskich parametrach. Brak możliwości zainstalowania najnowszej aktualizacji oprogramowania.

Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro CEiPM Częstochowa

ŚWK/03/09/2015/0027

Laptop Lenovo

               3 216,08 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzały model o niskich parametrach. Brak możliwości zainstalowania najnowszej aktualizacji oprogramowania.

Aktualna wartość rynkowa: 150 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro CEiPM Częstochowa

ŚWK/03/09/2017/0016

Notebook Toshiba Satelite

               2 337,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzały model o niskich parametrach. Brak możliwości zainstalowania najnowszej aktualizacji oprogramowania.

Powolny, zawiesza się, wadliwa kamera i gniazdo USB. Aktualna wartość rynkowa: 100 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Koniecpol

ŚWK/03/07/2014/0028

Aparat Sony

                  569,99 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Przestarzały model o niskich parametrach (zdjęcia niskiej jakości). Aktualna wartość rynkowa: 100 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Koniecpol

ŚWK/03/08/2009/0008

Drukarka SAMSUNG ML-1640

                  255,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzone gniazdo elektryczne, przestarzały model. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Koniecpol

ŚWK/03/09/2015/0002

Notebook HP

               2 861,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzały model o niskich parametrach. Brak możliwości zainstalowania najnowszej aktualizacji oprogramowania. Nie pracuje płynnie. Aktualna wartość rynkowa: 150 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Lubliniec

EFS/01/08/2012/0006

Krzesło ISO tapicerowane

                  110,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Lubliniec

EFS/01/08/2012/0007

Krzesło ISO tapicerowane

                  110,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Lubliniec

EFS/01/08/2012/0010

Krzesło ISO tapicerowane

                  110,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Lubliniec

EFS/01/08/2012/0012

Krzesło ISO tapicerowane

                  110,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Lubliniec

EFS/01/08/2012/0020

Krzesło ISO tapicerowane

                  110,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Lubliniec

EFS/01/08/2012/0021

Krzesło ISO tapicerowane

                  110,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Lubliniec

EFS/01/08/2012/0022

Krzesło ISO tapicerowane

                  110,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Lubliniec

EFS/01/08/2012/0023

Krzesło ISO tapicerowane

                  110,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Lubliniec

EFS/01/08/2012/0028

Krzesło ISO tapicerowane

                  110,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Lubliniec

EFS/01/08/2012/0030

Krzesło ISO tapicerowane

                  110,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Lubliniec

EFS/01/08/2012/0032

Krzesło ISO tapicerowane

                  110,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Lubliniec

EFS/01/08/2012/0034

Krzesło ISO tapicerowane

                  110,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

 

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Lubliniec

EFS/01/08/2012/0035

Krzesło ISO tapicerowane

                  110,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Lubliniec

EFS/01/08/2012/0159

Krzesło ISO

                    99,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Lubliniec

EFS/01/08/2012/0160

Krzesło ISO

                    99,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Lubliniec

EFS/01/08/2012/0161

Krzesło ISO

                    99,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Lubliniec

EFS/01/08/2012/0162

Krzesło ISO

                    99,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Lubliniec

EFS/01/08/2012/0163

Krzesło ISO

                    99,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Lubliniec

EFS/01/08/2012/0164

Krzesło ISO

                    99,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

 

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Lubliniec

EFS/01/08/2012/0165

Krzesło ISO

                    99,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Lubliniec

EFS/01/08/2012/0166

Krzesło ISO

                    99,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Lubliniec

EFS/01/10/2012/0069

Stolik na projektor multimedialny

                  250,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Lubliniec

EFS/01/11/2012/0001

Wieszak metalowy

                  190,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, brak jednej gałki do zawieszania odzieży. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Lubliniec

MCK/09/01/2007/0041

Ekran projekcyjny NOBO 150x150

                  271,28 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Aktualna wartość rynkowa: 80 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Lubliniec

ŚWK/03/09/2010/0007

Głośniki  Media-Tech

                  147,42 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Aktualna wartość rynkowa: 70 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Lubliniec

ŚWK/NC/2020/0007

Czajnik elektryczny

                          -   zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Myszków

MCK/09/01/2007/0004

Ekran na trójnogu standard 150x150

                  317,20 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Aktualna wartość rynkowa: 80 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Myszków

ŚWK/03/06/2015/0010

Projektor Acer

               2 273,87 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Aktualna wartość rynkowa: 400 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Myszków

ŚWK/13/02/2020/0017

Zestaw 3 DVD - Zawody przyszłości

                  470,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Płyty uszkodzone, odczyt niemożliwy. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Częstochowa

MCIZ/01/08/2007/0107

Krzesło stacjonarne

                    60,39 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Urwana metalowa noga. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Częstochowa

MCIZ/03/05/2007/0008

Karta pamięci

                  159,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzona. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Częstochowa

MCIZ/03/09/2007/0004

Skrzynia transportowa na zestaw komputerowy

                  902,80 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Aktualna wartość rynkowa: 100 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Częstochowa

MCIZ/03/11/2007/0003

Dyktafon cyfrowy SONY ICD-P210

                  437,10 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, przestarzały model. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

 

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Częstochowa

ŚWK/03/06/2010/0001

Projektor Acer X1161

               1 483,30 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony, podczas wyświetlania obrazu widoczne są białe plamy, przestarzały model. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Częstochowa

ŚWK/03/08/2012/0008

Skaner Opticslim 2600

                  272,80 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, przestarzały model. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Częstochowa

ŚWK/03/09/2012/0008

Notebook ACER TM5360

               2 007,25 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzały model o niskich parametrach. Uszkodzony - nie można go uruchomić. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro CEiPM Katowice

ŚWK/01/08/2017/0008

Fotel biurowy

                  149,99 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, niestabilny, rozchwiany, skrzypi. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro CEiPM Katowice

ŚWK/02/02/2018/0007

Kalkulator CITIZEN

                    79,95 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro CEiPM Katowice

ŚWK/03/09/2013/0017

Notebook HP 650

               2 753,82 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, technicznie przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 300 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro CEiPM Katowice

ŚWK/03/10/2017/0001

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro MFP M227dn

               1 030,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Nie działa, uszkodzony włacznik, nie drukuje. Aktualna wartość rynkowa: 100 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro CEiPM Katowice

ŚWK/04/02/2017/0002

Telefon Panasonic

                  218,94 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, uszkodzone słuchawki. Aktualna wartość rynkowa: 10 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro CEiPM Katowice

ŚWK/04/02/2018/0004

Telefon stacjonarny bezprzewodowy Gigaset

                    92,50 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, niska jakość połączeń. Aktualna wartość rynkowa: 10 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro CEiPM Katowice

ŚWK/04/03/2018/0014

Smartfon HUAWEI L21 Y6

                  155,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, uszkodzona bateria. Aktualna wartość rynkowa: 30 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Biuro CEiPM Katowice

ŚWK/06/02/2017/0001

Grzejnik konwektorowy Milla Home

                  139,99 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony, nie grzeje. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Biuro Pracy Katowice

ŚWK/01/08/2017/0067

Krzesło biurowe obrotowe

                  246,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zużyte, nietrzymające śruby, bardzo niestabilne. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Biuro Pracy Katowice

ŚWK/01/08/2017/0068

Krzesło biurowe obrotowe

                  246,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zużyte, nietrzymające śruby, bardzo niestabilne. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Biuro Pracy Katowice

ŚWK/02/04/2016/0002

Niszczarka Rexel

                  924,33 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony silnik, mocno zużyta. Aktualna wartość rynkowa: 100 zł

 

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Biuro Pracy Katowice

ŚWK/03/06/2008/0001

Projektor P5260E/DLP

               1 947,12 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, słaba jakość obrazu, technicznie przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 200 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Biuro Pracy Katowice

ŚWK/03/07/2014/0003

Aparat Sony DSC-W810

                  451,90 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, słaba jakość wykonywanych zdjęć, technicznie przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Biuro Pracy Katowice

ŚWK/03/08/2010/0007

Skaner Canon LIDE 200

                  316,83 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, występują problemy przy skanowaniu. Aktualna wartość rynkowa: 30 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Biuro Pracy Katowice

ŚWK/03/09/2011/0088

Notebook ASUS K50IJ

               2 371,90 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, technicznie przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 200 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Biuro Pracy Katowice

ŚWK/03/09/2013/0016

Notebook HP 650

               2 753,82 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, technicznie przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 300 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Biuro Pracy Katowice

ŚWK/03/09/2015/0006

Notebook Dell

               2 994,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, technicznie przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 300 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Biuro Pracy Katowice

ŚWK/04/02/2016/0003

Telefon Panasonic

                  128,24 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, zła jakość połączeń. Aktualna wartość rynkowa: 20 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Chorzów

ŚWK/03/06/2015/0004

Projektor BenQ

               1 412,53 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 280 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Dąbrowa Górnicza

ŚWK/NC/2020/0009

Czajnik elektryczny

                          -   zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Gliwice

ŚWK/03/08/2014/0005

Drukarka HP LJ P2035

                  679,21 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyta. Aktualna wartość rynkowa: 60 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Gliwice

ŚWK/03/09/2011/0102

Monitor LG LCD 19-cal

                  263,47 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty. Aktualna wartość rynkowa: 20 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Gliwice

ŚWK/03/09/2014/0038

Zestaw komputerowy

               2 998,74 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, technicznie przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 300 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Gliwice

ŚWK/06/01/2013/0001

Odkurzacz Zelmer

                  152,36 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony. Aktualna wartość rynkowa: 10 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Jastrzębie-Zdrój

EFS/03/09/2011/0008

Laptop

               2 590,38 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, nie działa prawidłowo, problemy z uruchamianiem, często sam się wyłącza. Aktualna wartość rynkowa: 200 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Rybnik

ŚWK/01/08/2015/0116

Krzesło Billum czarne

                  175,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zużyte, uszkodzone. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Rybnik

ŚWK/03/07/2013/0008

Aparat Nikon Coolpix S30

                  333,38 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, niska jakość wykonywanych zdjęć. Aktualna wartość rynkowa: 100 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Rybnik

ŚWK/03/07/2015/0004

Aparat Sony DSC-W830B Etui 16GB

                  536,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, niska jakość wykonywanych zdjęć. Aktualna wartość rynkowa: 150 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Rybnik

ŚWK/03/09/2012/0011

Notebook ACER TM5360

               2 007,25 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, technicznie przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 150 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Rybnik

ŚWK/03/09/2014/0039

Zestaw komputerowy

               2 998,74 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, uszkodzona matryca monitora, technicznie przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 200 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Rybnik

ŚWK/03/09/2015/0034

Laptop Lenovo

               3 216,08 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, uszkodzona matryca, technicznie przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 300 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Rybnik

ŚWK/04/02/2020/0002

Telefon Gigaset z dodatkową słuchawką

                  159,99 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Sosnowiec

ŚWK/01/08/2018/0035

Krzesło obrotowe

                  218,94 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzone siedzisko oraz oparcie, brak śrub trzymających oparcie co powoduje jego opadanie. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Sosnowiec

ŚWK/01/08/2022/0025

Krzesło obrotowe

                  258,30 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzone siedzisko oraz oparcie. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Sosnowiec

ŚWK/03/09/2012/0010

Notebook ACER TM5360

               2 007,25 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony, problemy z załączaniem, technicznie przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 100 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Tychy

EFS/01/10/2012/0015

Stół roboczy

                  332,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, nieestetyczny, urwane nogi, brak śrub mocujących. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Tychy

ŚWK/01/08/2017/0097

Krzesło biurowe obrotowe

                  246,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Urwane oparcie, brak śrub, mocno rozchwiane. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Tychy

ŚWK/01/08/2017/0099

Krzesło biurowe obrotowe

                  246,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Nieestetyczny wygląd, plamy na siedzisku, urwane oparcie, brak śrub, niestabilne. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Tychy

ŚWK/03/10/2013/0001

Urządzenie Wielofunkcyjne Brother DCP-J140W

                  388,48 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony podajnik papieru, mocno zużyta, skleja kartki, pozostawia plamy na wydrukach, nie drukuje wszystkich kolorów. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Zabrze

EFS/03/09/2012/0015

Zestaw komputerowy

               2 608,83 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, technicznie przestarzały, uszkodzony - nie załącza się. Aktualna wartość rynkowa: 100 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Zabrze

EFS/03/10/2012/0006

Urządzenie wielofunkcyjne

                  783,51 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyte, nie działa prawidłowo. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery Żory

EFS/03/09/2011/0010

Laptop

               2 590,38 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, często się zawiesza, bardzo powolny, technologicznie przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 250 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Katowice

MCK/03/05/2007/0003

Kamera cyfrowa SAMSUNG VP-D353

               1 683,60 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyta, technologicznie przestarzała. Aktualna wartość rynkowa: 200 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Katowice

MCK/13/02/2007/0037

Płyta DVD Kalejdoskop zawodów

                  517,47 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzona. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Katowice

ŚWK/03/07/2016/0001

Aparat Canon IXUS 175

                  520,61 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zużyty, słaba jakość wykonywanych zdjęć, technicznie przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Katowice

ŚWK/04/02/2016/0001

Telefon stacjonarny Panasonic

                    86,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, zła jakość połączeń. Aktualna wartość rynkowa: 10 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Katowice

ŚWK/04/02/2016/0005

Telefon Panasonic

                  128,24 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, zła jakość połączeń. Aktualna wartość rynkowa: 15 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Bielsko-Biała

EFS/03/09/2011/0007

Laptop

               2 590,38 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zużyty, powolny, stare oprogramowanie. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Bielsko-Biała

EFS/03/09/2014/0003

Notebook Lenovo

               2 890,50 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony, problemy z załączaniem, technicznie przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Bielsko-Biała

ŚWK/09/03/2016/0011

Gitara klasyczna

                  200,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Rozklejone pudło rezonansowe oraz gryf, brak strun oraz jednego naciągu. Aktualna wartość rynkowa: 5 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Bielsko-Biała

ŚWK/09/03/2016/0013

Gitara klasyczna

                  200,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzone pudło rezonansowe, brak strun. Aktualna wartość rynkowa: 5 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Jaworzno

EFS/01/08/2007/0038

Krzesło obrotowe niebieskie

                  200,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyte, koślawe. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Jaworzno

EFS/01/08/2007/0039

Krzesło obrotowe niebieskie

                  200,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyte, koślawe. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Jaworzno

EFS/01/08/2007/0040

Krzesło obrotowe niebieskie

                  200,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyte, koślawe. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Jaworzno

ŚWK/01/01/2007/0174

 Moduł nr 11 (Szafa biurowa)

                  250,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Jaworzno

ŚWK/01/02/2007/0200

Szafka moduł nr 1 (Szafa ubraniowa)

                  330,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzona, urwane drzwi. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Jaworzno

ŚWK/01/09/2007/0050

Fotel biurowy

                  160,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, nie nadaje się do użytku. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Jaworzno

ŚWK/03/09/2013/0040

Zestaw komputerowy

               2 495,01 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, często się zawiesza, bardzo powolny, technologicznie przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 500 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Pszczyna

ŚWK/02/04/2018/0015

Niszczarka Rexel

                  492,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzona. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Pyskowice

ŚWK/03/10/2012/0012

Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-195C

                  347,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Aktualna wartość rynkowa: 250 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Pyskowice

ŚWK/04/02/2018/0003

Telefon stacjonarny bezprzewodowy Gigaset

                    92,50 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Rybnik

EFS/01/06/2007/0023

Biurko komputerowe

                  195,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzone, mocno zużyte. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Rybnik

EFS/01/08/2007/0047

Krzesło obrotowe niebieskie

                  200,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzone, mocno zużyte. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Rybnik

EFS/03/08/2009/0002

Drukarka HP LaserJet P1005

                  335,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzona, mocno zużyta. Aktualna wartość rynkowa: 20 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Rybnik

ŚWK/01/08/2017/0072

Krzesło biurowe obrotowe

                  246,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzone, mocno zużyte. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Rybnik

ŚWK/01/08/2017/0073

Krzesło biurowe obrotowe

                  246,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzone, mocno zużyte. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Rybnik

ŚWK/01/08/2017/0074

Krzesło biurowe obrotowe

                  246,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzone, mocno zużyte. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Rybnik

ŚWK/02/05/2017/0002

Obcinarka Opus Hobbycut A4

                    70,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzona, mocno zużyta. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Rybnik

ŚWK/03/09/2014/0026

Laptop Lenovo B590

               2 200,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, technicznie przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 100 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Rybnik

ŚWK/03/09/2014/0069

Laptop Lenovo

               2 180,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, technicznie przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 100 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Rybnik

ŚWK/03/09/2016/0031

Notebook Lenovo

               2 488,17 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, technicznie przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 100 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Rybnik

ŚWK/04/02/2012/0001

Telefon bezprzewodowy

                  117,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony, mocno zużyty. Aktualna wartość rynkowa: 15 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Siemianowice Śląskie

ŚWK/03/10/2017/0011

Urządzenie wielof. Ricoh SG 3100SNW

                  701,11 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzone. Aktualna wartość rynkowa: 100 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Siemianowice Śląskie

ŚWK/04/03/2018/0010

Smartfon HUAWEI L21 Y6

                  155,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony, przerywa połączenia, wyłącza się, zawiesza. Aktualna wartość rynkowa: 10 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

 

Ilość

Hufiec Pracy Skoczów

ŚWK/03/09/2009/0026

Monitor LCD 18,5 LG

                  456,00 zł

 

1

Ocena stanu technicznego:

Zużyty, przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 10 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

 

Ilość

Hufiec Pracy Skoczów

ŚWK/03/09/2009/0027

Monitor LCD 18,5 LG

                  456,00 zł

 

1

Ocena stanu technicznego:

Zużyty, przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 10 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

 

Ilość

Hufiec Pracy Skoczów

ŚWK/03/09/2013/0043

Zestaw komputerowy

               2 495,01 zł

 

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, technicznie przestarzały, pracuje bardzo powoli, zawiesza się. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

 

Ilość

Hufiec Pracy Sosnowiec

ŚWK/01/08/2016/0036

Krzesło obrotowe czarne

                  185,96 zł

 

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzone oparcie. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

 

Ilość

Hufiec Pracy Sosnowiec

ŚWK/01/08/2016/0037

Krzesło obrotowe czarne

                  185,96 zł

 

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzone oparcie. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

 

Ilość

Hufiec Pracy Sosnowiec

ŚWK/04/02/2016/0010

Aparat telefoniczny

                  109,00 zł

 

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzona słuchawka (głośnik). Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

 

Ilość

Hufiec Pracy Sosnowiec

ŚWK/04/02/2021/0005

Telefon Siemens Gigaset A170 DUO

                  200,00 zł

 

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzona słuchawka i ładowarka, nie utrzymuje poziomu naładowania. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Tychy

ŚWK/03/09/2014/0029

Laptop Lenovo B590

               2 200,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zużyty, przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 215 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Tychy

ŚWK/03/09/2015/0041

Laptop HP

               2 521,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Zużyty, przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 250 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Żywiec

EFS/03/09/2013/0002

Laptop

               2 468,61 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Żywiec

ŚWK/01/09/2011/0071

Fotel

                    73,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, nieestetyczny. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Żywiec

ŚWK/03/07/2009/0001

Aparat fotogr. FujiFilm Finepix + 2GBG k. pamięci

                  728,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Żywiec

ŚWK/03/09/2017/0003

Komputer Lenovo

                      1,23 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, przestarzały. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Żywiec

ŚWK/08/08/2007/0005

Atlas "siła"

                  708,93 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty długotrwałą eksploatacją. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Żywiec

ŚWK/08/08/2010/0016

Mini Atlas rehabilitacyjny

                  972,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty długotrwałą eksploatacją. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Żywiec

ŚWK/NC/2005/0162

Sztanga 7 kg

                          -   zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyta długotrwałą eksploatacją. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Żywiec

ŚWK/NC/2005/0163

Sztanga 7 kg

                          -   zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyta długotrwałą eksploatacją. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Żywiec

ŚWK/NC/2005/0164

Obciążnik 1,25 kg

                          -   zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty długotrwałą eksploatacją. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Żywiec

ŚWK/NC/2005/0165

Obciążnik 1,25 kg

                          -   zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty długotrwałą eksploatacją. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Żywiec

ŚWK/NC/2005/0166

Obciążnik 1,25 kg

                          -   zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty długotrwałą eksploatacją. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Hufiec Pracy Żywiec

ŚWK/NC/2005/0167

Obciążnik 1,25 kg

                          -   zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty długotrwałą eksploatacją. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Ośrodek Szkolenia i Wychowania  Częstochowa

ST/8-00088

Zmywarka kapturowa

               7 442,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Sprzęt wyeksploatowany i mocno awaryjny. Uszkodzony dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego. Aktualna wartość rynkowa: 990 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Ośrodek Szkolenia i Wychowania  Częstochowa

ŚWK/01/08/2009/0094

Krzesło tapicerowane ISO

                    56,12 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzona i poplamiona tapicerka. Mocno zużyty.. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Ośrodek Szkolenia i Wychowania  Częstochowa

ŚWK/01/08/2019/0009

Fotel biurowy Vallo

                  303,05 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony mechanizm regulacji wysokości oraz podstawa obrotowa. Mocno zużyty.. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Ośrodek Szkolenia i Wychowania  Częstochowa

ŚWK/01/08/2022/0061

Krzesło obrotowe

                  282,90 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony mechanizm regulacji wysokości oraz podstawa obrotowa. Mocno zużyty.. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Ośrodek Szkolenia i Wychowania  Częstochowa

ŚWK/03/08/2009/0014

Drukarka HP LaserJet P2035

                  794,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony główny mechanizm drukujący. Mocno zużyta i przestarzała. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Ośrodek Szkolenia i Wychowania  Częstochowa

ŚWK/03/08/2015/0011

Drukarka HP LJ P2035

                  635,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony główny mechanizm drukujący. Mocno zużyta i przestarzała. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Ośrodek Szkolenia i Wychowania  Częstochowa

ŚWK/03/09/2007/0126

Listwa Spark Power

                    50,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony kabel i przełącznik. Nie nadaje się do użytku, zagraża bezpieczeństwu używających.. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Ośrodek Szkolenia i Wychowania  Częstochowa

ŚWK/03/09/2013/0019

Zestaw komputerowy

               2 486,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, przestarzały, ma niskie parametry techniczne. Aktualna wartość rynkowa: 100 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Ośrodek Szkolenia i Wychowania  Częstochowa

ŚWK/03/09/2014/0033

Zestaw komputerowy

               2 998,74 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, przestarzały, ma niskie parametry techniczne. Aktualna wartość rynkowa: 100 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Ośrodek Szkolenia i Wychowania  Częstochowa

ŚWK/03/09/2014/0060

Notebook HP ProBook

               2 996,50 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyty, przestarzały, ma niskie parametry techniczne. Aktualna wartość rynkowa: 100 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Ośrodek Szkolenia i Wychowania  Częstochowa

ŚWK/04/03/2018/0011

Smartfon HUAWEI L21 Y6

                  155,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony, mocno zużyty. Aktualna wartość rynkowa: 1 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Ośrodek Szkolenia i Wychowania  Częstochowa

ŚWK/05/05/2012/0007

Monitor TV LCD LED

               1 008,60 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony (uszkodzona matryca). Aktualna wartość rynkowa: 20 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Ośrodek Szkolenia i Wychowania  Częstochowa

ŚWK/05/05/2012/0008

Monitor TV LCD LED

               1 008,60 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony (uszkodzona matryca). Aktualna wartość rynkowa: 20 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Ośrodek Szkolenia i Wychowania  Częstochowa

ŚWK/06/06/2014/0002

Żelazko PHILIPS

                  218,82 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzone - pęknięta obudowa, naderwany kabel, nie grzeje. Zagraża bezpieczeństwu użytkowników. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Ośrodek Szkolenia i Wychowania  Częstochowa

ŚWK/06/08/2016/0001

Mikser ręczny

                  115,62 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony - spalony silnik, czuć charakterystyczny zapach oraz iskrzy przy podłaczeniu do prądu. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Ośrodek Szkolenia i Wychowania  Częstochowa

ŚWK/06/08/2017/0001

Warnik do wody poj 201

                  440,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony - uszkodzona grzałka i naderwany kabel. Zagraża bezpieczeństwu użytkowników. . Aktualna wartość rynkowa:

0 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Ośrodek Szkolenia i Wychowania  Częstochowa

ŚWK/06/08/2019/0007

Opiekacz do kanapek Camry

                    89,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony - uszkodzone grzałki i naderwany kabel. Zagraża bezpieczeństwu użytkowników. . Aktualna wartość rynkowa:

0 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Ośrodek Szkolenia i Wychowania  Częstochowa

ŚWK/09/01/2007/0018

Tablica zielona

                  179,97 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyta, nieestetyczna, posiada zabrudzenia których nie można usunąć. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Ośrodek Szkolenia i Wychowania  Częstochowa

ŚWK/11/03/2014/0006

Pielęgnica

                  600,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzona, nie nagrzewa się. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Ośrodek Szkolenia i Wychowania  Częstochowa

ŚWK/11/03/2015/0005

Główka treningowa Sinus

                  164,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyta. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Ośrodek Szkolenia i Wychowania  Częstochowa

ŚWK/11/03/2015/0007

Prostownica Fale Loki Koki

                  199,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzona, nie nagrzewa się. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Ośrodek Szkolenia i Wychowania  Częstochowa

ŚWK/11/03/2016/0005

Główka treningowa damska

                  210,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyta. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Ośrodek Szkolenia i Wychowania  Częstochowa

ŚWK/11/03/2023/0006

Główka treningowa

                  220,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Mocno zużyta. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Ośrodek Szkolenia i Wychowania  Częstochowa

ŚWK/NC/2010/0050

Niszczarka SIGMA DS

                          -   zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzona, uszkodzony podajnik papieru. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Ośrodek Szkolenia i Wychowania  Częstochowa

ŚWK/NC/2019/0007

Wentylator

                          -   zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony silnik, pęknięta obudowa i podstawa. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Ośrodek Szkolenia i Wychowania  Częstochowa

ŚWK/NC/2022/0011

Mikser Kenwood

                          -   zł

1

Ocena stanu technicznego:

Spalony silnik. Aktualna wartość rynkowa: 0 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość księgowa

Ilość

Ośrodek Relaks w Wiśle

EFS/03/08/2010/0005

Drukarka Brother HL-2035

                  365,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzona. Aktualna wartość rynkowa: 50 zł

 

 

<