logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Realizowane
   minus Zakończone
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II
      minus Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – III edycja
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
      minus Nowe kwalifikacje – Nowe perspektywy
      minus Nasza przyszłość
      minus Nasza przyszłość 2
      minus Nasza Przyszłość 3
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo – Wychowawczej OHP
      minus Nowe Perspektywy
      minus Nowe Perspektywy 2
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach - Edycja II
      minus Ginące Zawody Pomysłem Na Przyszłość
      minus Pomysł na siebie
      minus Większe możliwości – lepszy start
      minus Równi na rynku pracy
      minus Obudź swój potencjał - EFS
      minus Akcja aktywizacja - EFS
      minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
      minus Stawiam na przyszłość
      minus Staże Europejskie POWER VET
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt systemowy „Nasza przyszłość” realizowany był przez Śląską WK OHP od maja do października 2009 r. w ramach PO KL Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 1.3.3 Ochotnicze Hufce Pracy. Wsparciem zostały objęte osoby w wieku 15-18 lat nie będące uczestnikami OHP, mające orzeczenie sądu rodzinnego o nadzorze kuratorskim za uchylanie się od realizacji obowiązku szkolnego, bądź popełnione wykroczenie więcej niż jeden raz. Śląska WK zrekrutowała trzy grupy projektowe po 15 osób każda – w OSiW w Dąbrowie Górniczej, HP w Sosnowcu i HP Rybniku . W 45-osobowej grupie projektu było 16 dziewcząt i 29 chłopców. Projekt ukończyli wszyscy beneficjenci. W ramach projektu Śląska WK zorganizowała zajęcia wprowadzające, wyjazdy na obozy terapeutyczne i zajęcia podsumowujące (superwizyjne) dla grup w Wiśle oraz obóz terapeutyczny w OSiW w Dąbrowie Górniczej dla trzech grup projektowych zrekrutowanych przez Lubuską WK.

W trakcie zajęć wprowadzających (dla grupy z HP w Sosnowcu, HP w Rybniku i OSiW w Dąbrowie Górniczej) odbyły się zajęcia integracyjne i warsztaty motywacyjno-aktywizujące oraz indywidualne rozmowy z psychologiem. Na obóz terapeutyczny grupa 45 osobowa ze Śląskiej WK wyjechała do OSiW w Iwoniczu.

Na obóz w OSiW w Dąbrowie Górniczej  (3-23 sierpnia) przyjechało 45 osób (trzy grupy projektowe zrekrutowane przez Lubuską WK ; z HP w Zarkach, OSiW w Międzyrzeczu, HP z Zielonej Góry. Podczas obozu młodzież uczestniczyła w zajęciach socjoterapeutycznych i warsztatach profilaktycznych, kursie przedsiębiorczości, zajęciach korekcyjno-wyrównawczych, komputerowych i rekreacyjno-edukacyjnych. Obóz ukończyło 43 uczestników.

Na spotkaniu superwizyjnym dla  grup z Śląskiej WK w Wiśle (18-20 września 2009 r. w OSiW Wiśle) odbyły się zajęcia terapeutyczne, rekreacyjne i ewaluacyjne – podsumowujące udział młodzieży w projekcie. W ramach całego projektu z młodzieżą pracowali psychologowie terapeuci, wychowawcy OHP, nauczyciele przedmiotów szkolnych, doradcy zawodowi i instruktorzy zajęć komputerowych.

Z grupy zorganizowanej przez Śląską WK aż 31 uczestników w roku szkolnym 2009/2010 zostało uczestnikami OHP.

 

 

Ilość odwiedzin: 15098
Nazwa dokumentu: Nasza przyszłość
Osoba, która wytworzyła informację: Dawid Nowak
Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Nowak
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2010-02-12 08:07:45
Data udostępnienia informacji: 2010-02-12 08:07:45
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-06 14:53:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner