logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ośrodki Szkolenia ZawodowegoEFS to jednostki udzielające młodzieży wszechstronnego wsparcia w zakresie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i możliwości przekwalifikowania się. Główne działania tych jednostek to organizowanie szkoleń mających na celu uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych oraz dodatkowych umiejętności niezbędnych w środowisku pracy, tzw. kluczowych (np. obsługa komputera, urządzeń biurowych itp.).

 

 

Ośrodki Szkolenia Zawodowego EFS stanowią komplementarne ogniwo w działalności sieci jednostek powstających w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „OHP jako realizator usług rynku pracy”, w wyniki wdrażania którego funkcjonują również liczne Młodzieżowe Centra Kariery OHP i Punkty Pośrednictwa Pracy OHP. 

Ponadto OSZEFS spełnią rolę lokalnego banku informacji o potrzebach szkoleniowych i ofercie edukacyjnej.

 

Działalność OSZEFS oparta jest w głównej mierze na:

-         doradztwie w zakresie doboru właściwego kierunku oraz formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

-         przedstawianiu i oferowaniu kursów i szkoleń, gromadzeniu informacji na temat lokalnego rynku szkoleń,

-         organizowaniu kursów i szkoleń zawodowych na podstawie rozpoznania potrzeb lokalnych.

OSZEFS ustalają potrzeby szkoleniowe na podstawie dostępnych źródeł informacji statystycznych rynku pracy, badań, planów, prognoz rozwoju gospodarczego i zapotrzebowania na określone zawody i specjalności, efektywności organizowanych

 

W zakresie swej działalności OSZEFS na podstawie zawartych porozumień współdziałają z innymi podmiotami, takimi jak jednostki samorządu terytorialnego, publiczne służby zatrudnienia,  inne podmioty świadczące usługi na rynku edukacyjnym.

 

Kryteria przystąpienia do projektu: 

Usługami OSZEFS objęte mogą być osoby w wieku 18-25 lat, zamieszkujące na terenie Polski, które spełniają następujące warunki:

•   osoby bezrobotne lub poszukujące pracy do 25 r.ż. o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacji / bez kwalifikacji, wymagające wsparcia na rynku pracy (w tym zmiany, podwyższenia lub dostosowania posiadanych kwalifikacji do wymogów rynku pracy),

•   osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zaniedbane wychowawczo, o zmniejszonych szansach życiowych, pochodzące ze środowisk niedostosowanych społecznie.

Z usług OSZEFS nie mogą korzystać osoby legitymujące się wykształceniem wyższym.

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego EFS w Cieszynie

ul. Górny Rynek 1, 43-400 Cieszyn

e-mail: osz.ohp.cieszyn@gmail.com

tel. 502-031-659

Referent ds. szkoleń: Marek Chorąży

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego EFS w Częstochowie

ul. Szymanowskiego 15, 42-202 Częstochowa

e-mail: oszczestochowa@wp.pl

tel. 34 363-30-58 

Specjalista ds. szkoleń: Karolina Kurek

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego EFS w Wodzisławiu Śląskim

Osiedle 1Maja 16A, 44-304 Wodzisław Śląski

e-mail: osz.wodzislaw@wp.pl

tel. 32 729-32-00

Specjalista ds. szkoleń: Joanna Żedzicka

Nazwa dokumentu: Ośrodki Szkolenia Zawodowego EFS
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Lato
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Lato
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2013-11-29 11:17:45
Data udostępnienia informacji: 2013-11-29 11:17:45
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-05 09:12:43

Wersja do wydruku...

corner   corner