logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Realizowane
   minus Zakończone
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II
      minus Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – III edycja
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
      minus Nowe kwalifikacje – Nowe perspektywy
      minus Nasza przyszłość
      minus Nasza przyszłość 2
      minus Nasza Przyszłość 3
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo – Wychowawczej OHP
      minus Nowe Perspektywy
      minus Nowe Perspektywy 2
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach - Edycja II
      minus Ginące Zawody Pomysłem Na Przyszłość
      minus Pomysł na siebie
      minus Większe możliwości – lepszy start
      minus Równi na rynku pracy
      minus Obudź swój potencjał - EFS
      minus Akcja aktywizacja - EFS
      minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
      minus Stawiam na przyszłość
      minus Staże Europejskie POWER VET
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Od 1 marca 2011 r. do 31 października 2011 r. Śląska Wojewódzka Komenda  OHP realizuje ogólnopolski projekt „Nasza Przyszłość 3” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest wyrównanie deficytów edukacyjnych, kształtowanie postaw aktywności zawodowej oraz wzrost kompetencji społecznych w ciągu 6 miesięcy 40 osób (16 dziewcząt i 24 chłopców) w wieku 15-17 lat wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia edukacyjno-wychowawczego.
 Cele szczegółowe projektu to:
- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zidentyfikowanych obszarach deficytowych uczestników projektu oraz wzmocnienie ich zdolności do kontynuowania edukacji;
- wzrost poziomu kompetencji społecznych uczestników projektu ułatwiających integrację społeczną oraz lepsze funkcjonowanie emocjonalne i intelektualne;
- wzrost wiedzy uczestników projektu nt. potencjału osobistego i predyspozycji zawodowych;
- nabycie przez uczestników projektu wiedzy i umiejętności ułatwiających wejście
i funkcjonowanie na rynku pracy.
 Planowane rodzaje wsparcia

Moduł edukacyjny:
- zorganizowanie. warsztatów motywacyjno-edukacyjnych;
- zorganizowanie zespół  zajęć wyrównawczych;
- zorganizowanie  dodatkowych indywidualnych zajęć wyrównawczych;
- zakup  „wyprawek edukacyjnych” dla beneficjentów ostatecznych;
 Moduł socjoterapeutyczny:
- zorganizowanie.  zajęć socjoterapeutycznych;
- udzielenie indywidualnych konsultacji psychologicznych;
 Moduł aktywizująco - doradczy:
- zorganizowanie.  zajęć dot. planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej;
- zorganizowanie  zajęć dot. promocji godzenia życia rodzinnego i zawodowego
- przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym;
 Moduł rekreacyjno-edukacyjny:
- zorganizowanie  kół zainteresowań rozwijających i  rekreacyjnych;
- zorganizowanie  wyjść do instytucji kulturalnych/edukacyjnych lub obiektów sportowych;
 
Wsparcie wychowawcze oraz ubezpieczenie uczestników projektu:
- zorganizowanie. dyżurów wychowawczych;
 
Letnia Akademia Rozwoju:
- organizacja  obozów edukacyjno-wychowawczych;
- zorganizowanie zajęć integracyjnych;
- zorganizowanie warsztatów psychospołecznych;
- zorganizowanie warsztatów technik relaksacyjnych;
- zorganizowanie warsztatów profilaktycznych;
- zorganizowanie  kursów pierwszej pomocy przedmedycznej
- zorganizowanie  zajęć rekreacyjno-edukacyjnych;
 
Spotkania podsumowujące:
- organizacja  spotkań podsumowujących;
- zorganizowanie zajęć socjoterapeutycznych;
- zorganizowanie zajęć ewaluacyjnych;
- zorganizowanie zajęć rekreacyjno-edukacyjnych.
Projekt realizowany będzie w następujących jednostkach organizacyjnych, po 10 uczestników w każdej grupie:
 
1. 12-15 Środowiskowy Hufiec Pracy          
    40-120 Pyskowice
    ul. Kopernika 2
    Tel. 0 32 333-20-73 ohp.pyskowice@wp.pl
2. 12-20 Hufiec Pracy
    44-200 Rybnik
    ul. Klasztorna 14
    Tel. /fax. 0 32 423-74-95 ohprybnik@wp.pl
3. Ośrodek Szkolenia i Wychowania
    42-523 Dąbrowa Górnicza – Łosień
    ul. Ząbkowicka 44
    Tel. /fax. 268-07-64  osiw_losien@op.pl
4. 12-21 ŚHP Bielsko – Biała
    ul. Kosynierów 20
   Tel./ fax.  (033) 812-22-13 ohp.bielsko@wp.pl

Nazwa dokumentu: Nasza Przyszłość 3
Osoba, która wytworzyła informację: Artur Molenda
Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Nowak
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2011-06-06 12:47:31
Data udostępnienia informacji: 2011-06-06 12:47:31
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-25 14:31:31

Wersja do wydruku...

corner   corner