logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

  

INSTRUKTORA PRAKTYCZNEJ NAUKI W ZAWODZIE FRYZJER – pełen etat, umowa o pracę.

Miejsce pracy: Ośrodek Szkolenia i Wychowania Dąbrowa Górnicza- Łosień

ul. Ząbkowicka 44 42-523 Dąbrowa Górnicza

 

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty , kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.
 

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu niemający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać w/w przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny oraz:


•  Świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub


•  Świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub


•  Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum  profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub


•    dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu

 

Opis stanowiska

Instruktor praktycznej nauki zawodu będzie odpowiedzialny za:


•  opiekę nad pracownikami młodocianymi zatrudnionymi w OSiW Dąbrowa Górnicza -     

   Łosień,
•  realizację programu nauczania dla uczniów w zawodzie fryzjer,
•  współpracę w celu zapewnienia realizacji programu nauczania,

 

Oczekujemy od kandydatów:

•  otwartości na nowe doświadczenia, cierpliwości, odpowiedzialności,
•  gotowości do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych z pracownikami    

   młodocianymi,
•  wykształcenia w dziedzinie technik fryzjerskich

•  doświadczenia w pracy,

•  doświadczenia w nauczaniu i pracy z młodzieżą,

Wymagane dokumenty:

  • Życiorys i list motywacyjny;
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

 

Miejsce składania dokumentów:

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Sekretariat

Plac Grunwaldzki 8-10

40-950 Katowice 

Inne informacje: Oferty należy składać lub przesyłać na adres Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Katowicach.

 

 

Nazwa dokumentu: Instruktor praktycznej nauki zawodu - fryzjer
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Gądek
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Gądek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Szlosarek
Data wytworzenia informacji: 2022-04-25 09:38:58
Data udostępnienia informacji: 2022-04-25 09:38:58
Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-25 09:41:08

Wersja do wydruku...

corner   corner