logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Realizowane
   minus Zakończone
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II
      minus Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – III edycja
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
      minus Nowe kwalifikacje – Nowe perspektywy
      minus Nasza przyszłość
      minus Nasza przyszłość 2
      minus Nasza Przyszłość 3
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo – Wychowawczej OHP
      minus Nowe Perspektywy
      minus Nowe Perspektywy 2
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach - Edycja II
      minus Ginące Zawody Pomysłem Na Przyszłość
      minus Pomysł na siebie
      minus Większe możliwości – lepszy start
      minus Równi na rynku pracy
      minus Obudź swój potencjał - EFS
      minus Akcja aktywizacja - EFS
      minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
      minus Stawiam na przyszłość
      minus Staże Europejskie POWER VET
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


"Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – III edycja"

Projekt „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – III edycja”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany był przez Śląską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w okresie od 01.05.2010 r. do 31.12.2010 r. Projekt skierowany był do nieaktywnej zawodowo i bezrobotnej młodzieży, zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku od 15 do 24 lat, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudniały samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy.

Głównym celem projektu była aktywizacja społeczno – zawodowa oraz kompensacja deficytów społeczno - wychowawczych młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez dostarczenie uczestnikom odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz wiedzy na temat zakładania działalności gospodarczej, umożliwienie podwyższenia umiejętności językowych oraz umiejętności w zakresie obsługi komputera jak również udzielenie im kompleksowego wsparcia wychowawczo – dydaktycznego.

Beneficjenci projektu podzieleni byli na 2 kategorie:

Kategoria A – 130 uczestników (13 grup – 130 uczestników) 
– młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15 -17 lat, z OHP albo spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nie realizująca obowiązku nauki.

Kategoria B – 130 uczestników (13 grup – 130 uczestników) 
- młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 18 – 24 lat, nieucząca się i niepracująca, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej.

Udział w projekcie był bezpłatny.

Zrealizowane rodzaje wsparcia:

Lp. Rodzaj wsparcia Kategoria A Kategoria B
Liczba godzin           
1. Kursy zawodowe     - 150 h/gr.
2. Kurs  przedsiębiorczości  - 30 h/gr.
3. Zajęcia wyrównawcze – 40 % gr. A   15 h/os -
4. Kurs ECDL podstawowy – 50 % gr. B   - 120 h/gr.
5. Podstawowy kurs komputerowy – gr. A + 50% gr. B   30 h/gr. 30 h/gr.
6. Kurs języków obcych   60 h/gr. 60 h/gr.
7. Kursy prawa jazdy – 60 % gr. B - 60 h/os
8. Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym   20 h/gr. 20 h/gr.
9. Indywidualne zajęcia z doradca zawodowym   - 2h/os.
10. Indywidualne wsparcie psychologiczne – 50 % gr. A i gr. B 2 h/os 2 h/os
11. Grupowe wsparcie psychologiczne 5 h/gr. 5 h/gr.
12. Zajęcia z prawnikiem 5h/gr. 5h/gr.

Z zakwalifikowanych 260 uczestników zakończyło udział w projekcie 255 osób tj. 98%, z których:
- 124 osoby z kategorii "B" zdobyły kwalifikacje zawodowe potwierdzone zaświadczeniem ukończenia kursu zawodowego,
- 64 osoby odbyły praktykę zawodową,
- 256 podwyższyło kwalifikacje w zakresie posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi,
- 253 osoby ukończyły kursy językowe (j. angielski, j. włoski, j. hiszpański)

Jednostki ŚWK OHP realizujące projekt:

1. 12-6 HP Pszczyna  ( kategoria A – 2 grupy )
    43-200 Pszczyna, ul. Szymanowskiego 10
    tel. 32-447-17-00
    Koordynatorka: Joanna Grygierczyk 

2. 12-15 ŚHP Pyskowice  ( kategoria A – 1 grupa, kategoria B – 1 grupa )
    40-120 Pyskowice, ul. Kopernika 2
    tel./fax: 32-333-20-72
    Koordynatorka: Bogumiła Kwaśniewska

3. 12-17 ŚHP Jaworzno  ( kategoria A – 1 grupa, kategoria B – 1 grupa ) 
    43-602 Jaworzno, ul. Batorego 8
    tel./fax: 32-660-00-33
    Koordynatorka: Bożena Banasik

4. 12-20 HP Rybnik  ( kategoria A – 1 grupa, kategoria B – 1 grupa )
    44-200 Rybnik, ul. Klasztorna 14
    tel./fax: 32-423-74-95
    Koordynatorka: Magdalena Szrek-Moroń

5. 12-21 ŚHP Bielsko-Biała  ( kategoria A – 2 grupy )
    43-300 Bielsko-Biała ul. Kosynierów 20
    tel./fax: 33-812-22-13
    Koordynator: Mirosław Boroch

6. 12-25 ŚHP Żywiec  ( kategoria A – 2 grupy )
    34 - 300 Żywiec, ul. Szkolna 2
    tel.: 33-861-32-10
    Koordynatorka: Barbara Orlewska

7. 12-29 HP Częstochowa  ( kategoria A – 4 grupy )
    42-200 Częstochowa, Tkacka 5A
    tel.: 34-389-25-88
    Koordynatorka: Halina Konefał

8. OSiW Dąbrowa Górnicza – Łosień  ( kategoria B – 2 grupy )
    41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Ząbkowicka 44
    tel./fax: 32-268-07-64
    Koordynatorka: Patrycja Andrzejewska - Olech

9.  CEiPM Bielsko-Biała  ( kategoria B – 4 grupy )
    ul. Kosynierów 20
    43-300 Bielsko-Biała
    tel.: 33-822-04-34, 33-822-15-25
    Koordynator: Bogumił Kanik

10.  CEiPM Częstochowa  ( kategoria B – 4 grupy )
    Al. Niepodległości 20/22,
    42-200 Częstochowa
    tel.: 34-363-30-58, 34-363-30-87
    Koordynator: Mirosław Gajda

Koordynator  Wojewódzki:  Artur Molenda
tel.: 32-208-09-63 wew. 34
fax: 32-208-09-65

Ilość odwiedzin: 5269
Nazwa dokumentu: Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – III edycja
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Lato
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Lato
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2016-06-23 09:47:25
Data udostępnienia informacji: 2016-06-23 09:47:25
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-23 09:48:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner