logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Realizowane
   minus Zakończone
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II
      minus Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – III edycja
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
      minus Nowe kwalifikacje – Nowe perspektywy
      minus Nasza przyszłość
      minus Nasza przyszłość 2
      minus Nasza Przyszłość 3
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo – Wychowawczej OHP
      minus Nowe Perspektywy
      minus Nowe Perspektywy 2
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach - Edycja II
      minus Ginące Zawody Pomysłem Na Przyszłość
      minus Pomysł na siebie
      minus Większe możliwości – lepszy start
      minus Równi na rynku pracy
      minus Obudź swój potencjał - EFS
      minus Akcja aktywizacja - EFS
      minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
      minus Stawiam na przyszłość
      minus Staże Europejskie POWER VET
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Od 15 września 2008r. do końca lutego 2009r. Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach realizowała projekt „SZKOLENIE- PRAKTYKA- ZATRUDNIENIE- ROZWÓJ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt adresowany był do młodzieży nieaktywnej zawodowo, zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 15-25 lat, która pochodziła z rodzin wielodzietnych, środowisk zagrożonych demoralizacją, niepełnych, patologicznych. Istniejące ograniczenia materialne i środowiskowe uniemożliwiały jej uzyskanie umiejętności i kwalifikacji gwarantujących równy start życiowy w stosunku do rówieśników; młodzież ta nie posiadała kwalifikacji zawodowych bądź legitymowała się pewnymi kwalifikacjami, lecz pragnęła poszerzyć ich zakres o kolejne specjalności zwiększające szansę zatrudnienia.

 
 
Beneficjentami ostatecznymi projektu była młodzież w wieku 15 – 25 lat, w tym:

Kategoria A  - 90 osób

Młodzież w wieku 16-17 lat, spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, nie realizująca obowiązku nauki, pochodząca z rodzin wielodzietnych, ubogich, niepełnych, środowisk patologicznych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kategoria B  - 135 osób

Młodzież w wieku 18-25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym, mająca trudności ze znalezieniem zatrudnienia z powodu braku wystarczających kwalifikacji odpowiadających  potrzebom rynku pracy. Działania przewidziane w ramach projektu dla beneficjentów z tej grupy umożliwiały im podjęcie pracy w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Ze względu na poziom wykształcenia i kwalifikacje zawodowe grupa była podzielona na dwie podgrupy:

Podkategoria B1 – osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, ale wymagające podwyższenia ich poziomu lub przekwalifikowania (75 osób);

Podkategoria B2 - osoby nie posiadające kwalifikacji, wymagające nabycia podstawowych umiejętności w drodze specjalistycznego szkolenia zawodowego (60 osób);

Kategoria C - 45 osób

Młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, która miała ukończone 16 lat i co najmniej rok edukacji w ramach OHP.

Osiemnaście 15-osobowych grup beneficjentów z całego województwa uczestniczyło w zajęciach z zakresu:

- Grupowe integracyjne treningi i warsztaty psychologiczne (20h/gr.)
- Indywidualne poradnictwo psychologiczne (2h/os.)
- Zajęcia z prawnikiem (5h/gr.) (uczestnicy kategorii B)
- Zajęcia z lekarzem (5h/gr.) (uczestnicy kategorii A i C)
- Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym (30h/gr.)
- Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (2h/os.)
- Szkolenia i kursy w zakresie ABC przedsiębiorczości (10h/gr.)
- Profesjonalne szkolenia komputerowe - ECDL (120h/gr.) (1/4 uczestników kategorii B)
- Podstawowy kurs komputerowy (30h/gr.) - (dla wszystkich uczestników nie korzystających z kursu ECDL)
- Kursy języków obcych (60h/gr.)
- Kursy prawa jazdy (60h/os.) – (1/3 uczestników kategorii B i C)
- Wsparcie edukacyjne – zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych (50h/gr.) – (uczestnicy kategorii A i C)
- Szkolenia zawodowe (średnio 150h/gr.) -  (uczestnicy kategorii B)
- Praktyki zawodowe (6 tygodni/gr.) – (uczestnicy kategorii B2)
Wybór kursu zawodowego uwzględniał zarówno potrzeby uczestników, jak i potrzeby lokalnego rynku pracy. Ostatecznie rozpoczęto następujące kursy:

- Magazynier sprzedawca z modułem kas fiskalnych i modułem wózka jezdniowego i wymianą  butli gazowej;
- Kosmetyczka – wizażystka;
- Technolog robót wykończeniowych;
- Kucharz małej gastronomii, kelner – barman;
- Kurs obrabiarek sterowanych numerycznie CNC;
- Ekspert kosmetyki zawodowej.Udział w projekcie był bezpłatny. 


Jednostki ŚWK OHP, które realizowały projekt:

1. 12-3 HP Tychy
    43-100 Tychy, ul. Edukacji 5 
    tel.: (032) 780-34-17
    Koordynator: Bartłomiej Szymczyk

2. 12-6 HP Pszczyna
    43-200 Pszczyna, ul. Poniatowskiego 2
    tel. (0-32) 447-17-00
    Koordynatorka: Joanna Grygierczyk

3. 12-20 HP Rybnik
    44-200 Rybnik, ul. Klasztorna 14
    tel./fax: (0-32) 423-74-95
    Koordynatorka: Magdalena Szrek-Moroń

4.  12-21 ŚHP Bielsko-Biała
     43-300 Bielsko-Biała ul. Kosynierów 20
     tel/fax.: (0-33) 812-22-13
      Koordynator: Mirosław Boroch

5.  12-25 ŚHP Żywiec
     34 - 300 Żywiec, ul. Szkolna 2
     tel.: (0-33) 861-32-10
      Koordynatorka: Barbara Orlewska

6.  12-29 HP Częstochowa
     42-200 Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22
     tel.: (0-34) 363-30-58, (0-34) 363-30-87
     Koordynatorka: Halina Konefał

7.   CEiPM Częstochowa
      Al. Niepodległości 20/22,
      42-200 Częstochowa
      tel.: (0-34) 363-30-58, (0-34) 363-30-87
      Koordynator: Mirosław Gajda

8.   CEiPM Bielsko-Biała 
      ul. Kosynierów 20
      43-300 Bielsko-Biała
      Koordynator: Bogumił Kanik

KOORDYNATOR WOJEWÓDZKI: Zbigniew Raszewski

 

Ilość odwiedzin: 23420
Nazwa dokumentu: Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
Osoba, która wytworzyła informację: Artur Molenda
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Molenda
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2008-09-15 13:35:00
Data udostępnienia informacji: 2008-09-15 13:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-06 14:50:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner