logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Realizowane
   minus Zakończone
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II
      minus Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – III edycja
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
      minus Nowe kwalifikacje – Nowe perspektywy
      minus Nasza przyszłość
      minus Nasza przyszłość 2
      minus Nasza Przyszłość 3
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo – Wychowawczej OHP
      minus Nowe Perspektywy
      minus Nowe Perspektywy 2
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach - Edycja II
      minus Ginące Zawody Pomysłem Na Przyszłość
      minus Pomysł na siebie
      minus Większe możliwości – lepszy start
      minus Równi na rynku pracy
      minus Obudź swój potencjał - EFS
      minus Akcja aktywizacja - EFS
      minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
      minus Stawiam na przyszłość
      minus Staże Europejskie POWER VET
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


"Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy"

Od dnia 1 czerwca do 15 grudnia 2010 roku Śląska WK OHP realizowała projekt Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – POKL Priorytet I działanie 1.3.

Celem głównym projektu było zdobycie przez kadrę OHP nowych umiejętności i kompetencji, podwyższenie jakości usług, jakie OHP oferuje młodzieży, wzmocnienie efektywności pracy i prowadzonych działań. W ramach projektu wsparciem objęto pracowników pracujących bezpośrednio z młodzieżą, pedagogów, psychologów, wychowawców, kierowników internatu, liderów klubu racy, pośredników pracy, doradców zawodowych. Przeszkolone zostały również osoby zajmujące się międzynarodową wymianą młodzieży, pracownik kadr, księgowości, logistyki, kontroli wewnętrznej, koordynator ds. planowani i sprawozdawczości.

Całość cyklu szkoleniowego podzielona była na cztery moduły:

„Edukacja i wychowanie" – w którym zrealizowano szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, trening zastępowania agresji, mediacje i negocjacje w procesie rozwiązywania problemów wychowawczych z młodzieżą.

-  „Rynek pracy” dotyczył szkoleń z zakresu nowego podręcznika klubu pracy, doskonalenia jakości pracy w pośrednictwie pracy – trening skutecznych metod komunikacji z klientem, oraz metodologii nauki przedsiębiorczości – techniki prowadzenia zajęć z klientem.

„Projektów europejskich i międzynarodowej wymiany młodzieży”.

„Ogólnym” odbyły się szkolenia: „Zarządzane czasem”, „Procedury realizacji kontroli zarządczej”, „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Zasady planowania oraz tworzenia budżetu zadaniowego”, „Metody rekrutacji i selekcji pracowników”.

Ponadto oprócz szkoleń modułowych kadra podniosła swoje kwalifikacje w zakresie znajomości języka angielskiego i niemieckiego. Zajęcia prowadzone były w pięciu grupach, w wymiarze 80 godzin na osobę i dostosowane do poziomu wiedzy uczestników. Na zakończenie został przeprowadzony sprawdzian umiejętności. Uczestnicy otrzymali certyfikaty i zaświadczenia o ukończeniu kursu językowego.

W ramach projektu pracownicy ŚWK OHP uczestniczyli w wizytach studyjnych w Holandii, Finlandii i Szkocji. Celem podjętego działania było nabycie przez kadrę OHP wiedzy z zakresu nowatorskich rozwiązań dotyczących pracy z młodzieżą zagrożoną marginalizacją, stosowanych w instytucjach o podobnym profilu działalności.

Ilość odwiedzin: 5189
Nazwa dokumentu: Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Lato
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Lato
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2016-06-23 09:36:25
Data udostępnienia informacji: 2016-06-23 09:36:25
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-23 09:37:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner