logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


"Twoja wiedza – Twój sukces"
edycja 2006
Nauka – Wiedza – Praca

 

Projekt "Twoja Wiedza – Twój Sukces: Nauka – Wiedza – Praca", określony w działaniu 1.5 schemat b, w swoich działaniach, zgodnie z Uzupełnieniem do SPO RZL, obejmuje następujące typy projektów: szkolenia dla młodzieży z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz szkolenia i warsztaty edukacyjno – wychowawcze dla młodzieży trudnej.
Po ostatecznym zatwierdzeniu liczby beneficjentów oraz podziału grup na Konferencji Otwarcia w Dobieszkowie w dniach 25-26 kwietnia 2006, rozpoczęto realizację projektu w ŚWK OHP. Zgodnie z ustaleniami ŚWK OHP realizuje projekt w 13 podległych jednostkach dla 780 uczestników, w dwóch grupach wiekowych. Pierwszą grupę tzw. A, stanowi młodzież w wieku 15-18 lat, w sumie 400 osób, a grupę drugą tzw. B, młodzież w wieku 18-24 lata, w sumie 380 osób. W każdej jednostce zostali powołani koordynatorzy, którzy następnie wyznaczyli wychowawców/opiekunów grup w projekcie, powołali komisje rekrutacyjne i rozpoczęli promocje projektu. W procesie rekrutacji, w pierwszym półroczu zostało zrekrutowanych i rozpoczęło zajęcia 540 osób tj. 280 w grupie A i 260 w grupie B. Ze względu na zwiększającą się liczbę projektów EFS oraz emigrację zarobkową młodych ludzi za granicę, coraz trudniej jest pozyskać osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie. Ostatecznie udało się zakończyć rekrutację w sierpniu i od września rozpoczęto zajęcia we wszystkich jednostkach. W sumie w projekcie wzięło udział 780 uczestników tj. 239 kobiet i 541 mężczyzn.

Przy naborze beneficjentów czynnie uczestniczyły liczne instytucje publiczne tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, dyrekcja i pedagodzy Szkół Gimnazjalnych, Ponadgimnazjalnych, Ogólnokształcących i Zawodowych, lokalne media, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Zespoły Kuratorów Sądowych, Świetlice Środowiskowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Ośrodki Socjoterapii, Sądy Okręgowe, Policja, Ośrodek Uzależnień MONAR, Duszpasterstwo OHP, Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Kluby Pracy, MCiZy, MCKi, władze miast i gmin, Gminne Centra Informacji.

Decyzją Komendanta Wojewódzkiego z dnia 18.05.2006 zostały powołane Komisje Przetargowe w poszczególnych jednostkach realizujących projekt, które zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych rozpoczęły postępowania przetargowe w trybie z wolnej ręki. Do ŚWK OHP wpłynęły planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia postępowania wyboru wykonawców. Szkolenia zawodowe zostały dobrane na podstawie preferencji i predyspozycji uczestników oraz na podstawie danych z Urzędów Pracy o potrzebach lokalnego rynku pracy. Część szkoleń zawodowych i językowych oraz żywienie zlecono gospodarstwom pomocniczym OHP ?Dąbrowa?, Kopttur? i ?Beskid? na podstawie współpracy i doświadczenia z poprzednich edycji projektu. Część jednostek dokonała wyboru specjalistów dopiero w III kwartale, ze względu na to, że dla dobra projektu, realizacja części zajęć została zaplanowana na okres powakacyjny. Dyrektorzy CEiPM wyznaczyli pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych i aktywnego poszukiwania pracy.

W dniu 19 czerwca br. odbył się przetarg nieograniczony dotyczący ubezpieczenia uczestników projektu, w wyniku którego wybrano Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe w Katowicach. Zgodnie ze wsparciem przewidzianym we wniosku, w czasie trwania projektu, wszyscy uczestnicy otrzymują wyżywienie, a uczestnikom, którzy dostarczają bilety poświadczające dojazdy na zajęcia, zwracamy część poniesionych kosztów.

Śląska Wojewódzka Komenda OHP realizuje szkolenia zawodowe w niżej wymienionych zawodach:

 1. magazynier - hurtownik - sprzedawca wraz z obsługa kas fiskalnych, praktycznymi aspektami
 2. realizacji zasad GHP/GMP (110 osób)
 3. szwacz przemysłowy (25 osób)
 4. pracownik administracyjno – biurowy z elementami kadr i płac oraz telefoniczną obsługą klienta (42 osoby)
 5. technolog robót wykończeniowych (70 osób)
 6. technolog małej gastronomii (20 osób)
 7. kelner – barman (10 osób)
 8. programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie (20 osób)
 9. pracownik ochrony I stopnia (20 osób)
 10. spawanie metodą TIG i MAG (20 osób)
 11. kosmetyczka (20 osób)
 12. sprzedawca – florysta (23 osoby)

  W województwie śląskim projekt realizowany będzie w 15 jednostkach.

 

 

Liczba osób w grupie młodzieży w wieku 15-18 lat (w tym osoby niepełnosprawne)

Liczba osób w grupie młodzieży w wieku 18-24 lat (w tym osoby niepełnosprawne)

Lp.

 

Jednostka realizująca program

grupa I

 

grupa II

 

grupa I

 

grupa II

 

grupa III

 

1

12-1 HP Siemianowice Śląskie

-

 

40

 

-

 

-

 

-

 

2

12-3 HP Tychy

 

20

20

-

-

20

3

12-6 HP Pszczyna

20

20

20

-

-

4

12-9 HP Gliwice

 

20

40

-

-

-

5

 

12-15 ŚHP Pyskowice

20

-

-

20

-

6

12-17 ŚHP Jaworzno

20

-

20

-

20

7

12-20 HP Rybnik

 

-

20

20

20

-

8

12-21 ŚHP Bielsko Biała

20

20

-

20

-

9

12-25 ŚHP Żywiec

20

-

-

20

-

10

12-29 HP Częstochowa

20

40

-

20

-

11

12-32 ŚHP Myszków

20

-

20

-

-

12

OSiW Dąbrowa Górnicza

20

-

20

20

-

13

CEiPM Katowice

 

-

-

-

40

-

14

CEiPM Bielsko Biała

-

-

20

20

-

15

 

CEiPM w Częstochowie

-

-

20

20

 

RAZEM

200

200

140

200

40

Na dzień dzisiejszy zakończono projekt dla: gr. B I w ŚHP Myszków; dla gr. A I i B II w HP Pyskowice, A I i A II ŚHP Siemianowice Śląskie, A I, B I i B II ŚHP Jaworzno, B I i B II ŚHP Bielsko - Biała, A I i AII HP Częstochowa. Wszyscy uczestnicy, którzy pomyślnie zdali egzamin zawodowy otrzymali stosowne certyfikaty oraz świadectwo potwierdzające udział w projekcie ?Twoja wiedza – Twój sukces? realizowanym przez OHP i współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny.

Osoba, która wytworzyła informację: Zbigniew Raszewski
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Raszewski
Osoba, która wprowadzała dane: Bernadeta Maro
Data wytworzenia informacji: 2007-03-02 15:26:41
Data udostępnienia informacji: 2007-03-02 15:26:41
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-09 11:43:18

Wersja do wydruku...

corner   corner