logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


INFORMACJE > Informacje ogólne

Śląska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy


 

SEKRETARIAT:

tel. (0-32) 209-08-63, fax (0-32) 209-08-65

 slaska.ohp@wp.plslaska@ohp.pl

40 - 950 Katowice
Plac Grunwaldzki 8-10


Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką - nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw pracy - wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych do 25 roku życia. Jako Instytucja Rynku Pracy, OHP wykonuje zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania. Na terenie województwa śląskiego zadania OHP są realizowane przez Wojewódzkiego Komendanta OHP przy pomocy Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Katowicach.

W roku szkolnym 2009/2010 w jednostkach organizacyjnych ŚWK OHP o charakterze opiekuńczo - wychowawczym, procesem kształcenia i wychowania objęto 3644 uczestników. Uczestnicy OHP uzupełniają wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum dla dorosłych, zasadniczej szkoły zawodowej i szkolenia kursowego (przygotowanie do egzaminu nadające kwalifikacje zawodowe).

W ramach przygotowania zawodowego uczestnicy OHP zostali zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na zasadach dotyczących pracowników młodocianych, korzystają z przysługujących im świadczeń socjalnych, a okres przygotowania zawodowego zaliczany jest im do stażu pracy. Przygotowanie zawodowe uczestników ŚWK OHP realizowane jest w ponad 30 zawodach m.in.:blacharz samochodowy, cukiernik, dekarz, elektromechanik, fryzjer, kucharz małej gastronomi, malarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz, obuwnik, ogrodnik, sprzedawca, ślusarz, tapeciarz.

Nazwa dokumentu: Informacje ogólne
Podmiot udostępniający: ŚWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Krawczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Krawczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2007-03-23 09:46:10
Data udostępnienia informacji: 2007-03-23 09:48:10
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-15 12:32:19

Wersja do wydruku...

corner   corner