logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Indywidualny Projekt Kariery - Portfolio dla Młodzieży

 

Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. "Indywidualny Projekt Kariery - Portfolio dla Młodzieży" to projekt skierowany do doradców zawodowych zatrudnionych w Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej oraz Młodzieżowych Centrach Kariery OHP.
Portfolium będzie nowym narzędziem pracy z młodzieżą planującą własną ścieżkę kariery zawodowej.
Śląska Wojewódzka Komenda OHP będzie realizowała projekt w 9 jednostkach organizacyjnych, a swoimi działaniami obejmie 143 osoby. W skali kraju wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia wynoszą 1 083 530 zł, w tym 831 530 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i 252 000 zł z budżetu państwa. Osobą odpowiedzialną za realizację projektu z ramienia ŚWK OHP jest Justyna Przygoda, doradca zawodowy I stopnia z CEIP w Częstochowie.

Projekt realizowany będzie w IV etapach. Działania w poszczególnych etapach sprowadzają się do przygotowania Indywidualnego Planu Kariery dla młodzieży planującej własną ścieżkę kariery zawodowej, opracowania zestawu metod i narzędzi pracy doradcy zawodowego, obejmującego szereg testów dotyczących sterowania karierą, przeprowadzenia cyklu szkoleń dla doradców zawodowych, przygotowujących ich do stosowania opracowanych narzędzi, przeprowadzeniu i opracowaniu badań pilotażowych.

Opracowana metodologia IPK "Portfolio dla Młodzieży" będzie zawierać dwuczęściowy podręcznik dla doradcy zawodowego oraz dwa dwuczęściowe podręczniki (przewodnik i ćwiczenia) do samodzielnej pracy ucznia i absolwenta (dla osób poszukujących pracy do 24 roku życia). W przygotowanym zestawie metod i narzędzi pracy doradcy zawodowego znajdą się kwestionariusze samooceny i testy predyspozycyjne dotyczące sterowania karierą.

W skali kraju projekt przewiduje przeprowadzanie badań pilotażowych na grupie 350 młodych osób oraz przetestowanie wyników tych badań na grupie 1650 osób. Narzędzie zostanie więc przetestowane na łącznej grupie 2000 uczniów i absolwentów OHP w 120 jednostkach organizacyjnych OHP. Przydatność nowych instrumentów IPK przetestuje 73 doradców zawodowych przeszkolonych w ramach projektu. Poza cyklem szkoleń dla doradców i testowaniem wyników projekt przewiduje również organizację seminarium upowszechniającego rezultaty przedsięwzięcia. Podczas realizacji całego projektu wykorzystywane są nowe technologie informatyczne i multimedialne, a szkolenia prowadzone są nowoczesnymi metodami i formami aktywizującymi (mentoring, warsztaty, coaching).

Od 15 do 26 marca 2007 roku przeprowadzono badania pilotażowe (tzn. testowanie) pierwszej wersji tworzonych narzędzi na wyselekcjonowanej grupie 32 osób. Badania na 16 osobowej grupie osób bezrobotnych przeprowadzono w MCiZ Częstochowa, oraz na 16 osobowej grupie młodzieży szkolnej przeprowadził ŚHP w Bielsku Białej. 

L.p. Liczba osób w grupie Kategoria Młodzież Jednostka organizacyjna OHP, w której odbywać się będą zajęcia z młodzieżą
1. 16 Młodzież ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych wchodząca na rynek pracy spoza OHP MCIZ w Dąbrowie Górniczej
2. 16 Uczniowie klas III gimnazjum wybierający kierunek dalszego kształcenia, zawód z OHP OSiW w Dąbrowie Górniczej
3. 16 Młodzież ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych wchodząca na rynek pracy Młodzież z OHP, młodzież spoza OHP (grupa łączona) 12-9 Hufiec Pracy w Gliwicach
4. 15 Młodzież poszukująca pracy do 25 roku życia spoza OHP MCK w Gliwicach
5. 16 Młodzież ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych wchodząca na rynek pracy z OHP 12-21 ŚHP w Bielsku Białej
6. 16 Młodzież poszukująca pracy do 25 roku życia spoza OHP KP w Skoczowie
7. 16 III klasa gimnazjum spoza OHP MCK w Myszkowie
8. 16 III klasa gimnazjum dla dorosłych OHP 12-29 Hufiec Pracy w Częstochowie
9. 16 Młodzież poszukująca pracy do 25 roku życia spoza OHP MCIZ w Częstochowa

RAZEM
 
143      

Nazwa dokumentu: Indywidualny Projekt Kariery - Portfolio dla Młodzieży
Podmiot udostępniający: ŚWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Bernadeta Maro
Osoba, która odpowiada za treść: Bernadeta Maro
Osoba, która wprowadzała dane: Bernadeta Maro
Data wytworzenia informacji: 2007-03-02 15:33:08
Data udostępnienia informacji: 2007-03-02 15:33:08
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-09 14:23:47

Wersja do wydruku...

corner   corner