logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK > EURES

POŚREDNICTWO PRACY W RAMACH EURES

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) rozpoczęły, z dniem 1 stycznia 2015 r., świadczenie usług z zakresu międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES, obok publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy.

EURES jest siecią wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), czyli krajach Unii Europejskiej (UE) oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinie, a także w Szwajcarii.

Doradcy EURES i Asystenci EURES, a także inny personel organizacji partnerskich, świadczy usługi z zakresu unijnego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu unijnej mobilności pracowników, w tym warunków życia i pracy w państwach członkowskich, w ramach sieci EURES.

Na poziomie europejskim prowadzony jest Europejski Portal Mobilności Zawodowej(portal EURES) oferujący m.in. dostęp do ofert pracy publicznych służb zatrudnienia      z państw członkowskich oraz do bazy CV osób zainteresowanych pracą za granicą.

Usługi dla poszukujących pracy

Wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, a także Ochotnicze Hufce Pracy organizują w kraju szereg wydarzeń w ramach EURES, takich jak: międzynarodowe targi pracy, dni rekrutacyjne i informacyjne, warsztaty itp. dla bezrobotnych i poszukujących pracy. Kalendarz wydarzeń znajdziesz tutaj.

Można również zarejestrować swoje CV na portalu EURES, gdzie będzie ono bezpośrednio dostępne dla zarejestrowanych na tym portalu pracodawców, zainteresowanych rekrutacją cudzoziemców z państw członkowskich.

Przed wyjazdem do pracy za granicę należy zapoznać się z warunkami życia i pracy w państwie, w którym zamierzamy podjąć pracę. Warto również zapoznać się z sytuacją na rynku pracy danego państwa.

Informacje na ten temat znajdują się na poniżej wymienionych stronach internetowych:

eures.europa.eu – informacje nt. warunków życia i pracy oraz informacje nt. sytuacji na rynku pracy, w tym o zawodach nadwyżkowych i deficytowych w każdym z państw członkowskich. Informacje są publikowane w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

eures.praca.gov.pl – informacje nt. warunków życia i pracy w każdym państwie członkowskim. Informacje są publikowane w języku polskim.

Źródło: Wortal publicznych służb zatrudnienia.

Usługi dla pracodawców

Sieć EURES oferuje następujące usługi dla polskich pracodawców:

1. Usługi oferowane przez Europejski Portal Mobilności Zawodowej (portal EURES) – oferujący m.in.:

        - dostęp do ofert pracy publicznych służb zatrudnienia z państw członkowskich,

        - ogłoszenie oferty pracy na portalu EURES.

       (Aby oferta polskiego pracodawcy znalazła się na portalu EURES należy ją zgłosić do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP lub do Powiatowego Urzędu     Pracy i przekazać informację o tym, że pracodawca życzy sobie upowszechniania swojej oferty we wszystkich krajach EU/EOG i Szwajcarii. Wówczas po zarejestrowaniu oferty pracy oferta ta automatycznie zostanie upubliczniona na portalu EURES z odpowiednim oznaczeniem);

        - dostęp do bazy CV osób zainteresowanych pracą za granicą. Dostęp ten jest możliwy po zarejestrowaniu się na portalu EURES (zakładka „zarejestruj się w EURES”/ „Zarejestruj się jako pracodawca”).

Pozostałe informacje nt. usług dla pracodawców dostępnych na portalu EURES znajdziesztutaj.

Przewodnik dla pracodawców znajdziesz. tutaj

 2. Usługi oferowane przez OHP:

      - Przyjęcie oferty pracy dla obywateli UE, EOG lub Szwajcarii i przekazanie na portal EURES oraz przyjmowanie podań o pracę i życiorysów, w przypadku gdy oferta pracy nie zawierała danych identyfikujących pracodawcę, a następnie przekazanie tych dokumentów do pracodawcy.

     - W przypadku gdy pracodawca polski jest szczególnie zainteresowany rekrutacją z wybranego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii, oferta pracy przekazywana jest do realizacji przez wojewódzką komendę OHP, która przyjmuje ofertę, tłumaczy na język obcy i upowszechnia w wybranym państwie, a także przyjmuje podanie o pracę i życiorysy, weryfikuje je i przekazuje pracodawcy, w przypadku gdy oferta pracy nie zawiera danych identyfikujących pracodawcę.

      - W przypadku gdy pracodawca polski zgłosi taką potrzebę, Wojewódzka Komenda może:

  • pomagać pracodawcy w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami z państw członkowskich UE, WOG i Szwajcarii,
  • wspierać pracodawcę w udziale w targach pracy za granicą lub reprezentować pracodawcę na takich targach.

 Powyższe usługi są dostępne w przypadku gdy wojewódzka komenda OHP posiada możliwości ich realizacji.

3.Informacje o wydarzeniach informacyjnych i rekrutacyjnych, w tym międzynarodowych targach pracy za granicą w państwach UE, EOG i Szwajcarii.

 

Aktualny kalendarz wydarzeń i targów pracy organizowanych na terenie państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii w ramach EURES, publikowany na portalu EURES znajduje się tutaj.

Aktualny kalendarz wydarzeń i targów pracy za granicą organizowanych w ramach EURES, w których biorą udział polscy doradcy EURES znajduje się tutaj.

 4. Usługi informacyjne i doradztwo w zakresie międzynarodowej mobilności pracowników (dostępne w Wojewódzkich Komendach OHP, Wojewódzkich Urzędach Pracy oraz na stronie www.eures.praca.gov.pl).

Źródło: Wortal publicznych służb zatrudnienia

Usługi w ramach EURES w OHP są świadczone przez doradców i asystentów EURES zatrudnionych w 16 Wojewódzkich Komendach OHP oraz 49 Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży. Są one ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celu podjęcia pracy, jak również do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.

 

Więcej informacji:

eures.europa.eu

eures.praca.gov.pl

psz.praca.gov.pl

Ilość odwiedzin: 10327
Nazwa dokumentu: EURES
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Stokłosa
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Stokłosa
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Szlosarek
Data wytworzenia informacji: 2016-06-29 10:55:29
Data udostępnienia informacji: 2016-06-29 10:55:29
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-09 12:21:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner