logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Kadr

 

Wymagania niezbędne

- wykształcenie wyższe, mile widziane kierunkowe,

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 1 rok,

- wiedza z zakresu prawa pracy,

- doświadczenie w administracji kadrowej,

- samodzielność, terminowość, systematyczność,

- umiejętności analityczne, skrupulatność, dynamika w działaniu, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy.

 

Pozostałe wymagania niezbędne

- znajomość przepisów prawa pracy,

 

Wymagania dodatkowe

- znajomość pakietu Microsoft Office

 

Warunki pracy

- pełny wymiar czasu pracy, umowa o pracę na okres próbny,

- inne wynikające z regulaminu pracy

- miejsce świadczenia pracy: siedziba Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Katowice
pl. Grunwaldzki 8-10

 

Wskaźnik zatrudnienia

- w styczniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Śląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- praca administracyjno-biurowa,

- użytkowanie sprzętu biurowego,

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 

Obowiązki

- obsługa kadrowa pracowników,

- przygotowywanie dokumentacji kadrowej dla pracowników,

- prowadzenie akt osobowych, przygotowywanie raportów i zestawień dotyczących ogólnej pracy        działu kadr,

- rozliczanie pracowników: czas pracy, delegacje,

 

Miejsce składania dokumentów oraz świadczenia pracy: w sekretariacie ŚWK OHP
pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice,

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Oferty złożone po terminie 14.09.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. 

Nazwa dokumentu: Specjalista ds. Kadr
Osoba, która wytworzyła informację: Dariusz Staroń
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Staroń
Osoba, która wprowadzała dane: Dariusz Staroń
Data wytworzenia informacji: 2018-09-04 08:18:07
Data udostępnienia informacji: 2018-09-04 08:18:07
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-04 08:19:38

Wersja do wydruku...

corner   corner