logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK > Rekrutacja

1. Rekrutacji uczestników do jednostek organizacyjnych, dokonuje powołana przez Komendanta lub Kierownika jednostki Komisja Rekrutacyjna.

2. Uczestnik może być przyjęty do jednostki OHP po spełnieniu następujących warunków:

- ma ukończone 15 lat i nieukończone 18 lat.
- zadeklarował wolę pobytu w określonej jednostce organizacyjnej,
- złożył niezbędne dokumenty określone w pkt. 3
- zadeklarował kontynuowanie kształcenia ogólnego,
- dobrowolnie zobowiązał się do przestrzegania zasad organizacyjnych i regulaminu jednostki.

3. Dokumentacja wymagana przy przyjęciu kandydata do OHP:
- podanie
- życiorys
- ostatnie świadectwo szkolne i kserokopia
- 3 fotografie
- badanie lekarskie, wymagane w zależności od specjalizacji zawodowej
- pisemna zgoda rodziców lub opiekunów
- w przypadku kandydatów młodocianych do kształcenia w formach gimnazjum dla dorosłych - opinia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

4. Szczegółowych informacji udzielają kierownicy jednostek organizacyjnych ŚWK OHP oraz Kierownik ds. programów edukacyjnych, refundacji, kształcenia i wychowania.

5. Informacja o wolnych miejscach w jednostkach oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie ŚWK OHP: www.slaska.ohp.pl .

 

 

 


Załączniki do pobrania: 2007-07-09 14:08:30 - Kwestionariusz Osobowy Uczestnika (40.50 kB)
2007-07-09 14:09:27 - Podanie (34.00 kB)

Nazwa dokumentu: Rekrutacja
Podmiot udostępniający: ŚWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Bernadeta Maro
Osoba, która odpowiada za treść: Bernadeta Maro
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2007-03-23 13:33:47
Data udostępnienia informacji: 2007-03-23 13:33:47
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-29 11:23:39

Wersja do wydruku...

corner   corner