logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Realizowane
   minus Zakończone
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II
      minus Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – III edycja
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
      minus Nowe kwalifikacje – Nowe perspektywy
      minus Nasza przyszłość
      minus Nasza przyszłość 2
      minus Nasza Przyszłość 3
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo – Wychowawczej OHP
      minus Nowe Perspektywy
      minus Nowe Perspektywy 2
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach - Edycja II
      minus Ginące Zawody Pomysłem Na Przyszłość
      minus Pomysł na siebie
      minus Większe możliwości – lepszy start
      minus Równi na rynku pracy
      minus Obudź swój potencjał - EFS
      minus Akcja aktywizacja - EFS
      minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
      minus Stawiam na przyszłość
      minus Staże Europejskie POWER VET
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

„Młodzieżowa Akademia Umiejętności”

W okresie od 1 maja do 31 sierpnia 2010 r. Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy uczestniczyła w realizowanym przez OHP na terenie całego kraju projekcie „Młodzieżowa Akademia Umiejętności”,współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu było podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 450 osób (180 dziewcząt i 270 chłopców) w wieku 16-20 lat oraz ułatwienie im dostępu do usług rynku pracy w celu poprawy zatrudnialności. W województwie śląskim wsparciem objętych zostało 30 uczestników Ochotniczych Hufców Pracy, pochodzących z rodzin ubogich, niepełnych, problemowych, środowisk niewydolnych wychowawczo, zagrożonych różnego rodzaju patologiami, a ich sytuacja społeczno - ekonomiczna uniemożliwiła zdobywanie nowych umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Projekt był realizowany w dwóch jednostkach ŚWK OHP:

12-21 ŚHP Bielsko – Biała (15 osób)
ul. Kosynierów 20,
43-300 Bielsko-Biała
Tel./Fax.: (33) 812 22 13
E-mail: ohp.bielsko@wp.pl
Komendant: Mirosław Boroch

12-29 HP Częstochowa (15 osób)
ul. Tkacka 5a 
42-200 Częstochowa
Tel.: (34) 389 25 88
E-mail: 29hufiecpracy@interia.pl

Zrealizowane zadania projektowe:

1. Moduł aktywizująco-doradczy – cykl warsztatów prowadzonych przez doradców zawodowych, dotyczący planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz preorientacji zawodowej. 
2. Moduł zawodowy - obejmujący szkolenia specjalistyczne, w których udział wzięli wszyscy uczestnicy projektu. Zaproponowane szkolenia uwzględniać będą zapotrzebowanie lokalnych rynków pracy i pozwalały na uzyskanie konkretnych umiejętności i kwalifikacji zawodowych potwierdzonych stosownymi zaświadczeniami.
3. Moduł zawodowy - obejmujący szkolenia specjalistyczne, w których udział wzięli wszyscy uczestnicy projektu. Zaproponowane szkolenia uwzględniać będą zapotrzebowanie lokalnych rynków pracy i pozwalały na uzyskanie konkretnych umiejętności i kwalifikacji zawodowych potwierdzonych stosownymi zaświadczeniami. 4. Moduł językowy -obejmujący kursy językowe, w których udział wzięli wszyscy uczestnicy projektu. Podczas zajęć szczególny nacisk położony był zostanie na naukę języka „zawodowego”.
5. Lokalny sprawdzian umiejętności zawodowych –organizowany jako przedsięwzięcie w formie konkursu zawodowego. Wzięli w nim udział wszyscy uczestnicy projektu. Konkurs obejmował rywalizację w zawodach, których uczestnicy uczyli się na co dzień.
6. Centralny sprawdzian umiejętności zawodowych  –organizowany jako przedsięwzięcie  w formie konkursu zawodowego. Przeprowadzony był w jednostce OHP w Dobieszkowie posiadającej odpowiednie zaplecze dydaktyczno - logistyczne do realizacji tego typu przedsięwzięcia. Uczestnikami byli laureaci sprawdzianów lokalnych (w zawodach: murarz, stolarz, fryzjer, kucharz małej gastronomii) odbywających naukę zawodu.
7. Staże zawodowe –2-tygodniowe staże zorganizowane u pracodawców w zakładach pracy - w zawodach, w których młodzież odbyła szkolenie zawodowe w ramach projektu. Udział w nich wzięło 20 beneficjentów osiągających najlepsze rezultaty w lokalnych sprawdzianach umiejętności.

Udział w projekcie był bezpłatny.

Ilość odwiedzin: 6483
Nazwa dokumentu: Młodzieżowa Akademia Umiejętności
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Lato
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Lato
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2016-06-23 09:06:14
Data udostępnienia informacji: 2016-06-23 09:06:14
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-23 09:10:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner