logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Realizowane
   minus Zakończone
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II
      minus Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – III edycja
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
      minus Nowe kwalifikacje – Nowe perspektywy
      minus Nasza przyszłość
      minus Nasza przyszłość 2
      minus Nasza Przyszłość 3
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo – Wychowawczej OHP
      minus Nowe Perspektywy
      minus Nowe Perspektywy 2
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach - Edycja II
      minus Ginące Zawody Pomysłem Na Przyszłość
      minus Pomysł na siebie
      minus Większe możliwości – lepszy start
      minus Równi na rynku pracy
      minus Obudź swój potencjał - EFS
      minus Akcja aktywizacja - EFS
      minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
      minus Stawiam na przyszłość
      minus Staże Europejskie POWER VET
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


"OHP jako realizator usług rynku pracy"

 

 

Od 1 maja 2009 r. do końca czerwca 2014 r. Śląska Wojewódzka Komenda OHP realizowała ogólnopolski projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet I Działanie 1.3. Na terenie całego kraju utworzono sieć działających komplementarnie Młodzieżowych Centrów Kariery (MCK), Punktów Pośrednictwa Pracy (PPP) i Ośrodków Szkolenia Zawodowego (OSZ EFS), co przyniosło skutek w postaci wydatnego zwiększenia dostępu młodzieży do usług z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy oraz szkoleń.

W ramach projektu w strukturach Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP utworzono 22 nowe jednostki organizacyjne, w tym 12 Młodzieżowych Centrów Kariery, 7 Punktów Pośrednictwa Pracy oraz 3 Ośrodki Szkolenia Zawodowego EFS:

- 2009: MCK w Ujsołach, MCK w Ślemieniu, MCK w Węgierskiej Górce, PPP w Cieszynie, PPP w Skoczowie;
- 2010: PPP w Myszkowie, PPP w Czerwionce-Leszczynach, MCK w Kłobucku;
- 2011: PPP w Jaworznie, PPP w Wodzisławiu Śląskim, PPP w Radlinie, MCK w Pszowie, MCK w Jeleśni;
- 2012: MCK w Mikołowie, MCK w Czeladzi, MCK w Jaworznie, MCK w Świętochłowicach, MCK w Zawierciu;
- 2013: OSZ EFS w Wodzisławiu Śląskim, OSZ EFS w Cieszynie, OSZ EFS w Częstochowie. 

Z usług ww. jednostek skorzystało kilka tysięcy beneficjentów ostatecznych, spośród osób, których profil edukacyjno - społeczno - zawodowy opisano następująco:

- osoby bezrobotne lub poszukujące pracy o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacji/bez kwalifikacji, wymagające wsparcia na rynku pracy,
- uczniowie, absolwenci przygotowujący się do wejścia na rynek pracy potrzebujący wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń,
- osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zaniedbane wychowawczo o zmniejszonych szansach życiowych, pochodzące ze środowisk niedostosowanych społecznie,
- osoby mające problemy dotyczące prawidłowego funkcjonowania w sferze edukacyjno-zawodowej (zwłaszcza wśród młodzieży należącej do tzw. grup szczególnego ryzyka),
- osoby mające utrudniony dostęp do usług i informacji o usługach rynku pracy: poradnictwie edukacyjno-zawodowym i informacji edukacyjno-zawodowej, planowaniu kariery, pośrednictwie i ofertach pracy, wymaganiach pracodawców i szkoleniach zawodowych,
- osoby nieposiadające informacji na temat przedsiębiorczości i rynku pracy, które nie nabyły umiejętności planowania kariery i własnego rozwoju zawodowego oraz umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
- osoby wykazujące trudności w dokonywaniu wyborów edukacyjno-zawodowych.

Oferowano:

- aktywizujące warsztaty grupowego poradnictwa zawodowego,
- spotkania informacyjne,
- objęcie pomocą w ramach Indywidualnego Planu Działania,
- wsparcie przy poszukiwaniu pracy/stażu/praktyki/wolontariatu,
- doradztwo w zakresie poznawania własnych predyspozycji zawodowych i wyboru ścieżki kariery, tworzenia listu motywacyjnego i CV, przygotowania się rozmowy kwalifikacyjnej, prawa pracy i wszystkiego, co dotyczy wkraczania na i poruszania się po rynku pracy,
- kompleksowe pośrednictwo pracy,
- szkolenia zawodowe.

Kadra projektu corocznie poszerzała i aktualizowała swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach wstępnych oraz doskonalących.

Jednostki – MCK, PPP i OSZ EFS – powstały w wyniku wieloletnich porozumień podpisanych z samorządami i innymi podmiotami rekomendowanymi przez samorządy. Partnerzy, w odpowiedzi na bieżące potrzeby społeczne, udostępnili pomieszczenia na prowadzenie lokalnej działalności jednostek Ochotniczych Hufców Pracy. Od 1 lipca 2014 r. jednostki funkcjonują w ramach utrzymania rezultatów projektu w następstwie przedłużonej współpracy z lokalnymi instytucjami. 

Ilość odwiedzin: 8777
Nazwa dokumentu: OHP jako realizator usług rynku pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Lato
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Lato
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2016-06-23 09:41:19
Data udostępnienia informacji: 2016-06-23 09:41:19
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-23 09:44:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner