logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
minus Współpraca z zagranicą
   minus Programy
   minus Partnerzy
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK > Współpraca z zagranicą > Programy

Śląska Wojewódzka Komenda OHP realizuje programy w ramach środków unijnych, grantów instytucji rządowych i pozarządowych

 

 

W ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej Śląska Wojewódzka Komenda OHP realizuje programy w ramach środków unijnych, grantów instytucji rządowych i pozarządowych.  

Przygotowując projekty kierujemy się wytycznymi i priorytetami Unii Europejskiej tak, aby umożliwić młodzieży rozwój, edukację, szkolenia, możliwość uczestniczenia w wolontariacie oraz zaplanowanie ścieżki kariery zawodowej. Młodzież zrzeszona w Ochotniczych Hufcach Pracy często pozostaje na marginesie życia społecznego, boryka się z wieloma problemami w tym z defaworyzacją i społecznym wykluczeniem. 

Poprzez aktywne uczestnictwo w projektach, często już na etapie ich tworzenia, ma możliwość decydowania o sobie, określenia obszarów swojej aktywności, rozwijania umiejętności i zainteresowań, poznania krajów partnerskich, poznania kultury i zwyczajów swoich rówieśników.

Realizowane projekty nakierowane są na stworzenie młodzieży nowych możliwości, co jest zgodne z polityka UE, a zostało określone w Europejskim Pakcie na rzecz Młodzieży. Polityka dotycząca młodzieży nie ogranicza się jedynie do edukacji. Europejski Pakt na rzecz Młodzieży określa wspólne zasady dotyczące stwarzania młodzieży nowych możliwości. Określono w nim prawo młodych ludzi do równych szans na uczestnictwo we wszystkich obszarach aktywności społecznej. Młodzieży powinno zapewnić się dostęp do wysokiej jakości kształcenia i szkoleń, zabezpieczenia społecznego i godziwych warunków mieszkaniowych, a także ułatwić poszukiwanie pracy i umożliwić znalezienie zatrudnienia adekwatnego do umiejętności.

Śląska Wojewódzka Komenda OHP obecnie realizuje projekty, które uzyskały dofinansowane z programu „Młodzież w Działaniu”, „Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży” oraz PNWM.

Ilość odwiedzin: 24012
Nazwa dokumentu: Programy
Podmiot udostępniający: ŚWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Lato
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Lato
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2009-05-04 14:09:00
Data udostępnienia informacji: 2009-05-04 14:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-29 12:32:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner