logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Referent /Inspektor ds. remontów i inwestycji   w zespole ds. obsługi

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Sporządzanie pism wychodzących
 2. Rejestrowanie pism przychodzących
 3. Opisywanie faktur
 4. Sporządzanie, rejestrowanie umów na usługi, dostawy i roboty budowlane  
 5. Sporządzanie dokumentacji przetargowej 
 6. Sporządzenie tabel, zestawień, wyliczeń niezbędnych w pracy wydziału
 7. Prowadzenie samochodów służbowych
 8. Sporządzenie deklaracji podatkowych
 9. Obsługa  sekretariatu (podczas nieobecności pracownika obsługującego sekretariat) w ramach stałego zastępstwa

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy w administracji
 • Prawo jazdy kategorii B (czynne)
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:

 • Dyspozycyjność.
 • Otwartość i kreatywność.
 • Biegła obsługa komputera w szczególności pakietu Office

Warunki pracy:

 • Umowa o pracę na  zastępstwo.
 • Pełny wymiar czasu pracy.
 • Warunki płacy ok. 2500-2700  zł wynagrodzenie zasadnicze (brutto) + dodatek stażowy od 5 – 20 %.
 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych
  i szkodliwych warunków pracy.
 • Miejsce świadczenia pracy: Biuro Śląskiej Wojewódzkie Komendy OHP Katowice Plac Grunwaldzki 8-10

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (potwierdzone za zgodność z oryginałem własnym podpisem).
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu (potwierdzone za zgodność
  z oryginałem własnym podpisem; zatrudnienie wyłącznie w ramach stosunku pracy).
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystania z pełni praw publicznych

Termin składania dokumentów: do 27 lutego  2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Katowice 40-950, Plac Grunwaldzki 8 – 10,   (sekretariat) – oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na maila: p.osysek@ohp.pl, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko inspektora w zespole ds. obsługi”. Dodatkowych informacji udziela Z-ca Dyrektora  Biura Śląskiej WK OHP - Natalia Mrugała 32 209-08-70.

 

Inne informacje:

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszej  procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie.

Nazwa dokumentu: Referent /Inspektor ds. remontów i inwestycji w zespole ds. obsługi
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Szlosarek
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Szlosarek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Szlosarek
Data wytworzenia informacji: 2018-02-14 13:36:17
Data udostępnienia informacji: 2018-02-14 13:36:17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-14 13:41:29

Wersja do wydruku...

corner   corner