logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej slaska-bip.ohp.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2007.04.20. Data ostatniej aktualizacji:  2019.10.10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

Nie istnieje formularz kontaktowy. Nie istnieje „wirtualny spacer”, który mógłby oprowadzić użytkownika po otaczającym go środowisku.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.11.19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.12.20. 

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli na stronie znajdują się problemy ograniczające dostępność cyfrową, prosimy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego za jej kształt w celu wymiany opinii. Zalecamy kontakt z Izabelą Medyńską, poprzez mail: rzecznikswkohp@gmail.com bądź drogą telefoniczną: 533 790 513.

W zgłoszeniu prosimy podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element bądź treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy. 
 • Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

  Zgłoszenie skargi lub wniosku skutkować będzie stosowną odpowiedzią do 7 dni roboczych od jego wysłania.

  W przypadku braku możliwości wyczerpującego załatwienia problemu w tym okresie, zostanie wysłana stosowna informacja o jego zaawansowanym trybie procesowania. Informacja ta będzie zawierać nie tylko wyjaśnienie, ale i prognozowany termin unieszkodliwienia przeszkód związanych z dostępnością, które zostaną usunięte w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące od wysłania wiadomości.

  W razie braku możliwości podjęcia akcji związanych z ułatwieniem dostępności, treści zostaną przedstawione zainteresowanemu w inny, dostępny dla niego sposób.

  Jeżeli obsługa wniosku bądź skargi nie będzie satysfakcjonująca, zalecamy kontakt z Główną Komendą Ochotniczych Hufców Pracy.
  Jeżeli kontakt zawierający uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową nie będzie satysfakcjonujący, istnieje możliwość zgłoszenia skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice

  1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od Placu Grunwaldzkiego oraz skrzyżowania ulic Czerwińskiego i Broniewskiego. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia od strony Placu znajduje się podjazd dla wózków. Wejście to jest przeznaczone dla gości.
  2. Recepcja budynku znajduje się po prawej stronie od wejścia. Siedziba Komendy ŚWK OHP znajduje się na 3-cim piętrze, istnieje możliwość dostania się windą, która posiada miejsce na wózek osoby niepełnosprawnej oraz jej opiekuna. Drzwi windy wymagają otwarcia ręcznego. Recepcja ŚWK OHP znajduje się po lewej stronie od windy, za drzwiami, które wymagają otwarcia ręcznego.
  3. Dla osób na wózkach dostępny jest zarówno korytarz jak i pomieszczenia: na parterze oraz na piętrze.
  4. Budynku nie wyposażono w toaletę dla osób niepełnosprawnych, natomiast standardowe toalety są zbyt wąskie, aby zmieścić w nich wózek dla osoby niepełnosprawnej.
  5. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
  6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  8. Nie istnieje możliwość korzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

  Aplikacje mobilne

  Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach nie posiada żadnych aplikacji mobilnych ułatwiających kontakt czy też połączenie ze stroną na urządzeniach mobilnych.

  Informacje dodatkowe

  Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

  Ilość odwiedzin: 12991
  Nazwa dokumentu: Deklaracja dostępności
  Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Medyńska
  Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Medyńska
  Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Szlosarek
  Data wytworzenia informacji: 2021-11-19 15:41:00
  Data udostępnienia informacji: 2021-11-22 13:41:00
  Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-21 12:18:16

  Wersja do wydruku...

  Rejestr zmian...

  corner   corner