logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Realizowane
   minus Zakończone
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II
      minus Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – III edycja
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
      minus Nowe kwalifikacje – Nowe perspektywy
      minus Nasza przyszłość
      minus Nasza przyszłość 2
      minus Nasza Przyszłość 3
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo – Wychowawczej OHP
      minus Nowe Perspektywy
      minus Nowe Perspektywy 2
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach - Edycja II
      minus Ginące Zawody Pomysłem Na Przyszłość
      minus Pomysł na siebie
      minus Większe możliwości – lepszy start
      minus Równi na rynku pracy
      minus Obudź swój potencjał - EFS
      minus Akcja aktywizacja - EFS
      minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
      minus Stawiam na przyszłość
      minus Staże Europejskie POWER VET
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Rekrutacja: wrzesień-październik 2018

„Stawiam na przyszłość” - ogólnopolski projekt realizowany w ramach Gwarancji dla Młodzieży dla 160 osób w ramach rekrutacji w 2018 r., w województwie śląskim obejmujący 10 osób od 15-17 roku życia, podopiecznych Śląskiej WK OHP, pracujących, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Do projektu włączone zostały również osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu, wyłączone z projektów „Pomysł na siebie” (1157 osób w skali Polski) oraz „Akcja Aktywizacja” (960 osób w skali Polski).

Zobacz również: INFORMACJE NA STRONIE KOMENDY GŁÓWNEJ OHP

CEL PROJEKTU

wsparcie osób młodych w wieku 15-17 lat prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji ważnych na rynku pracy.

TERMIN REALIZACJI: do 31 marca 2019, w województwie śląskim projekt zakończył się 31.12.2018 r.

DLA KOGO?

 • wiek 16-17 lat (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony 16 r.ż. i jednocześnie nie mieć ukończonego 18 r.ż.),
 • uczestniczka/uczestnik OHP,
 • posiadanie statusu młodocianego pracownika, realizującego przygotowanie zawodowe w ramach posiadanej umowy o pracę.

Pierwszeństwo przyjęcia do projektu mają osoby spełniające powyższe kryteria naboru oraz kryteria

premiujące:

 • posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • życie w gospodarstwie domowym korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.

Czynnikami decydującymi o kolejności przyjęcia danej osoby do projektu jest spełnienie jak największej ilości kryteriów premiujących.

W ramach projektu młodzież uczestniczy w:

 • indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,
 • warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
 • grupowym wsparciu psychologicznym – treningach i warsztatach z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,
 • indywidualnym wsparciu psychologicznym,
 • warsztatach wyrównawczych z przedmiotów szkolnych,
 • kursach komputerowych ECDL lub kurs o równoważnym standardzie.

 

GDZIE?

W województwie śląskim projekt realizowany jest w ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY w CZĘSTOCHOWIE, ul. Tkacka 5A, tel.: (34) 389 25 88, e-mail: 29hufiecpracy@interia.pl

KOORDYNATOR LOKALNY PROJEKTU: Komendant ŚHP w Częstochowie Halina Konefał

 

Wskaźniki produktu

 

 

Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie

2117

 

Liczba osób poniżej 30 lat 
z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie

120

 

Liczba osób pracujących, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, objętych wsparciem w programie

160

 

Wskaźniki rezultatu

 

 

Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu

684

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Dofinansowanie projektu „Stawiam na przyszłość”: 18 373 071,96 zł

Ilość odwiedzin: 4772
Nazwa dokumentu: Stawiam na przyszłość
Osoba, która wytworzyła informację: Dariusz Staroń
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Staroń
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Szlosarek
Data wytworzenia informacji: 2018-12-27 12:59:46
Data udostępnienia informacji: 2018-12-27 12:59:46
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-12 15:24:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner