logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Realizowane
   minus Zakończone
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II
      minus Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – III edycja
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
      minus Nowe kwalifikacje – Nowe perspektywy
      minus Nasza przyszłość
      minus Nasza przyszłość 2
      minus Nasza Przyszłość 3
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo – Wychowawczej OHP
      minus Nowe Perspektywy
      minus Nowe Perspektywy 2
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach - Edycja II
      minus Ginące Zawody Pomysłem Na Przyszłość
      minus Pomysł na siebie
      minus Większe możliwości – lepszy start
      minus Równi na rynku pracy
      minus Obudź swój potencjał - EFS
      minus Akcja aktywizacja - EFS
      minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
      minus Stawiam na przyszłość
      minus Staże Europejskie POWER VET
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


"Pomysł na siebie"

Okres realizacji projektu: 01.04.2014 r. – 31.12.2015 r.

Beneficjenci projektu:

A) 15 – 16 lat (gr. A) – 50 osób z terenu województwa śląskiego. 

Osoba w chwili przystąpienia do projektu musiała:

- mieć ukończony 15 r.ż. i nie mieć ukończonego 17 rok życia,
- być osobą nieaktywną zawodowo,
- nie posiadać w ogóle/posiadać niskie kwalifikacje zawodowe,
- posiadać słabe wyniki w nauce  i wykazywać dużą absencję na zajęciach szkolnych. 

Typy działań: 

- indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym 4 godz./osobę,
- grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego 20 godz./grupę,
- indywidualne wsparcie psychologiczne 5 godz./osobę,
- grupowe wsparcie psychologiczne 10 godz./grupę,
- warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych 30 godz./osobę + zakup wyprawki edukacyjnej,
- kurs językowy ok. 120 godz./osobę,
- podstawowy kurs komputerowy 30 godz./grupę,
- kurs przedsiębiorczości dla 20% uczestników 20 godz./osobę.

Ponadto każdy z uczestników mógł skorzystać z 2 spośród 3 rodzajów zajęć:

- indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. uzależnień 4 godz./os,
- zajęcia z zapobiegania agresji i przemocy 4 godz./grupę,
- zajęcia z edukacji seksualnej 4 godz./grupę.

Wsparcie towarzyszące / socjalne:

- ubezpieczenie NNW,
- wyżywienie w trakcie zajęć dydaktycznych,
- dofinansowanie kosztów dojazdów na zajęcia,
- materiały edukacyjne. 

B) 16 – 17 lat (gr. B) – 80 osób z terenu województwa śląskiego.

Osoba w chwili przystąpienia do projektu musiały:

- mieć ukończony 16 rok życia i nie mieć ukończonego 18 roku życia,
- być osobą nieaktywną zawodowo,
- nie posiadać w ogóle/ posiadać niskie kwalifikacje zawodowe,
- nie uczestniczyć w żadnej formie kształcenia/szkolenia,
- mieć ukończone gimnazjum,
- mieć opóźnienia w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną. 

Typy działań:

- indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym 4 godz./osobę,
- grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego 20 godz./grupę,
- indywidualne wsparcie psychologiczne 5 godz./osobę,
- grupowe wsparcie psychologiczne 10 godz./grupę,
- kwalifikacyjny kurs zawodowy  zakończony egzaminem zewnętrznym śr. 900 godz./osobę, 
- stypendium dla uczestników odbywających kwalifikacyjny kurs zawodowy,
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 20 godz./grupę,
- kurs o standardzie ECDL Start lub kurs równoważny dla 50% uczestników ok. 60 godz./osobę,
- kurs przedsiębiorczości dla 20% uczestników 20 godz./osobę. 

Ponadto każdy z uczestników  mógł skorzystać z 2 spośród 3 rodzajów zajęć:

- indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. uzależnień 4 godz./os,
- zajęcia z zapobiegania agresji i przemocy 4 godz./grupę,
- zajęcia z edukacji seksualnej 4 godz./grupę. 

Wsparcie towarzyszące / socjalne:

- ubezpieczenie NNW,
- wyżywienie w trakcie zajęć dydaktycznych,
- dofinansowanie kosztów dojazdów na zajęcia,
- niezbędne badania lekarskie,
- materiały edukacyjne. 

Jednostki realizujące projekt:

Grupa A (15 – 16 lat):

12-20 HP Rybnik
ul. Klasztorna 14
44-200 Rybnik
Tel./Fax.: (32) 423 74 95
E-mail: ohprybnik@wp.pl
Komendant: Magdalena Szrek - Moroń

12-21 HP Bielsko – Biała
ul. Kosynierów 20,
43-300 Bielsko-Biała
Tel./Fax.: (33) 812 22 13
E-mail: ohp.bielsko@wp.pl
Komendant: Mirosław Boroch

12-29 ŚHP Częstochowa
ul. Tkacka 5a 
42-200 Częstochowa
Tel.: (34) 389 25 88
E-mail: 29hufiecpracy@interia.pl
Komendant: Halina Konefał

Grupa B (16 – 17 lat):

12-3 HP Tychy
ul. Edukacji 5
43-100 Tychy
Tel.: (32) 216 14 58 – Hufiec Pracy,
Tel.: (32) 227 34 81 wew. 125 – Szkoła
E–mail: ohp.tychy@op.pl
Komendant: Anna Pawlik

12-17 HP Jaworzno
ul. Batorego 82
43-602 Jaworzno,
Tel./Fax.: (32) 660 00 33
E-mail:  shp.jaworzno@ohp.pl 
Komendant Hufca: Bożena Banasik

12-29 ŚHP Częstochowa
ul. Tkacka 5a 
42-200 Częstochowa
Tel.: (34) 389 25 88
E-mail: 29hufiecpracy@interia.pl
Komendant: Halina Konefał

12-25 HP Żywiec
ul. Szkolna 2
34-300 Żywiec
Tel.: (33) 861 32 10
E–mail: ohpzywiec@op.pl
Komendant: Barbara Orlewska

12-1 HP w Siemianowicach Śląskich (Budynek FABUDU)  
ul. Wyzwolenia 2/ p. III/ p. 323
41-103 Siemianowice Śląskie
Tel.: (32) 228 30 54 – Hufiec Pracy
Tel.: (32) 229 46 80 – Szkoła
E–mail: ohpsiemianowice@interia.pl 
Komendant: Monika Świerczyńska

12-9 HP Gliwice
ul. Ziemowita 12
44-100 Gliwice
Tel./Fax.: (32) 232 15 95
E–mail: hpgliwice@vp.pl
Komendant: Izabela Wilk

OSiW Dąbrowa Górnicza – Łosień
ul. Ząbkowicka 44
42-523 Dąbrowa Górnicza
Tel.: (32) 268 07 64
Fax.: (32) 261 01 81 lub (32) 261 01 82
E-mail: osiw_losien@op.pl
Kierownik: Wiktor Czucza

Ilość odwiedzin: 5480
Nazwa dokumentu: Pomysł na siebie
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Lato
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Lato
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2016-06-23 10:02:23
Data udostępnienia informacji: 2016-06-23 10:02:23
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-23 10:03:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner