logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

                       Referent /Inspektor ds. remontów i inwestycji w zespole ds. obsługi

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Sporządzanie pism wychodzących,
 2. Rejestrowanie pism przychodzących,
 3. Opisywanie faktur,
 4. Sporządzanie, rejestrowanie umów na usługi, dostawy i roboty budowlane,  
 5. Sporządzanie dokumentacji przetargowej, 
 6. Sporządzenie tabel, zestawień, wyliczeń niezbędnych w pracy wydziału,
 7. Prowadzenie samochodów służbowych,
 8. Sporządzenie deklaracji podatkowych,
 9. Obsługa  sekretariatu (podczas nieobecności pracownika obsługującego sekretariat) w ramach stałego zastępstwa,

          Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie,
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy w administracji,
 • Prawo jazdy kategorii B (czynne),
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

          Wymagania dodatkowe:

 • Dyspozycyjność,
 • Otwartość i kreatywność,
 • Biegła obsługa komputera w szczególności pakietu Office,

          Warunki pracy:

 • Umowa o pracę na  zastępstwo,
 • Pełny wymiar czasu pracy,
 • Warunki płacy ok. 2500,00-2700,00 zł wynagrodzenie zasadnicze (brutto) + dodatek stażowy od 5 – 20 %,
 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych
  i szkodliwych warunków pracy,

         Miejsce świadczenia pracy: Biuro Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Katowice
         Plac Grunwaldzki 8-10

Nazwa dokumentu: 1. Referent /Inspektor ds. remontów i inwestycji w zespole ds. obsługi
Osoba, która wytworzyła informację: Dariusz Staroń
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Staroń
Osoba, która wprowadzała dane: Dariusz Staroń
Data wytworzenia informacji: 2018-02-14 14:45:14
Data udostępnienia informacji: 2018-02-14 14:45:14
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-14 14:48:37

Wersja do wydruku...

corner   corner