logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 w Sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 998 ze zm.) Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy publikuje wykaz zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego.

Wymienione składniki rzeczowe majątku mogą być przedmiotem sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny, zgodnie z przepisami w/w Rozporządzenia. Wnioski dotyczące propozycji ich zagospodarowania można składać do dnia 09 listopada 2023r.

Zainteresowani zakupem poszczególnych składników majątku o wartości rynkowej nie przekraczającej 2000 złotych mogą składać wnioski o sprzedaż, których wzór znajduje się w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.

Podmioty wymienione w § 38 wymienionego Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku w formie nieodpłatnego przekazania mogą składać pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie, których wzór znajduje się w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.

Podmioty wymienione w § 39 wymienionego Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku w formie darowizny mogą składać pisemne wnioski, których wzór znajduje się w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.

Wnioski o których mowa powyżej należy kierować pod adres: Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Plac Grunwaldzki 8-10 40-950 Katowice

Pokój nr 330, trzecie piętro osobiście lub za pośrednictwem poczty, zgodnie z wyznaczonym terminem (decyduje data wpływu).

Składniki majątku można oglądać w podanym terminie w jednostkach wymienionych w tabeli z listą przedmiotów zużytych lub zbędnych. Zainteresowanych proszę o kontakt z Panią Haliną Pierzyńską pod numerem telefonu  (34) 363 30 58

Wnioski dotyczące składników o wartości nie przekraczającej 2000 zł będą rozpatrywane w następującej kolejności:

  1. Wnioski o przekazanie składnika majątku do jednostki OHP
  2. Wnioski dotyczące sprzedaży (w przypadku dwóch lub więcej ofert dotyczących tego samego składnika majątku przeprowadzona zostanie aukcja między oferentami)
  3. Wnioski dotyczące nieodpłatnego przekazania lub darowizny (priorytet mają jednostki sektora finansów publicznych) chyba że przepisy szczegółowe Rozporządzenia stanowić będą inaczej.

Wnioski dotyczące składników o wartości powyżej 2000 zł będą rozpatrywane w następującej kolejności:

  1. przekazanie składnika majątku do jednostki OHP
  2. sprzedaż z zastosowaniem trybu przetargowego (np. przetargu publicznego) który zostanie ogłoszony w późniejszym terminie
  3. nieodpłatne przekazanie lub darowizna (priorytet mają jednostki sektora finansów publicznych) chyba że przepisy szczegółowe Rozporządzenia stanowić będą inaczej.

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/01/2012/0007

Szafa biurowa

                         50,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzała, widoczne ślady użytkowania (chwieje się). Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/01/2015/0023

Regał magazynowy

                       244,77 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/01/2015/0024

Regał magazynowy

                       244,77 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

 

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/01/2015/0025

Regał magazynowy

                       244,77 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/01/2015/0026

Regał magazynowy

                       244,77 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/01/2015/0027

Regał magazynowy

                       244,77 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/01/2015/0028

Regał magazynowy

                       244,77 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/01/2015/0029

Regał magazynowy

                       244,77 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/01/2015/0030

Regał magazynowy

                       244,77 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/01/2015/0031

Regał magazynowy

                       244,77 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

 

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/01/2015/0032

Regał magazynowy

                       244,77 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/01/2015/0033

Regał magazynowy

                       244,77 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/01/2015/0034

Regał magazynowy

                       244,77 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/01/2015/0035

Regał magazynowy

                       244,77 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/01/2015/0036

Regał magazynowy

                       244,77 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/01/2015/0037

Regał magazynowy

                       244,77 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/01/2015/0038

Regał magazynowy

                       244,77 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

 

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/01/2015/0039

Regał magazynowy

                       244,77 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/01/2015/0040

Regał magazynowy

                       244,77 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/01/2015/0041

Regał magazynowy

                       244,77 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/01/2015/0042

Regał magazynowy

                       244,77 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/02/2007/0196

Szafka modu nr 45 (Szafa ubraniowa)

                       279,99 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Widoczne ślady użytkowania (lekko zdarta okleina). Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/02/2007/0201

Szafka moduł nr 1 (Szafa ubraniowa)

                       330,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Widoczne ślady użytkowania (uszkodzone zawiasy, lekko zdarta okleina). Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/03/2010/0001

Regał metalowy

                         94,99 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

 

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/03/2010/0002

Regał metalowy

                         94,99 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/03/2010/0003

Regał metalowy

                         94,99 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/03/2010/0004

Regał metalowy

                         94,99 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/03/2010/0005

Regał metalowy

                         94,99 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/03/2010/0006

Regał metalowy

                         94,99 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/03/2010/0007

Regał metalowy

                         94,99 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/03/2010/0008

Regał metalowy

                         94,99 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

 

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/03/2010/0009

Regał metalowy

                         94,99 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/03/2010/0010

Regał metalowy

                         94,99 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/03/2010/0011

Regał metalowy

                         94,99 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/03/2010/0012

Regał metalowy

                         94,99 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/03/2010/0013

Regał metalowy

                         94,99 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/03/2010/0014

Regał metalowy

                         94,99 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/03/2011/0018

Regał metalowy

                         89,90 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

 

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/03/2011/0019

Regał metalowy

                         89,90 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/03/2011/0020

Regał metalowy

                         89,90 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/03/2011/0021

Regał metalowy

                         89,90 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/03/2011/0022

Regał metalowy

                         89,90 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/03/2011/0023

Regał metalowy

                         89,90 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/03/2011/0024

Regał metalowy

                         89,90 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/03/2011/0025

Regał metalowy

                         89,90 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

 

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/03/2011/0026

Regał metalowy

                         89,90 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/03/2011/0027

Regał metalowy

                         89,90 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/06/2007/0106

Biurko

                       230,03 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzałe, widoczne ślady użytkowania (wyrwany zamek, zdarta okleina), zbędne. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/06/2007/0108

Biurko

                       230,03 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzałe, widoczne ślady użytkowania (poplamiona, poździerana okleina), zbędne. Wartość rynkowa nie przekracza

2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/06/2007/0115

Biurko wiśnoiwe

                       250,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzałe, widoczne ślady użytkowania (obdarty, uszkodzony blat), zbędne. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/06/2010/0008

Biurko komputerowe

                       276,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/06/2012/0012

Biurko

                         80,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzałe, widoczne ślady użytkowania (zdarta okleina), zbędne. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

 

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/07/2010/0006

Kontener

                       416,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Widoczne ślady użytkowania (poździerana okleina). Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/07/2010/0016

Łącznik - narożna przystawka do biurka

                       290,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzałe, widoczne ślady użytkowania (poździerana okleina), zbędne. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/08/2017/0002

Krzesło Bravo

                       195,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/08/2017/0003

Krzesło Bravo

                       195,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/09/2007/0043

Fotel

                       400,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzałe, widoczne ślady użytkowania (zdarte oparcia), zbędne. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/09/2007/0044

Fotel

                       400,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzałe, widoczne ślady użytkowania (zdarte oparcia), zbędne. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/09/2007/0045

Fotel

                       400,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzałe, widoczne ślady użytkowania (zdarte oparcia), zbędne. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

 

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/09/2007/0048

Fotel

                       400,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzałe, widoczne ślady użytkowania (zdarte oparcia), zbędne. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/09/2017/0001

Fotel obrotowy

                       338,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Widoczne ślady użytkowania (tapicerka w złym stanie wizualnym, rozdarta). Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/01/10/2012/0010

Stół konferencyjny kształt L

                         50,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/03/09/2011/0115

Zestaw komputerowy

                    2 500,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzały model o niskich parametrach. Brak możliwości zainstalowania najnowszej aktualizacji oprogramowania.

Zbędny. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/04/02/2007/0091

Telefon stacjonarny bezprzewodowy Panasonic KX-TG

                       119,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzały, stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/05/01/2007/0046

Gaśnica proszkowa GP6(ABC)

                       158,60 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Aktualna legalizacja. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/05/01/2007/0054

Gaśnica proszkowa GP12(ABC)

                       274,50 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Aktualna legalizacja. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

 

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/05/01/2007/0055

Gaśnica proszkowa GP12(ABC)

                       274,50 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Aktualna legalizacja. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/05/01/2017/0001

Gaśnica proszkowa

                       105,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Aktualna legalizacja. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/05/01/2017/0002

Gaśnica proszkowa

                       104,99 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Aktualna legalizacja. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/05/01/2017/0003

Gaśnica proszkowa

                       104,99 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Aktualna legalizacja. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/06/01/2015/0002

Odkurzacz Odyssey

                       299,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/06/06/2016/0014

Kuchenka elektryczna RAVANSON

                       179,99 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Widoczne ślady użytkowania. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/06/14/2020/0001

Wózek transportowy

                       169,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

 

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/NC/2010/0011

Szafka

                              -     zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/NC/2015/0005

Taboret schodkowy 2 stopnie

                              -     zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/NC/2015/0006

Platforma drewniana 200kg

                              -     zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/NC/2017/0003

Stacja pogody Metrex

                              -     zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/NC/2017/0019

Drabina aluminiowa

                              -     zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/NC/2017/0020

Nagrzewnica elektryczna

                              -     zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/NC/2017/0021

Nagrzewnica elektryczna

                              -     zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

 

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/NC/2017/0022

Lampka biurkowa Lora

                              -     zł

1

Ocena stanu technicznego:

Nie działa (uszkodzony gwint). Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/NC/2017/0023

Lampka biurkowa Lora

                              -     zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Archiwum Zakładowe w Myszkowie

ŚWK/NC/2017/0024

Lampka biurkowa Suzi

                              -     zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

EFS/01/01/2010/0005

Regał ekspozycyjny oszklony

                       680,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony, brak szyb. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

EFS/01/06/2010/0039

Biurko komputerowe 1400x700x742

                       820,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do dzialaności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

EFS/01/06/2010/0040

Stolik komputerowy 800x700x742

                       210,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, brak półki pod klawiaturę. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

EFS/01/08/2010/0015

Krzesło obrotowe tapicerowane

                       160,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny, wyblakła tapicerka. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

EFS/01/08/2012/0099

Krzesło obrotowe

                       180,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny, wyblakła tapicerka. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

EFS/01/10/2010/0003

Stół roboczy 1400x700x742

                       260,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

EFS/01/10/2010/0004

Stół roboczy 1400x700x742

                       260,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

EFS/01/11/2010/0003

Stojak na ulotki + tablica korkowa

                       390,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/01/08/2008/0001

Krzesło konferencyjne (zielone)

                       194,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/01/08/2008/0002

Krzesło konferencyjne (zielone)

                       194,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/01/08/2008/0003

Krzesło konferencyjne (zielone)

                       194,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/01/08/2008/0004

Krzesło konferencyjne (zielone)

                       194,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/01/08/2008/0005

Krzesło konferencyjne (zielone)

                       194,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/01/08/2008/0006

Krzesło konferencyjne (zielone)

                       194,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/01/08/2008/0007

Krzesło konferencyjne (zielone)

                       194,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/01/08/2008/0008

Krzesło konferencyjne (zielone)

                       194,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/01/08/2008/0009

Krzesło konferencyjne (zielone)

                       194,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/01/08/2008/0010

Krzesło konferencyjne (zielone)

                       194,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/01/08/2008/0011

Krzesło konferencyjne (zielone)

                       194,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/01/08/2008/0012

Krzesło konferencyjne (zielone)

                       194,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/01/08/2008/0013

Krzesło konferencyjne (zielone)

                       194,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/01/08/2008/0014

Krzesło konferencyjne (zielone)

                       194,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/01/08/2008/0015

Krzesło konferencyjne (zielone)

                       194,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/01/08/2008/0016

Krzesło konferencyjne (zielone)

                       194,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/01/08/2008/0017

Krzesło konferencyjne (zielone)

                       194,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/01/08/2008/0018

Krzesło konferencyjne (zielone)

                       194,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/01/08/2008/0019

Krzesło konferencyjne (zielone)

                       194,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/01/08/2008/0020

Krzesło konferencyjne (zielone)

                       194,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/01/10/2010/0003

Stolik roboczy segmentowy

                       113,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny, oderwana okleina boczna. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/01/11/2010/0001

Wieszak metalowy

                       126,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/01/11/2010/0002

Wieszak metalowy

                       126,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/01/11/2010/0003

Stojak na ulotki

                         99,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/01/11/2010/0004

Stojak na ulotki

                         99,00 zł

 

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

 

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/07/02/2007/0002

Wykładzina dywanowa

                    2 233,09 zł

 

1

Ocena stanu technicznego:

Zniszczona, poplamiona, zużyta, nosi widoczne ślady użytkowania. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

 

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/09/01/2007/0004

Ekran na trójnogu standard 150x150

                       317,20 zł

 

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

 

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/09/01/2007/0005

Tablica magnetyczna 90x120

                       177,91 zł

 

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

 

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/09/01/2007/0029

Tablica "godziny pracy"

                         24,38 zł

 

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

 

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/09/01/2007/0030

Tablica "godziny pracy"

                         24,38 zł

 

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

 

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/09/01/2007/0036

Znak kierunkowy prawostronny zewnętrzny

                         27,79 zł

 

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

 

Ilość

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/09/01/2007/0039

Tablica korkowa 1,2x0,9 - nagłówek sucho-magn.19cm

                       219,33 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

MCK/09/01/2007/0040

Tablica korkowa 1,2x0,9 - nagłówek sucho-magn.19cm

                       219,33 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszkowie

ST/MCK/8-00002

Tablica Meeting Board 60model 3160 + Podstawa

                    9 669,72 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

EFS/01/08/2007/0032

Krzesło obrotowe niebieskie

                       200,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Widoczne slady użytkowania (przybrudzona tapicerka, dziura na siedzisku), zbędne. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

EFS/03/01/2007/0004

Telewizor SAMSUNG CW29M164NRXXEC

                    1 793,40 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzały model, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

EFS/03/08/2007/0029

Drukarka SAMSUNG CLP 510 PL Kolor

                    2 069,12 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, zbędna do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

EFS/03/09/2007/0096

Zestaw komputerowy NTT

                    2 490,02 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzały model o niskich parametrach. Brak możliwości zainstalowania najnowszej aktualizacji oprogramowania. Zbędny. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

 

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/01/01/2007/0230

Szafa wysoka lewa VIS a VIS vd/20/5

                       305,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/01/01/2007/0231

Szafa wysoka prawa VIS a VIS vd/20/5

                       305,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Szafa niekompletna (brak tylnej ścianki), widoczne ślady użytkowania. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/01/01/2007/0232

Szafa wysoka 80 cm VIS a VIS vk2s8/8

                       335,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry, brak uchwytu. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/01/01/2007/0233

Szafa wysoka 80cm  VIS a VIS vd8/8

                       245,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzona, opadające drzwiczki, wywiercona dziura na dzrwiach, widoczne slady użytkowania. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/01/06/2007/0228

System biurko 109

                       370,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzałe, posiada widoczne ślady użytkowania. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/01/06/2007/0229

System biurko 7/12

                       165,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzałe, posiada widoczne ślady użytkowania. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/01/06/2007/0230

System s4kz/5/4 (biurko)

                       300,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzałe, posiada widoczne ślady użytkowania. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

 

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/01/06/2007/0231

System łącznik do biurka

                       115,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzałe, posiada widoczne ślady użytkowania, źle spasowana z biurkiem. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/01/07/2007/0201

Półka wisząca VIS a VIS voz/4/8

                       115,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/01/08/2007/1126

Krzesło ISO

                         89,99 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Widoczne ślady użytkowania (uszkodzona tapicerka). Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/01/08/2007/1127

Krzesło ISO

                         89,99 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Widoczne ślady użytkowania. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/01/08/2007/1128

Krzesło ISO

                         89,99 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/01/08/2007/1129

Krzesło ISO

                         89,99 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Widoczne ślady użytkowania (poplamiona tapicerka i metalowe nogi). Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/01/08/2007/1130

Krzesło ISO

                         89,99 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Widoczne ślady użytkowania (poplamiona tapicerka). Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

 

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/01/08/2007/1131

Krzesło ISO

                         89,99 zł

 

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

 

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/01/08/2007/1132

Krzesło ISO

                         89,99 zł

 

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

 

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/01/08/2007/1133

Krzesło ISO

                         89,99 zł

 

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

 

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/01/08/2007/1134

Krzesło ISO

                         89,99 zł

 

1

Ocena stanu technicznego:

Widoczne ślady użytkowania (poplamiona tapicerka). Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

 

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/01/08/2007/1507

Krzesło ISO

                         95,00 zł

 

1

Ocena stanu technicznego:

Widoczne ślady użytkowania (uszkodzona tapicerka). Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

 

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/01/08/2007/1510

Krzesło ISO

                         95,00 zł

 

1

Ocena stanu technicznego:

Widoczne ślady użytkowania (poplamiona tapicerka i metalowe nogi). Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

 

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/01/08/2017/0087

Krzesło biurowe obrotowe

                       246,00 zł

 

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

 

Ilość

 

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/01/10/2007/0276

Stolik okolicznościowy

                       165,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Niestabilny, widoczne ślady użytkowania. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/01/10/2007/0278

Stół konferencyjny

                       530,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Widoczne ślady użytkowania (niewielkie uszkodzenie w blacie, uszkodzona okleina nóg stołu). Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/03/04/2007/0022

Radiomagnetofon SONY

                       499,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzały model, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/03/05/2007/0005

Cyfrowa kamera DVD SAMSUNG

                    1 299,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzały model o niskich parametrach (niska jakość obrazu). Zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/03/07/2007/0009

Aparat cyfrowy CANON A540 POWERSHOT +karta

                    1 098,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzały model o niskich parametrach (zdjęcia niskiej jakości). Zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/03/08/2016/0025

Drukarka HP OfficeJet Pro 8210

                       543,91 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/03/09/2013/0044

Zestaw komputerowy

                    2 495,01 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzały model o niskich parametrach. Brak możliwości zainstalowania najnowszej aktualizacji oprogramowania.. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

 

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/03/09/2016/0024

Komputer Zoneo Phantom

                    3 308,70 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzały model o niskich parametrach. Brak możliwości zainstalowania najnowszej aktualizacji oprogramowania.

Samoistnie i losowo wyłącza się ekran. Zbędny. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/04/02/2007/0046

Telefon Siemens

                       242,16 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzały model, mocno zużyty, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/05/01/2007/0041

Gaśnica proszkowa GP4(ABC)

                       140,30 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Aktualna legalizacja. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/05/01/2007/0044

Gaśnica proszkowa GP6(ABC)

                       158,60 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Aktualna legalizacja. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/06/01/2011/0004

Odkurzacz Electrolux

                       470,03 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzaly model, mocno zużyty, zbędny do działalności jednostki. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/06/02/2007/0015

Konwektor do ogrzewania stojący

                       265,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Przestarzały, pordzewiały, wyeksploatowany, użytkowanie może być niebezpieczne. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/06/03/2007/0004

Czajnik bezprzewodowy

                         97,99 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Uszkodzony (przecieka). Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

Jednostka nazwa

Nr inwentarzowy

Nazwa

 Wartość początkowa jednostkowa

Ilość

 

Biuro Zarządcy obiektów w Myszkowie

ŚWK/09/03/2016/0018

Gitara klasyczna

                       200,00 zł

1

Ocena stanu technicznego:

Stan dobry. Wartość rynkowa nie przekracza 2000 zł

 

 

 

Nazwa dokumentu: Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Skrócony opis: Informacja dotycząca zbędnych pojazdów
Podmiot udostępniający: Śląska Wojewódzka Komenda OHP w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2023-10-23 12:48:00
Data udostępnienia informacji: 2023-10-23 12:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-24 14:53:59

Wersja do wydruku...

corner   corner