logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
minus Ogłoszenie - dzierżawa kuchni
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
minus Informacja o zużytych lub zbędnych składnikach majątku ruchomego
plus Zamówienia publiczne
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
 Sprawy do załatwienia
A A A


DOKUMENTACJA > Podstawa prawna

 

 

 

Podstawa Prawna OHP

Ochotnicze Hufce Pracy to Państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy. OHP wykonują zadania Państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.

 

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy działa na mocy następujących aktów prawnych:

 

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1265 z późn. zm)
 

- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (t.j.Dz.U.2018 poz. 996 z późn. zm.)
 

- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (t.j.Dz.U.2017 poz. 60 z późn. zm.)


- ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r .(t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z późn. zm.)
 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz.U. 2018 poz. 227)


- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz.U. z 2011 nr 155 poz. 920)

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( t.j. Dz.U. 2010 r. nr 244, poz. 1626 z późn. zm.)

 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych (t.j. Dz. U. 2004 nr 262 poz. 2604)


- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865) 

Nazwa dokumentu: Podstawa prawna
Podmiot udostępniający: ŚWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Musiał
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Musiał
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Szlosarek
Data wytworzenia informacji: 2007-03-23 09:46:30
Data udostępnienia informacji: 2007-03-23 09:48:30
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-29 08:09:30

Wersja do wydruku...

corner   corner