logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Realizowane
   minus Zakończone
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II
      minus Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – III edycja
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
      minus Nowe kwalifikacje – Nowe perspektywy
      minus Nasza przyszłość
      minus Nasza przyszłość 2
      minus Nasza Przyszłość 3
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo – Wychowawczej OHP
      minus Nowe Perspektywy
      minus Nowe Perspektywy 2
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach - Edycja II
      minus Ginące Zawody Pomysłem Na Przyszłość
      minus Pomysł na siebie
      minus Większe możliwości – lepszy start
      minus Równi na rynku pracy
      minus Obudź swój potencjał - EFS
      minus Akcja aktywizacja - EFS
      minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
      minus Stawiam na przyszłość
      minus Staże Europejskie POWER VET
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  

Od 1 paźdiernika do 31 grudnia 2009r. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bielsku-Białej wdrażało projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa, Priorytet IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich pn. „Nowe kwalifikacje – Nowe perspektywy”.

Celem głównym projektu było pobudzenie aktywności mieszkańców wsi w kwestii rozwiązywania problemów w obszarze edukacji w tym uświadomienie konieczności niwelowania silnego zróżnicowania pomiędzy obszarami wiejskimi a miejskimi, jak również zachęcanie ich do korzystania z różnego rodzaju form kształcenia w celu zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności.
Projekt skierowany był do 35 pełnoletnich osób – mieszkańców gminy Radziechowy-Wieprz w tym osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i osób zatrudnionych (w tym rolników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą), którzy są zainteresowani podniesieniem lub zmianą swoich dotychczasowych kwalifikacji oraz podjęciem pracy w innej branży niż rolnictwo.


W ramach projektu realizowane były:

1.Szkolenia zawodowe:
- Obsługa hurtowni i magazynu wraz z obsługą wózka widłowego
- Kosmetyczka-wizażystka
- ABC Przedsiębiorczości
- Sprzedawca z elementami języka angielskiego
2. Indywidualne poradnictwo edukacyjne z zakresu znaczenia wykształcenia w rozwoju osobistym człowieka.
 

Ilość odwiedzin: 13938
Nazwa dokumentu: Nowe kwalifikacje – Nowe perspektywy
Osoba, która wytworzyła informację: Dawid Nowak
Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Nowak
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2009-05-15 15:01:00
Data udostępnienia informacji: 2009-05-15 15:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-06 14:52:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner