logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


STRUKTURA ORGANIZACYJNA > Ośrodki Szkolenia i Wychowania

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 
w Dąbrowie Górniczej- Łośniu

42-523 Dąbrowa Górnicza - Łosień
ul. Ząbkowicka 44
tel/fax. (32) 268-07-64
Kierownik: Patrycja Andrzejewska-Olech

I N F O R M A C J A

OSiW zapewnia młodzieży całodobową opiekę wychowawczą i socjalną w oparciu o własną bazę lokalową oraz umożliwia młodzieży podwyższenie i uzupełnienie wykształcenia ogólnego i zawodowego, w oparciu o własne warsztaty szkoleniowe i współpracę z pracodawcami. Na terenie woj. śląskiego funkcjonuje ! Ośrodek Szkolenia i Wychowania.

 Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór chłopców na rok szkolny 2006/2007:

 • do klasy pierwszej Gimnazjum dla Dorosłych
 • do klasy drugiej Gimnazjum dla Dorosłych
 • uzupełniający do klasy trzeciej Gimnazjum dla Dorosłych

 

 

 

Warunki przyjęcia:

 • ukończony 15 rok życia najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych (tj. 1 września),
 • trudna sytuacja rodzinna i materialna
 • ukończenie szkoły podstawowej 
 • stan zdrowia zgodny z wymaganiami stawianymi dla danego zawodu
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Uczestnicy przebywają w Ośrodku i w internacie na zasadzie dobrowolności, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

W trakcie pobytu młodzież otrzymuje bezpłatne wsparcie o charakterze socjalnym w postaci wyżywienia i zakwaterowania. Uczestnicy poza realizacją obowiązku szkolnego zobowiązani są do odbywania przyuczenia do wykonywania określonej pracy w zawodach:

 

 

 • kucharz małej gastronomi ? kelner 
 • konserwator terenów zielonych ? ogrodnik
 • piekarz ? ciastkarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz
 • lakiernik ślusarz

Przy wyborze kierunków szkolenia zawodowego dla uczestników uwzględnia się ich predyspozycje zawodowe oraz możliwości zatrudnienia przez pracodawców. Pracodawcy zatrudniają naszych uczestników jako pracowników młodocianych i podpisują z nimi indywidualne umowy o pracę.

Nazwa dokumentu: Ośrodek Szkolenia i Wychowania
Osoba, która wytworzyła informację: Bernadeta Maro
Osoba, która odpowiada za treść: Bernadeta Maro
Osoba, która wprowadzała dane: Bernadeta Maro
Data wytworzenia informacji: 2007-03-02 15:12:39
Data udostępnienia informacji: 2007-03-02 15:12:39
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-09 09:57:59

Wersja do wydruku...

corner   corner