logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK > Eurodesk

Regionalny Punkt Informacynjy w Katowicach

Eurodesk to europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą działający obecnie w 27 krajach .

Eurodesk udziela informacji bezpośrednio, przez telefon lub internet oraz gromadzi dane dotyczące programów, organizacji i dostępnych źródeł informacji. Rozpowszechnia również informacje w biuletynach i publikacjach oraz na swoich stronach internetowych


 www.eurodesk.pl i www.eurodesk.org 

Program działa na trzech poziomach - europejskim, krajowym i regionalnym.
Koordynatorem programu na poziome europejskim jest Brussels Link w Brukseli, na szczeblu krajowym za koordynacje odpowiedzialny jest Partner Krajowy.Poziom regionalny to sieć Regionalnych Punktów Informacyjnych .

Rolę punktu spełnia
Śląska Wojewódzka Komenda OHP w Katowicach.

Pracownicy Eurodesku gromadzą i rozpowszechniają informacje poprzez Bazę Danych dostępną pod adresem: www.eurodesk.org.

Baza ta jest wspólna dla całej sieci Eurodesku. Znajdują się tam informacje o programach, organizacjach, źródłach informacji (strony internetowe, książki, publikacje, broszury, wydawnictwa elektroniczne).
Drugim źródłem informacji pracowników Eurodesku jest intranet - wewnętrzny program komunikacyjny, do którego mają dostęp partnerzy krajowi oraz pracownicy ponad 700 Regionalnych Punktów Informacyjnych.

Dzięki temu za pośrednictwem Eurodesku można uzyskać odpowiedź na większość pytań dotyczących innych krajów europejskich.

Pytanie możesz zadać poprzez pocztę elektroniczną:
katowice@eurodesk.org lub  eurodesk@eurodesk.pl

Możesz także zadzwonić na infolinię Eurodesku: 0-801 134 001,
lub po pr
ostu odwiedzić nas w naszej siedzibie
w Katowicach, przy ul. Pl. Grunwaldzki 8-10

 

Nazwa dokumentu: Eurodesk
Podmiot udostępniający: ŚWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Lato
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Lato
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2007-03-23 13:43:44
Data udostępnienia informacji: 2007-03-23 13:43:44
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-29 12:43:02

Wersja do wydruku...

corner   corner