logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
minus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
   minus Wychowawca w jednostce 12-6 HP w Pszczynie
   minus Wychowawca w jednostce 12-15 HP w Pyskowicach
   minus Wychowawca w jednostce OSiW Dąbrowa Górnicza
   minus Wychowawca w jednostce OSiW Częstochowa
   minus Wychowawca w jednostce 12-21 Bielsko-Biała
   minus Wychowawca w jednostce 12-3 HP Tychy
   minus Wychowawca w jednostce 12-20 HP w Rybniku
 OGŁOSZENIA
minus Ogłoszenie - dzierżawa kuchni
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
minus Informacja o zużytych lub zbędnych składnikach majątku ruchomego
plus Zamówienia publiczne
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
 Sprawy do załatwienia
A A A


Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

  

Nazwa stanowiska: Wychowawca  Województwo Śląskie

Wymiar etatu : pełny etat

Liczba stanowisk pracy 1

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe, kierunek studiów w zakresie pedagogiki
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
 • inicjatywa i zaangażowanie,
 • umiejętność pracy z młodzieżą,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych ;

 

 1. Zakres wykonywanych zadań:
 • realizowanie bieżących planów pracy dydaktyczno – wychowawczej
 • organizowanie zajęć wychowawczych o charakterze edukacyjnym, kulturalno – oświatowym, profilaktycznym  i sportowo-rekreacyjnym
 •  zagospodarowywanie czasu wolnego młodzieży
 1. Informacja o warunkach pracy
 • Miejsce pracy

 

  • 12-6 HP Pszczyna ul. Dworcowa 23/ p. 19, 43-200 Pszczyna,

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 • Życiorys i list motywacyjny;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • Zaświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych , korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa umyślne
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy)

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Docelowa jednostka organizacyjna :

 

 

12-6 HP Pszczyna
ul. Dworcowa 23/ p. 19
43-200 Pszczyna
Tel.: (32) 447 17 00
E–mail: hp.pszczyna@ohp.pl

 

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Wychowawca w jednostce 12-6 HP w Pszczynie
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Medyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Medyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Medyńska
Data wytworzenia informacji: 2021-03-09 13:55:46
Data udostępnienia informacji: 2021-03-09 13:55:46
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-09 14:05:04

Wersja do wydruku...

corner   corner