logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Realizowane
   minus Zakończone
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II
      minus Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – III edycja
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
      minus Nowe kwalifikacje – Nowe perspektywy
      minus Nasza przyszłość
      minus Nasza przyszłość 2
      minus Nasza Przyszłość 3
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo – Wychowawczej OHP
      minus Nowe Perspektywy
      minus Nowe Perspektywy 2
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach - Edycja II
      minus Ginące Zawody Pomysłem Na Przyszłość
      minus Pomysł na siebie
      minus Większe możliwości – lepszy start
      minus Równi na rynku pracy
      minus Obudź swój potencjał - EFS
      minus Akcja aktywizacja - EFS
      minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
      minus Stawiam na przyszłość
      minus Staże Europejskie POWER VET
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


 

"Ginące Zawody Pomysłem Na Przyszłość"

 

Do 30 września 2015 r. Ochotnicze Hufce Pracy realizowały ogólnopolski projekt mający na celu poprawę sytuacji młodych ludzi na rynku pracy, z wykorzystaniem nowatorskich działań polegających na przeszkoleniu w tzw. zawodach „ginących” z zakresu tradycyjnego rzemiosła.

Proponowane w projekcie działania stanowiły wartościową alternatywę dla młodych ludzi zamierzających uzyskać lub poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. Głównym założeniem projektu było połączenie idei przedsiębiorczości z promocją historii i kultury regionalnej, której częścią są właśnie ginące zawody.

Projekt „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” realizowany był w całej Polsce od maja 2014 r. Część zadań projektowych była realizowana w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy, gdzie na zapleczu XIX-wiecznego zespołu parkowo-pałacowego zbudowano „wioskę ginących zawodów”, wzniesioną w architekturze tradycyjnej zabudowy wsi. Pracownia ginących zawodów obejmuje warsztaty do nauki profesji tkacza, zduna, dekarza/strzecharza, stolarza/kołodzieja, kowala, brukarza, rymarza, piekarza i cukiernika.

Beneficjentami tego przedsięwzięcia było 160 młodych ludzi oraz 28 pracowników OHP - instruktorów praktycznej nauki zawodu. 1/3 beneficjentów stanowili uczestnicy OHP, dla których zawód ginący stał się drugim zawodem w stosunku do zawodu wyuczonego w OHP.

Pięć spośród 160 osób przeszkolonych w ramach projektu to podopieczni Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Dąbrowie Górniczej, którzy zostali przeszkoleni w zawodzie kamieniarza.

Ilość odwiedzin: 5120
Nazwa dokumentu: Ginące Zawody Pomysłem Na Przyszłość
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Lato
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Lato
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2016-06-23 10:00:48
Data udostępnienia informacji: 2016-06-23 10:00:48
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-23 10:01:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner