logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


INFORMACJE > Informacje ogólne

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy


SEKRETARIAT:
tel. (32) 209-08-63, fax (32) 258-19-31

e-mail: sekretariat@slaska.ohp.pl

40 - 950 Katowice
Plac Grunwaldzki 8-10

Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) są instytucją państwową o zasięgu ogólnopolskim, nadzorowaną przez Ministra właściwego ds. pracy. Głównym zadaniem OHP jest organizacja kompleksowego wsparcia dla młodzieży w zakresie jej aktywizacji społecznej i zawodowej, w tym: wychowania, kształcenia zawodowego, szkoleń zawodowych, planowania indywidualnej ścieżki zawodowo-edukacyjnej oraz zatrudnienia.

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach (ŚWK OHP) jest jednostką organizacyjną Ochotniczych Hufców Pracy wspierającą młodych ludzi w wieku 15-25 lat z województwa śląskiego w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych i społecznych. Stwarzając im warunki do wyrównania szans na udany start w dorosłe życie, niezależnie od sytuacji materialnej.

Działalność ŚWK OHP nakierowana jest na:
1. Zapewnienie młodzieży (w wieku 15-18 lat) opieki wychowawczej, poprzez profilaktykę, socjalizację i resocjalizację, a także udzielanie pomocy w podjęciu kształcenia i przygotowania zawodowego realizowanego w warsztatach szkoleniowych OHP oraz u pracodawców i przedsiębiorców zewnętrznych.
Zadania te realizują jednostki o charakterze opiekuńczo – wychowawczym, w skład których wchodzą:

  • Ośrodki Szkolenia i Wychowania – 2 jednostki z internatem i warsztatami szkoleniowymi w wybranych zawodach;
  • Hufce Pracy – 11 jednostek.

2. Przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jego negatywnych skutków poprzez organizację przedsięwzięć motywujących młodzież do poszukiwania pracy, udzielanie kompleksowego poradnictwa w zakresie kształtowania rozwoju zawodowego młodzieży (w wieku 18-24 lat), wskazując jednocześnie alternatywne formy możliwości zatrudnienia.
Zadania te realizują jednostki rynku pracy OHP, w skład których wchodzą:
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży (3 jednostek) pod które podlegają:

  • Mobilne Centra Informacji Zawodowej – 3 jednostek;
  • Młodzieżowe Biura Pracy – 3 jednostek;
  • Młodzieżowe Centra Kariery – 14 jednostki;

3. Realizacja projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich, aktywizujących młodzież społecznie i zawodowo.
Powyższe zadania realizowane są zarówno przez ww. jednostki o charakterze opiekuńczo – wychowawczym jak i jednostki rynku pracy OHP.

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 55347
Nazwa dokumentu: Informacje ogólne
Podmiot udostępniający: ŚWK OHP
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Lato
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Lato
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-03-23 09:46:10
Data udostępnienia informacji: 2007-03-23 09:48:10
Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-27 11:31:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner