logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Realizowane
   minus Zakończone
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II
      minus Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – III edycja
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
      minus Nowe kwalifikacje – Nowe perspektywy
      minus Nasza przyszłość
      minus Nasza przyszłość 2
      minus Nasza Przyszłość 3
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo – Wychowawczej OHP
      minus Nowe Perspektywy
      minus Nowe Perspektywy 2
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach - Edycja II
      minus Ginące Zawody Pomysłem Na Przyszłość
      minus Pomysł na siebie
      minus Większe możliwości – lepszy start
      minus Równi na rynku pracy
      minus Obudź swój potencjał - EFS
      minus Akcja aktywizacja - EFS
      minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
      minus Stawiam na przyszłość
      minus Staże Europejskie POWER VET
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


„Nasza przyszłość 2”

 

Śląska Wojewódzka Komenda OHP w Katowicach zrealizowała projekt „Nasza przyszłość 2”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt adresowany był  do młodzieży w wieku 15-17 lat  która wychowywała  się w rodzinach problemowych, ubogich, wielodzietnych, niepełnych, objętych z powodu swojej niewydolności  wychowawczej nadzorem kuratora rodzinnego. Ponadto młodzież ta  wykazywała negatywizm szkolny i była zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, a także sprawiała trudności wychowawcze. Projekt realizowany był w 4 jednostkach organizacyjnych; 12-20 HP Rybnik – 10 osób, 12-21 ŚHP Bielsko – Biała - 10 osób, OSiW Dąbrowa Górnicza - Łosień 10 osób, 12-35 HP Sosnowiec -10 osób.

Celem głównym projektu było niwelowanie zaniedbań edukacyjnych, ułatwienie dostępu do usług rynku pracy oraz wzrost kompetencji społecznych. poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia edukacyjno-wychowawczego. 

Projekt składał się z kilku modułów:

  1. Modułedukacyjny (m.in. zajęcia motywacyjno- aktywizujące, wyrównawcze z dwu wybranych przedmiotów, kurs komputerowy);
  2. Moduł socjoterapeutyczny(warsztaty socjoterapeutyczne);
  3. Moduł zawodowy(planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej);
  4. Moduł rekreacyjno - edukacyjny(zajęcia w kołach zainteresowań);
  5. Obóz socjoterapeutyczny(zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty technik relaksacyjnych, kurs pierwszej pomocy, zajęcia rekreacyjno-edukacyjne).

Projekt ukończyło 40 uczestników.

Ilość odwiedzin: 6086
Nazwa dokumentu: Nasza przyszłość 2
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Lato
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Lato
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2016-06-23 09:10:59
Data udostępnienia informacji: 2016-06-23 09:10:59
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-23 09:38:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner